Amnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsCovid IconsCovid IconsCovid IconsCovid IconsCovid IconsCovid Icons
Actuem pels drets humans a tot el món

Taiwan: projecte de llei que permet el matrimoni homosexual és un avenç enorme

En resposta a la publicació d'un avantprojecte de llei que servirà de base jurídica per a reconèixer el matrimoni homosexual a Taiwan, Annie Huang, directora d'Amnistia Internacional Taiwan, ha manifestat:

“És un avanç enorme per al matrimoni igualitari a Taiwan. L'avantprojecte de llei és el primer que es presenta a Àsia per a permetre el matrimoni homosexual. Transmet a la societat taiwanesa i al món el missatge rotund que Taiwan opta per l'amor enfront de l'odi i per la igualtat enfront de la discriminació.

“Acollim amb satisfacció el projecte de llei presentat pel Iuan Executiu taiwanès que procura que dues persones del mateix sexe obtin amb la mateixa protecció de la llibertat de matrimoni que dos de diferent sexe, fent valer així els principis i l'esperit de la sentència del Tribunal Constitucional del 24 de maig de 2017.

L'avantprojecte de llei per al matrimoni igualitari a Taiwan és el primer que es presenta a Àsia
Annie Huang, Amnistia Internacional
“Hi ha alguns aspectes en els quals aquesta llei independent no garanteix realment el matrimoni igualitari. Seran necessàries futures reformes per a igualar plenament en la llei el matrimoni entre persones del mateix sexe i entre persones de sexe oposat.”

Informació complementària

El 20 de febrer, el govern de Taiwan va presentar un avantprojecte de llei sobre el matrimoni homosexual. Dita «Llei d'Aplicació de la Interpretació del Iuan Judicial Núm. 748”, la nova norma reconeixerà a les parelles homosexuals bàsicament el mateix dret que a les altres a casar-se legalment. Els drets i obligacions que s'apliquen a les parelles heterosexuals en virtut de les disposicions del Codi Civil vigent s'apliquessin a les parelles homosexuals.

El projecte de llei conté disposicions que abasten el dret d'herència, els drets mèdics, el suport i les obligacions econòmiques i de manteniment mútues, l'adopció de fills i filles biològics d'un dels cònjuges i el divorci.

També s'aplica en ell a les unions homosexuals el delicte de “adulteri”. El Codi Penal de Taiwan permet empresonar per un període de fins a un any a la persona casada que cometi “adulteri”. Segons el dret internacional, la penalització de les relacions sexuals consentides entre persones adultes, es mantinguin dins o fora del matrimoni, és una violació de drets humans.

El projecte de llei es va enviar al Iuan Legislatiu el 21 de març per al seu examen. S'espera que el Parlament taiwanès sotmeti la proposta a votació final el 24 de maig, termini fixat per a la legislació per la sentència del Tribunal Constitucional.

Al desembre de 2018, Amnistia Internacional i Human Rights Watch van escriure una carta conjunta al Iuan Executiu de Taiwan per a instar-lo a presentar una llei integral que reconegui i protegeixi les unions homosexuals a Taiwan.