Actuem pels drets humans a tot el món

Buscar

Sudan: Trasllat massiu a Shikan

23/8/05 - Han de respectar-se els drets dels desplaçats de Khartum.

amnistia amni, 

Amnistia Internacional condemna el trasllat massiu i forçós de tot el camp per a desplaçats interns de Shikan realitzat el 17 d'agost de 2005.

 

A l'organització li preocupa el fet que els residents de Shikan hagin estat traslladats sense el seu consentiment i arbitràriament a altres camps on estan privats de drets humans fonamentals, inclòs el dret a rebre atenció mèdica i el dret a l'educació. Amnistia Internacional demana al govern de Sudan que adopti mesures urgents per corregir aquesta situació, la quals cosa inclou actuar immediatament per prestar als desplaçats interns serveis essencials que garanteixin el seu dret a un nivell de vida adequat i comprometre's públicament a incloure els desplaçats en els processos presents i futurs de presa de decisions que afectin a la seva vida i als seus mitjans de supervivència.

 

A les 4 del matí del 17 d'agost de 2005, policies armats van envoltar el camp de desplaçats de Shikan, situat a Omdurman, Khartum. La vigília, les forces de seguretat nacionals havien comunicat a alguns dirigents del camp que pensaven registrar-lo a la recerca d'objectes robats, després dels recents disturbis ocorreguts amb motiu de la mort del primer vice-president, John Garang. Les forces de seguretat nacionals van arribar amb camions i es van emportar tots els residents del camp. Cinc-centes famílies van ser traslladades al camp de Thawra, 170 al d?Al Fatah III, i s'assignaran places a altres 371 per tornar a Shikan.

 

 

 

Al Fatah III i Thawra no tenen els mitjans de supervivència més bàsics. Thawra, a 55 quilòmetres al nord de Khartum, era un abocador d'escombraries i hi manquen tots els serveis essencials. No hi ha aigua, atenció mèdica ni instal?lacions educatives, ja que no és més que un tros de desert. Les condicions d?Al Fatah III són millors només perquè posseeix una bomba d'aigua.

 

Les accions de les autoritats van violar els drets fonamentals d'aquestes persones a la llibertat de circulació i a la llibertat de triar la seva residència, consagrats a les normes internacionals de drets humans, com és el Pacte Internacional de Drets Civils i Polítics, del qual Sudan n?és Estat part.

 

El trasllat conculca també els Principis Rectors dels Desplaçaments Interns, de l'ONU, un conjunt de principis no vinculants àmpliament protegits, basats en les normes internacionals de drets humans.

 

Segons el principi 6.1 dels Principis Rectors dels Desplaçaments Interns, tot ésser humà té dret a la protecció contra desplaçaments arbitraris que l?allunyin de la seva llar o del seu lloc de residència habitual (tret que així ho exigeixi la seguretat i la salut dels afectats). Els residents de Shikan no van ser informats dels plans de trasllat, sinó que van ser introduïts en camions la matinada del 17 d'agost de 2005 sense que se'ls expliquessin els motius i sense tenir cap possibilitat de qüestionar la decisió.

 

La total absència de serveis mèdics, aigua, higiene o serveis educatius en el nou emplaçament de Thawra és també contrària al principi 18.1 dels Principis Rectors de l'ONU, que estableix:

 

"... 1. Els desplaçats interns tenen dret a un nivell de vida adequat. 2. Qualssevol que siguin les circumstàncies, les autoritats competents proporcionaran als desplaçats interns, com a mínim, els següents subministraments o s'asseguraran que gaudeixen de lliure accés als mateixos: a) Aliments essencials i aigua potable; b) Allotjament i habitatge bàsics; c) Vestit adequat; i d) Serveis mèdics i de sanejament essencials."

 

Els articles 22 i 25.1 de la Declaració Universal de Drets Humans garanteixen aquests drets, que també estan consagrats a l'article 11.1 i 11.2 del Pacte Internacional de Drets Econòmics, Socials i Culturals. Aquests drets estan previstos també a l'article 14.2 .h) de la Convenció sobre l'Eliminació de Totes les Formes de Discriminació contra la Dona i a l'article 27 de la Convenció sobre els Drets del Nen, de les quals Sudan n?és Estat part.

 

La signatura de la nova Constitució Nacional Provisional el 9 de juliol de 2005 va fer concebre l'esperança que estava sorgint a Sudan un major respecte als drets humans. Però el trasllat forçós del camp de Shikan representa una preocupant continuació de la tendència prèvia de violacions d'aquests drets, especialment en el tracte que dóna el govern sudanès als desplaçats interns. Aquesta és també una primera oportunitat perduda que el Moviment d'Alliberament Popular de Sudan (ELPS) exercís la seva influència en suport dels drets humans a Khartum. Però el tractament dels residents de Shikan recentment traslladats i dels desplaçats que encara s?estan a Khartum ofereix més oportunitats en el futur, tant per al govern de Sudan com per al ELPS, de garantir que es respecten els drets dels desplaçats conforme a les obligacions contretes per Sudan en virtut de les normes internacionals de drets humans.

 

 

 

Informació complementària

 

Els fets esdevinguts el 17 d'agost de 2005 continuen amb una tendència d'accions similars adoptades pel govern de Sudan respecte de la població de desplaçats interns de Khartum i de tot el país. Les mesures més recents van ser els trasllats involuntaris realitzats a Soba Aradi el 14 de maig de 2005, que van desembocar en enfrontaments violents entre els desplaçats i la policia, detencions massives i almenys una mort confirmada d'un desplaçat sota custòdia policial. La població de Shikan està composta en la seva majoria per habitants del sud de Sudan i de Darfur que han hagut de fugir de les seves cases a causa d?abusos greus contra els drets humans comesos durant el llarg conflicte, inclosa la penúria econòmica severa.

 

A mitjan juliol, el governador de l'estat de Khartum, Abdul Haleem Mutafi, va subscriure un acord verbal amb un comitè assessor integrat per donants internacionals, l'ONU i representants de l'estat en relació amb un mandat encaminat a observar i realitzar conjuntament tots els trasllats de desplaçats interns. A pesar d'aquestes promeses verbals de consultar amb el comitè els trasllats futurs i de no realitzar-ne cap abans del final de l'actual estació de pluges, el governador va autoritzar el trasllat del camp de Shikan sense avisar ni al comitè assessor ni als propis residents del camp. Segons els informes, el governador ha declarat en ocasions anteriors que mai avisarà amb antelació de cap trasllat de desplaçats interns, la quals cosa converteix el procés de consulta en un mecanisme buit de contingut.

 

(23/08/2005)