Amnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsCovid IconsCovid IconsCovid IconsCovid IconsCovid IconsCovid Icons
Actuem pels drets humans a tot el món

Resposta al president Bush

  • 1/6/05 - El president Bush ha eludit una vegada més abordar les qüestions que des de fa temps susciten preocupació respecte a les polítiques i pràctiques de detenció emprades per Estats Units.
amnistia amni,
Londres.- El president Bush ha eludit una vegada més abordar les qüestions que des de fa temps susciten preocupació respecte a les polítiques i pràctiques de detenció emprades per Estats Units en el context de la ?guerra contra el terror?, segons ha manifestat Amnistia Internacional en resposta als comentaris realitzats el 31 de maig pel president. A Guantánamo, els Estats Units mantenen un camp presó aïllat en el qual es reclou a persones de manera arbitrària, en règim de pràcticament total incomunicació, sense que se'ls hagin imputat càrrecs o se les hagi sotmès a judici i sense accés al procés degut. Ni un sol detingut de Guantánamo no ha pogut aconseguir que un tribunal revisi la legalitat de la seva detenció, malgrat la resolució en aquest sentit emesa per la Cort Suprema l'any passat. "Guantánamo és només la part visible de la història. Segueixen apareixent proves que assenyalen que, des d'Afganistan fins a l'Iraq i més enllà, els Estats Units mantenen una xarxa de centres de detenció en els quals es reclou a persones en secret o fora d'un marc legal adequat?, ha declarat Amnistia Internacional. Les polítiques i pràctiques d'interrogatori i detenció utilitzades pels Estats Units durant la ?guerra contra el terror? han violat deliberadament i sistemàtica la prohibició absoluta de la tortura i els maltractaments. Individus reclosos sota custòdia dels Estats Units han estat traslladats per a ser sotmesos a interrogatori a països en els quals se sap que es practica la tortura. ?Si el president Bush i el seu govern volen realment defensar la llibertat i la dignitat humana, han de comprometre's de nou amb l'Estat de dret i els drets humans.? Amnistia Internacional segueix demanant al govern nord-americà que: · posi fi a totes les detencions secretes i en règim d'incomunicació; · permeti al Comitè Internacional de la Creu Roja ple accés a tots els detinguts, inclosos els reclosos en llocs secrets; · garanteixi que tots els detinguts poden recórrer a la llei; · estableixi una comissió d'investigació absolutament independent sobre totes les denúncies de tortura, maltractaments, detencions arbitràries i ?desaparicions?; · dugui davant la justícia a totes les persones que siguin responsables d'autoritzar o de cometre violacions de drets humans. Informació complementària En demanar-se-li, durant una conferència informativa a la Casa Blanca, que comentés l'informe d'Amnistia Internacional, el president Bush va dir: "Conec l'informe d'Amnistia Internacional, i és absurd. [...] Estats Units és un país que promou la llibertat a tot el món. Quan s'acusa a la nostra gent de cometre certs actes, aquestes acusacions s'investiguen a fons i de manera transparent?. (01/06/2005)