Actuem pels drets humans a tot el món

Buscar

Regne Unit: Noves mesures de seguretat

24/8/05 - Les noves mesures de seguretat constitueixen un greu atemptat contra els drets humans.

amnistia amni, 

Les noves mesures proposades avui (24 d'agost de 2005) pel govern britànic, dirigides als no nacionals considerats una amenaça per l'ordre públic, la seguretat nacional i l'Estat de dret, violen drets humans bàsics, així com les obligacions internacionals del Regne Unit, ha declarat Amnistia Internacional.

 

El ministre de l'Interior Charles Clarke ha ordenat una revisió immediata de les seves facultats per excloure i expulsar ciutadans no britànics sospitosos de ?justificar o enaltir el terrorisme, tractar de provocar actes terroristes, fomentar altres activitats delictives greus i promoure l'odi que podria desembocar en violència entre comunitats?. Una base de dades global contindrà les dades dels estrangers que participin en diferents formes de ?conducta inacceptable?, com ara predicar sermons radicals i publicar llocs web i articles amb la intenció de fomentar el ?terrorisme?, perquè es prohibeixi automàticament la seva entrada en el Regne Unit.

 

?La vaguetat i amplitud de la definició de ?conducta inacceptable? i ?terrorisme? pot desembocar en més injustícies i afeblir més la protecció dels drets humans al Regne Unit. En lloc d'enfortir la seguretat, allunyarà encara més els sectors vulnerables de la societat?, ha manifestat Halya Gowan, directora adjunta del Programa Regional per a Europa i Àsia Central d'Amnistia Internacional.

 

?El dret de tota persona a no ser sotmesa a tortura ni a altres maltractaments, i a no ser enviada a un país on podria ser sotmesa a ells, s'aplica a tots, amb independència de la infracció que puguin haver comès. Les ?seguretats diplomàtiques? que el govern britànic demana quan expulsa una persona a un país on podria ser torturada constitueixen una clara violació del dret internacional.?

 

?Si les autoritats britàniques tenen sospites raonables que una persona ha comès certs delictes, la seva obligació immediata és formular càrrecs penals contra ella i jutjar-la sense dilació conforme a les normes internacionals sobre imparcialitat processal, en lloc d'enviar-la a un tercer país on podria ser sotmesa a tortures.?

 

A Amnistia Internacional li preocupa la possibilitat que el procediment que es vol utilitzar per tramitar les expulsions o excloure persones que puguin constituir una ?amenaça per a l'ordre públic i la seguretat nacional? inclogui, una vegada més, l'ús de proves secretes en vistes secretes.

 

?Les autoritats britàniques violaran els drets de ciutadans no britànics si tracten d'expulsar-los o d'impedir que entrin al país sense permetre'ls una defensa adequada en el curs d'actuacions secretes,? ha manifestat Halya Gowan.

 

?Les noves mesures són similars a les previstes a la ja revocada Llei sobre Antiterrorisme, Delinqüència i Seguretat del 2001, ja que són discriminatòries i arbitràries.?

 

Amnistia Internacional ha condemnat incondicionalment i sense reserves els atemptats comesos a Londres el 7 de juliol de 2005, i ha demanat que els presumptes responsables compareguin davant la justícia. L'organització també considera que qualsevol mesura que adoptin les autoritats britàniques amb la intenció manifesta de protegir les persones de la repetició d'aquests crims ha de ser congruent amb les lleis i normes internacionals de drets humans.

 

?La seguretat i els drets humans no són alternatius, sinó que van units. El respecte pels drets humans és el camí a la seguretat, no un obstacle per a ella.?

 

 

 

Informació complementària

 

Amnistia Internacional observa amb preocupació les noves mesures exposades pel ministre de l'Interior britànic Charles Clarke perquè afebleixen l'Estat de dret i els drets humans fonamentals, entre ells els següents:

 

? La prohibició absoluta de la tortura i d'altres maltractaments, i el principi inherent a aquesta prohibició, segons el qual cap persona pot ser enviada mai a un lloc on pugui ser sotmesa a tortures o a altres maltractaments (conegut com a principi de no devolució).

 

? El dret a sol?licitar i a gaudir d'asil, inclòs el dret de totes les persones que demanen la protecció internacional a que la seva sol?licitud d'asil sigui examinada individualment i exhaustivament en procediments justos i satisfactoris congruents amb les lleis i normes internacionals de drets humans i sobre refugiats. Qualsevol intenció d'excloure una persona de la condició de refugiat haurà de considerar-se en el context de procediments regulars per a la determinació de la condició de refugiat i estar sotmesa als principis fonamentals d'imparcialitat processal, que inclouen el dret a recórrer contra la decisió d'excloure i a romandre en el Regne Unit mentre es tramita el recurs.

 

? Els drets a la llibertat d'expressió i d'associació.

 

? El principi de legalitat i seguretat jurídica.

 

? El dret de qualsevol persona contra la qual existeixin sospites raonables que ha comès un delicte recognoscible de ser acusada formalment sense dilació i jutjada en un termini raonable, en actuacions que compleixin totes les normes sobre imparcialitat processal internacionalment reconegudes.

 

? El dret a un judici just i al procés degut.

 

(24/08/2005)