Amnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsCovid IconsCovid IconsCovid IconsCovid IconsCovid IconsCovid Icons
Actuem pels drets humans a tot el món

Més de 300 organitzacions reclamen al Govern espanyol un reglament que garanteixi una sanitat universal

Sanitat universal
Marea blanca davant del Ministeri de Sanitat. Foto: Agustín Millán
Més de 300 organitzacions, societats científiques i col·lectius que constitueixen REDER -Xarxa de Denúncia i Resistència al RD 16/2012-, juntament amb Amnistia Internacional i Yo Sí Sanidad Universal envien una carta a la ministra María Luisa Carcedo, responsable del Ministeri de Sanitat, Consum i Benestar Social, en què exigeixen que s'aprovi el Reglament del Reial decret Llei 7/2018.

La norma és necessària per garantir l'accés al Sistema Nacional de Salut, en les mateixes condicions, a totes les persones que es trobin a l'estat espanyol, abans de la imminent dissolució de les Corts, prevista per al proper 5 de març.

Segons les entitats signatàries, "l'absència d'aquest reglament fa que se segueixin produint nombrosos casos de persones excloses, molts dels quals revesteixen particular gravetat, tal com s'ha vist reflectit en nombrosos informes".

Per això, REDER Amnistia Internacional i Yo Sí Sanidad Universal sol·liciten a la ministra que anunciï públicament l'aprovació del reglament en el proper Consell de Ministres, que ha de celebrar-se divendres que ve.

En la carta, les organitzacions assenyalen que encara que l'aprovació del Reial decret-Llei 7/2018 (RDL) va ser un pas important, est va ser ?insuficient, i des del primer moment es va alertar que la universalitat tenia importants esquerdes per on se seguia filtrant l'exclusió sanitària?, per la qual cosa estimaven que era urgent desenvolupar el reglament necessari.

Per al conjunt signatari i, tal com s'assenyala en la carta enviada, les recomanacions fetes a les comunitats autònomes no són d'obligat compliment, per la qual cosa no s'eviten pràctiques d'exclusió sanitària i tampoc s'aborden les nombroses situacions d'exclusió denunciades.
 
Què cal abordar urgentment

La carta remesa al Ministeri de Salut apunta dos eixos fonamentals que són importants que el reglament repari immediatament:

El primer, la garantia de l'atenció amb càrrec a fons públics a dones embarassades, menors d'edat, sol·licitants d'asil i víctimes de tràfic de persones amb finalitat d'explotació sexual.

El segon, la prova que la persona viu a Espanya no pot veure's supeditada exclusivament a l'empadronament per la dificultat que comporta per a moltes persones obtenir-lo. En el seu lloc, les organitzacions demanen la validesa de qualsevol mitjà de prova admès en dret com poden ser certificats d'escolarització de menors al seu càrrec, rebuts, documents emesos per organitzacions socials, etc.

A més les organitzacions signatàries recorden la necessitat de reconèixer el dret a la targeta sanitària de les persones grans -pares, mares, avis i àvies- que han arribat a Espanya fruit d'un procés legal de reagrupació familiar.

"Mantenir l'exclusió d'aquest col·lectiu resulta clarament contradictori amb l'esperit de la nova política sanitària defensada pel Govern, posant en greu risc la salut d'aquestes persones d'avançada edat i que necessiten tractament", subratllen els col·lectius de la societat civil.