Amnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsCovid IconsCovid IconsCovid IconsCovid IconsCovid IconsCovid Icons
Actuem pels drets humans a tot el món

Mediterrani: un "espectacle perillós i indecorós" que ha d'esperonar a l'acció per salvar vides al mar

Després de la notícia del desembarcament de 49 homes, dones, nens i nenes que han estat atrapats en el mar durant 19 dies mentre es denegaven les seves peticions d'un refugi segur, Elisa De Pieri, investigadora d'Amnistia Internacional sobre el sud d'Europa, ha declarat:

“Després de gairebé tres setmanes de sacsejades en mars tempestuosos, aquests homes, dones, nens i nenes ara ja estan fora de perill en terra ferma, però és vergonyós que el seu desembarcament trigués tant”.

“L'espectacle perillós i indecorós dels polítics discutint mentre dones, homes, nens i nenes romanen atrapats en un mar de cruel indiferència no ha de repetir-se”.

Les autoritats italianes i malteses han soscavat descaradament el sistema de cerca i salvament, i han utilitzat les persones com a peons per a negociar polítiques migratòries. Però el seu menyspreu cruel a la seguretat de la gent s'ha vist reforçat per la negativa inhumana dels líders europeus a ajudar aquestes persones sense demora”.

Els Estats membres de la Unió Europea han de deixar de donar l'esquena a les persones atrapades en el mar, i han d'acordar urgentment una política de desembarcament ràpid i predictible, segons el dret internacional, i un sistema just de distribució de les persones sol·licitants d'asil entre els països de la UE” .

Informació complementària

Les normes europees sobre l'asil (l'anomenat sistema de Dublín) descoratgen un desembarcament sense demora. Aquestes normes determinen quin país és responsable d'examinar una sol·licitud d'asil.

Normalment, el país per on entra a la UE la persona sol·licitant d'asil és el responsable d'examinar-ne la sol·licitud. Això obliga a uns pocs països a processar la majoria de sol·licituds. Al novembre de 2017, el Parlament Europeu va acordar un canvi radical del sistema de Dublín, i va suggerir un mecanisme vinculant per a garantir que tots els països de la UE acullen una proporció justa de les persones que fugen de la violència i la persecució.

+ Més informació en el nostre informeBetween the devil and the deep blue sea Europe fails refugees and migrants in the Central Mediterranean