1961-2021: 60 anys actuant pels
drets humans a tot el món

Marroc / Sàhara Occidental: el component de drets humans és clau per a la Missió de l'ONU

© GettyImages

L'observació efectiva de la situació dels drets humans ha de ser un component essencial de qualsevol presència futura de forces de l'ONU per al manteniment de la pau en el Sàhara Occidental, controlat pel Marroc, i en els camps de refugiats sahrauís d'Algèria, ha manifestat Amnistia Internacional.

El 28 d'octubre, el Consell de Seguretat de l'ONU sotmetrà a votació la renovació del mandat de la Missió de les Nacions Unides per al Referèndum del Sàhara Occidental (MINURSO), que de moment no inclou un component de drets humans. MINURSO es va establir el 1991 a fi de fer seguiment d'un acord de l'alto-el-foc entre les forces armades del Marroc i el Front Polisario, moviment independentista sahrauí que administra els camps de refugiats sahrauís de Tinduf, Algèria.

"Durant els últims 40 anys del conflicte territorial, tant les autoritats marroquines com el Front Polisario han comès reiteradament greus abusos i violacions de drets humans. Instem el Consell de Seguretat de l'ONU al fet que reforci la missió de manteniment de la pau a la zona afegint un component de drets humans al seu mandat", ha afirmat Amna Guellali, directora regional adjunta d'Amnistia Internacional per al Pròxim Orient i el Nord d'Àfrica.

"L'existència d'un mecanisme completament independent i imparcial en la missió de manteniment de la pau de l'ONU, amb el mandat i els recursos necessaris per vigilar de manera efectiva els abusos contra els drets humans en el Sàhara Occidental i en els camps de Tinduf, garantiria almenys que la missió no continua mirant per a un altre costat a l'hora d'abordar les constants violacions de drets humans".

En el Sàhara Occidental continuen vigents les restriccions imposades per les autoritats marroquines a l'accés de periodistes i organitzacions independents de drets humans, que impedeixen l'observació dels abusos contra els drets humans i consoliden la impunitat de les forces de seguretat. Al febrer de 2020, les autoritats marroquines van expulsar a la seva arribada a l'aeroport d'Al-Aaiun almenys nou persones, entre la qual es trobaven diputats i diputades espanyols i una advocada també espanyola, que tenien previst assistir com a observadors al judici de l'activista sahrauí dels drets humans Khatri Dada.

L'existència constant d'un mecanisme de l'ONU per a l'observació de la situació dels drets humans seria també essencial per ajudar a prevenir nous abusos en els camps de Tinduf, on l'accés a la informació sobre la situació dels drets humans sobre el terreny és limitat. El Front Polisario no ha pres cap mesura per exigir comptes als responsables d'anteriors abusos contra els drets humans comesos en els camps sota el seu control.