1961-2021: 60 anys actuant pels
drets humans a tot el món

L'ONU ha de reconèixer el dret a un medi ambient saludable

El Consell de Drets Humans de l'ONU ha de reconèixer un medi ambient segur, net, saludable i sostenible com a dret humà universal, ha afirmat avui Amnistia Internacional. Quan milions de persones pateixen fam i desplaçament a causa dels efectes del canvi climàtic i la degradació ambiental, està més clar que mai que la vida i la dignitat humanes depenen d'un medi ambient saludable.  

El 48è període ordinari de sessions del Consell de Drets Humans (CDH) comença avui a Ginebra. Amnistia Internacional se suma a més de 1.100 grups de la societat civil i de pobles indígenes per demanar als Estats membres que adoptin una resolució que reconegui formalment el dret a un medi ambient saludable. Els Estats membres també han d'establir un nou mandat per a un procediment especial de l'ONU sobre drets humans i canvi climàtic.

"Els dramàtics efectes del canvi climàtic han posat al descobert, amb una claredat devastadora, fins a quin punt un medi ambient saludable és part integral del gaudi de tots nostres altres drets. És fàcil no valorar el nostre planeta fins que veiem el cost humà de la seva degradació: fam, desplaçament, atur, manca de llar, malalties i morts", ha afirmat Agnès Callamard, secretària general d'Amnistia Internacional.

"L'absència de mesures dels governs per abordar el canvi climàtic tot i les evidents proves científiques podria ser la més gran violació de drets humans intergeneracional de la Història. Com a principal òrgan global de drets humans, el CDH ha de fer ús de totes les eines a la seva disposició per contrarestar la crisi. Demanem a tots els Estats que donin suport al reconeixement del dret a un medi ambient saludable, a l'ONU i en l'àmbit estatal. Aquells que no ho facin se situaran en el costat equivocat de la Història i oposats a un futur comú de la Humanitat".  

Un dret humà essencial

El dret a un medi ambient saludable està reconegut jurídicament en més del 80% dels Estats membres de l'ONU a través de constitucions, lleis, sentències judicials i tractats regionals. Són moltes les veus que sostenen que també està contingut implícitament en els tractats globals de drets humans, encara que no hagi estat reconegut de forma explícita pels Estats a través de les Nacions Unides. Una àmplia varietat d'entitats de l'ONU i altres organismes intergovernamentals, així com ONG, sindicats i grups empresarials, han declarat el seu suport al reconeixement global del dret a un medi ambient saludable.  

El reconeixement de l'ONU deixaria clar que els Estats tenen l'obligació de protegir, respectar i fer efectiu aquest dret.

Animaria als Estats que encara no reconeixen aquest dret en les seves lleis nacionals a reconèixer-lo, i motivaria altres a reforçar la seva legislació. També donaria suport a la decisiva feina dels defensors i defensores dels drets ambientals, legitimitat als seus esforços i exerciria més pressió sobre els Estats perquè els protegeixin d'amenaces i atacs.  

Juntament amb la creació d'un procediment especial sobre canvi climàtic i drets humans, el reconeixement formal també facilitaria el suport de l'ONU als Estats perquè millorin el seu acompliment en afers ambientals.

Actualment, la implicació dels òrgans de drets humans de l'ONU en afers ambientals depèn de la relació entre els efectes ambientals i altres drets; per exemple, podrien examinar si s'ha violat el dret a l'habitatge a través de la desforestació, o si el dret a la salut està amenaçat per no abordar-se la contaminació de l'aire.

Un dret a un medi ambient saludable reconegut universalment facilitaria la feinadels òrgans de drets humans de l'ONU a l'hora d'examinar el compliment per part dels Estats de les seves obligacions en matèria de drets humans en relació amb el medi ambient i de proporcionar suport i assistència als Estats per a aquest compliment.

La investigació demostra que el reconeixement en l'àmbit estatal del dret a un medi ambient saludable contribueix a millorar els resultats ambientals, com ara aconseguir un aire més net, la millora de l'accés a aigua potable segura i la reducció de les emissions de gasos d'efecte hivernacle. També apodera les comunitats per defensar els seus drets davant efectes ambientals adversos vinculats a la responsabilitat dels Estats i les empreses.

"Com ha assenyalat el relator especial sobre els drets humans i el medi ambient, quan l'ONU va adoptar resolucions que reconeixien el dret humà a l'aigua i el sanejament el 2010, va estimular molts Estats a incloure aquests drets en la seva legislació nacional. També va mobilitzar milers de milions de dòlars per augmentar la inversió en infraestructures hídriques, la qual cosa va millorar radicalment les vides de centenars de milions de persones", ha afirmat Agnès Callamard.

"Reconèixer el dret a un medi ambient saludable podria estimular canvis transformadors semblants en els enfocaments del canvi climàtic per part dels Estats. Demanem a tots els Estats membres del CDH que aprofitin aquesta oportunitat per ampliar el treball del CDH sobre la crisi climàtica, un dels desafiaments de drets humans més grans i urgents de la Història".