Amnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsCovid IconsCovid IconsCovid IconsCovid IconsCovid IconsCovid Icons
Actuem pels drets humans a tot el món

La sentència del Tribunal Suprem, una mostra més que la salut universal no està garantida a Espanya

Marea blanca davant del Ministeri de Sanitat, a Madrid / Fotografia: Agustín Millán

Les organitzacions Amnistia Internacional, la Red de denuncia y resistència al RDL 16/2012 (REDER), integrada per més de 300 organitzacions, entre les quals Metges del Món, la Societat Espanyola de Medicina Familiar i Comunitària (semFYC) i la Federació d'Associacions en Defensa de la Sanitat Publica (FADSP) i Yo Sí Sanidad Universal, lamenten la sentència del Tribunal Suprem que dona la raó a l'Institut Nacional de la Seguretat Social (INSS), impedint així l'accés a l'atenció sanitària a una dona de nacionalitat cubana reagrupada legalment per la seva filla.

Aquesta sentència anul·la la decisió del Tribunal Superior de Justícia de Galícia en la qual es declarava el seu dret a l'atenció sanitària, tal com han fet altres tribunals superiors de diferents comunitats autònomes per garantir de manera efectiva el dret a la salut a persones reagrupades legalment a Espanya.

"La sentència suposa la constatació que l'actual normativa sobre universalitat, el RDL 7/2018, no garanteix de manera absoluta la protecció de totes les persones estrangeres que resideixen a Espanya, com ja veníem advertint les organitzacions. Aquesta decisió aprofundeix en l'exclusió sanitària de les persones reagrupades legalment a Espanya i dona l'esquena a les recomanacions de mecanismes internacionals de protecció de Nacions Unides i del Consell d'Europa. Garantir la sanitat universal significa que totes les persones que resideixen a Espanya, independentment de la seva nacionalitat i la seva situació administrativa, gaudeixin del seu dret a la salut, sense cap tipus d'obstacle", assegura Marta Mendiola, responsable de drets econòmics, socials i culturals d'Amnistia Internacional Espanya.

L'anunciat retorn de la sanitat universal a Espanya, lluny de fer-se realitat

"La Sentència descriu clarament com el 2012 es va produir una regressió en el reconeixement del dret a l'atenció sanitària, regressió que no ha estat plenament revertida pel Reial decret-Llei 7/2018, particularment pel que fa a les persones que arriben a Espanya com a resultat d'un procés de reagrupació familiar. Això evidencia que el tan anunciat retorn de la sanitat universal encara és lluny de ser una realitat per a moltes persones que viuen a Espanya", ha declarat José Félix Hoyo, President de Metges del Món i Portaveu de REDER.

"La sentència recull els arguments de l'INSS, que més de 80 jutges han desmuntat. Les famílies queden en una situació d'inseguretat jurídica, sanitària i vital greu, que es va iniciar amb la reforma del PP i que el decret del PSOE no ha revertit. Ens acollim al vot particular i al criteri dels jutges socials i continuarem la via jurídica doncs les famílies no poden permetre's deixar de lluitar pel seu dret a l'assistència sanitària", destaca Marta Pérez, portaveu de Yo Sí Sanidad Universal.

Les organitzacions signatàries insten al nou Govern espanyol al fet que en la propera legislatura corregeixi les llacunes de desprotecció que conté el Reial decret 7/2018 i reformi la Llei d'estrangeria garantint una veritable i efectiva universalitat en l'accés al dret a la salut.