Actuem pels drets humans a tot el món

Buscar

Kenya: Elaboració d'una nova constitució

15/8/05 - L'abolició de la pena de mort és essencial perquè una Constitució respecti els drets humans.

amnistia amni, 

L'abolició de la pena de mort és essencial perquè una Constitució respecti els drets humans

 

Londres.- Amnistia Internacional demana al govern de Kenya que aboleixi la pena de mort en elaborar la nova Constitució. Recollir en ella l'abolició de la pena capital seria un dels passos més importants que Kenya podria donar per garantir el respecte dels drets humans a totes les persones sota la seva jurisdicció.

 

L'organització acull amb beneplàcit la decisió del govern kenyà de no executar cap sentència de mort durant el seu mandat i de commutar la pena a totes les persones condemnades actualment a mort. Hi ha indicis clars que Àfrica està avançant cap a l'abolició universal de la pena capital. Dels 53 països del continent, 12 l'han abolit de manera permanent. L'últim ha estat Senegal, que ho va fer el 10 de desembre de 2004, data declarada Dia dels Drets Humans per l'ONU. 20 països més, inclòs Kenya, duen més de 10 anys sense dur a terme execucions.

 

Encara que reconeix el dret dels governs a vetllar per que tota persona sospitosa de participar en un delicte sigui duta als tribunals, Amnistia Internacional s'oposa a la pena de mort per considerar que és la forma més extrema de pena cruel, inhumana i degradant i una violació del dret a la vida, reconegut en les normes internacionals de drets humans, inclosa la Declaració Universal de Drets Humans. Una Constitució que prohibeixi la pena de mort i vinculi la seva abolició amb els drets humans, en particular amb el dret a la vida i a la integritat física i mental i, més específicament, amb el dret a no ser sotmès a tortura ni a penes o tractes cruels, inhumans o degradants, és una Constitució d'acord amb les normes internacionals de drets humans.

 

El fiscal general de Kenya, Amos S. Wako, té de termini fins el 24 d'agost per acabar de redactar la nova Constitució del país, que se sotmetrà llavors a referèndum.

 

Amnistia Internacional demana al govern de Kenya que vagi més enllà en la seva decisió de no dur a terme cap execució durant el seu mandat i commutar la pena capital per cadena perpètua a totes les persones condemnades actualment a mort, proposant disposicions que comportin l'abolició de la pena capital en el projecte de Constitució.

 

(15/08/2005)