Actuem pels drets humans a tot el món

Buscar

Israel: mesures discriminatòries soscaven la representació palestina a la Knésset

A la representació palestina a la Knéset (Parlament d'Israel) se li apliquen normatives i lleis discriminatòries que minven la seva capacitat de representar i defensar els drets de la minoria palestina a Israel, ha afirmat Amnistia Internacional en un nou informe publicat avui, a pocs dies de les properes eleccions israelianes del 17 de setembre.

L'informe Elected but restricted: Shrinking Space for Palestinian Parliamentarians in Israel's Knesset detalla com el dret a la llibertat d'expressió dels membres palestins de la Knéset està amenaçat per modificacions legislatives discriminatòries, projectes de llei proposats i normatives de la pròpia Knéset. L'informe també posa de manifest el discurs incendiari utilitzat per ministres del govern israelià per estigmatitzar la representació parlamentària palestina a la Knéset, i revela com projectes de llei presentats pels membres palestins de la càmera han estat descartats injustament per motius discriminatoris.

"Els membres palestins de la Knésset a Israel cada vegada pateixen més atacs discriminatoris. Malgrat haver estat triats democràticament com els seus col·legues israelians jueus, els membres palestins de la Knésset són objecte d'una discriminació arrelada i de restriccions indegudes que limiten la seva capacitat de defensar els drets de la població palestina", ha manifestat Saleh Higazi, director adjunt d'Amnistia Internacional per al Pròxim Orient i Nord d'Àfrica.

"Atès que Israel comet sistemàticament violacions de drets humans contra persones palestines a Israel i els Territoris Ocupats, és fonamental que les veus palestines al Parlament siguin escoltades, tingudes en compte i respectades".

Les creixents restriccions a què s'enfronten els membres palestins de la Knésset formen part d'un patró de discriminació flagrant de les autoritats israelianes a la ciutadania palestina d'Israel.

El 20% de la població d'Israel és palestina i, encara que la legislació israeliana i el dret internacional reconeixen els seus drets a la participació i la representació política, en la pràctica s'enfronten a una discriminació generalitzada en termes de ciutadania, habitatge, educació i atenció de la salut.

La "llei de l'Estat nació" (el nom oficial del qual és Llei Bàsica: Israel com Estat Nació del Poble Jueu), que va entrar en vigor el 2018, defineix Israel com l'Estat nació del poble jueu, refermant constitucionalment la desigualtat i la discriminació contra les persones no jueves. La llei garanteix el dret d'autodeterminació exclusivament al poble jueu, disposa que només la immigració jueva comporta automàticament la ciutadania, promou la construcció d'assentaments jueus i retira l'oficialitat de l'idioma àrab.

En els darrers anys, les autoritats d'Israel han intensificat el seu discurs contra minories i comunitats marginades, reduint amb això l'espai de qui defensa els drets palestins. Han amenaçat i desprestigiat organitzacions de la societat civil i defensors i defensores dels drets humans palestins i israelians, i organitzacions internacionals com Amnistia.

Discriminació flagrant a la Knésset

Amnistia Internacional ha identificat un seguit de normatives, pràctiques i esmenes legislatives a la Knésset que faciliten la discriminació contra la representació palestina. Per exemple, l'esmena legislativa de 2016 que permet l'expulsió de membres de la Knésset mitjançant el vot majoritari de la càmera implica que els parlamentaris que expressin opinions i punts de vista polítics pacífics, però considerats inacceptables per la majoria de la càmera, poden ser expulsats. Un membre palestí de la Knésset va afirmar que aquesta esmena era "una espasa de Dàmocles sobre els nostres caps pels membres de la Knésset oposats políticament a nosaltres", assenyalant que la seva intenció era intimidar la representació palestina per silenciar-la.

L'informe posa també de manifest les actituds flagrantment discriminatòries i el discurs divisiu que la classe política israeliana utilitza contra els seus homòlegs palestins. El primer ministre Benjamin Netanyahu, després de declarar obertament: "Israel no és un Estat de tots els seus ciutadans [...], és un Estat nació que pertany només al poble jueu", ha afirmat que els partits polítics palestins miren d'eradicar l'Estat d'Israel.

Alts càrrecs governamentals i membres de la Knésset israelianes utilitzen habitualment un llenguatge incendiari i estigmatizant per referir-se als seus equivalents palestins en un evident intent de deslegitimar-los, a ells i al seu treball. Els membres palestins de la Knésset que s'han atrevit a criticar les polítiques israelianes han estat qualificats de "traïdors", i se n'ha demanat la prohibició o el seu judici per "traïció".

Normatives de la Knéset que originalment pretenien fer complir certes pràctiques ètiques han estat mal utilitzades per restringir indegudament el dret a la llibertat d'expressió de membres palestins de la càmera. En aplicació d'una esmena de les normes ètiques de la Knésset efectuada el 2018, que prohibeix els viatges finançats per organismes -que demanen el boicot de l'Estat d'Israel-, es va impedir que dos parlamentaris palestins fessin un viatge a l'estranger finançat per ONG que figuraven en una "llista negra" del govern israelià. Si bé Amnistia Internacional no demana ni dona suport a boicots concrets, sí considera que el dret a demanar un boicot o a participar-hi  és una forma de llibertat d'expressió que ha de ser respectada i protegida per les autoritats.

L'informe d'Amnistia Internacional revela així mateix que, des del 2011, almenys quatre projectes de llei relacionats amb els drets de la ciutadania palestina, inclòs el de participar en la vida pública, han estat descartats sense ni tan sols arribar a la fase de debat parlamentari.

"La Knésset d'Israel ha de revocar o modificar qualsevol legislació que faciliti la discriminació contra els seus membres palestins i la resta de la ciutadania palestina d'Israel, començant per la Llei de l'Estat nació", ha declarat Saleh Higazi.

"Les autoritats israelianes han de posar fi a les restriccions discriminatòries contra els membres palestins de la Knésset i garantir la defensa del seu dret a la llibertat d'expressió. A més, han de deixar d'utilitzar un discurs incendiari que condemna a l'ostracisme als representants designats per elecció que defensen els drets humans i la igualtat i suscita hostilitat cap a la població palestina en general".