Actuem pels drets humans a tot el món

Buscar

Islàndia: els cossos diversos no són errors que cal corregir

"Les persones que neixen amb característiques sexuals que difereixen de les normes femenines o masculines s'enfronten barreres per accedir a l'assistència sanitària, per la qual cosa corren el risc de patir danys físics i psicològics permanents", ha declarat avui Amnistia Internacional.

En el seu nou informe, titulat No Shame in Diversity, l'organització es basa en estudis de casos a Islàndia per demostrar que la inexistència de protocols d'atenció sanitària basats en drets fa que les persones que neixen amb variacions de les característiques sexuals -que de vegades es descriuen a si mateixes com intersexuals- pateixin estigma i discriminació i siguin sotmeses sovint a tractaments quirúrgics amb efectes perjudicials.

Està previst que a finals de febrer es presenti al Parlament islandès un projecte de llei que podria contribuir a acabar amb això -el Projecte de llei sobre autonomia sexual i de gènere-, encara que manca de proteccions essencials per a les persones menors d'edat. En concret, no inclou cap disposició que posi fi a tractaments quirúrgics irreversibles, invasius, no urgents i normalitzadors per a nens i nenes nascuts amb variacions de les característiques sexuals.

Amnistia Internacional ha destacat que, malgrat que Islàndia ocupa el primer lloc en l'índex de disparitat entre els gèneres del Fòrum Econòmic Mundial, les autoritats islandeses no han establert encara protocols d'atenció sanitària basats en drets ni garanteixen l'accés de les persones amb variacions de les característiques sexuals a una atenció sanitària adequada a les seves necessitats.

"Islàndia gaudeix de bona fama pel que fa a la igualtat de gènere, però la forma en què el sistema sanitari del país tracta les persones intersexuals és enormement inquietant. Les persones intersexuals, tant menors d'edat com adultes, són considerades problemes que cal arreglar, i el fet que no tinguin accés a una atenció sanitària centrada en els seus drets humans pot causar un patiment físic i mental permanent", ha afirmat Laura Carter, investigadora d'Amnistia Internacional sobre orientació sexual i identitat de gènere.

"Les persones amb qui vam parlar van dir que sentien que els i les professionals de la medicina no escoltaven el que volien per a elles mateixes o per als seus fills i filles, i que optaven, en canvi, per normalitzar els cossos de les persones intersexuals mitjançant operacions quirúrgiques invasives o tractaments hormonals. Hi ha hagut recentment alguns canvis d'actitud, gràcies en gran mesura a la feina infatigable de les persones activistes intersexuales, però la desinformació i l'estigma predominants fan que se segueixi fent mal a les persones intersexuals".

Amnistia Internacional demana al govern d'Islàndia que estableixi unes directrius de drets humans clares i un suport social efectiu per garantir que les persones amb variacions de les característiques sexuals poden accedir al més alt nivell possible de salut.

Es calcula que a Islàndia hi ha al voltant de 6.000 persones amb característiques sexuals -genitals, gònades, hormones, cromosomes o òrgans reproductius- que difereixen de les normes establertes pel "masculí" i el "femení". Les dades que disposa Amnistia Internacional indiquen que, a Islàndia, les persones que neixen amb variacions de les característiques sexuals tenen dificultats per accedir a una atenció sanitària adequada i centrada en els seus drets humans, la qual cosa en alguns casos pot causar danys duradors.

Les persones que van parlar amb Amnistia Internacional van explicar que la inexistència de tractaments adequats havia tingut un impacte negatiu en la seva qualitat de vida durant molts anys. En alguns casos, això es va agreujar a causa de la manca d'accés a l'historial mèdic, perquè no se'ls facilita tota la informació sobre el que van fer als seus cossos.

Kitty, activista intersexual que va fundar l'organització Intersex Islàndia, ha afirmat:

"És molt difícil aconseguir una bona atenció sanitària perquè ens veuen com "trastorns" que cal arreglar... Molts dels problemes de salut que apareixen s'han del tractament que rebem en la infància. No tindríem tots aquests casos d'osteopenia o d'osteoporosis si no ens haguessin sotmès a gonadectomías en la infància i a una teràpia hormonal incompetent en l'adolescència".

I ha afegit:

"M'agradaria que aquestes variacions fossin alguna cosa totalment normal. No vull que la gent hagi d'amagar-se o avergonyir-se. Vull que es comprengui i s'accepti que la diversitat existeix i és bona i està bé".

Amnistia Internacional demana al govern d'Islàndia que adopti mesures concretes per protegir i promoure la igualtat per a les persones amb variacions de les característiques sexuals en la llei i en la pràctica. El futur Projecte de llei sobre autonomia sexual i de gènere ofereix una oportunitat per abordar això. No obstant això, en la seva redacció actual, perd l'oportunitat d'acabar amb la cirurgia innecessària per "normalitzar" el sexe, l'esterilització i altres tractaments aplicats a menors d'edat intersexuals sense el seu consentiment informat.

Amnistia Internacional demana també al govern d'Islàndia que creï un equip multidisciplinari i especialitzat per al tractament mèdic de les persones, tant menors d'edat com a adultes, amb variacions de les característiques sexuals. L'organització demana així mateix al govern que elabori i apliqui un protocol d'atenció sanitària basat en drets per a les persones amb variacions de les característiques sexuals a fi de garantir la seva integritat física, la seva autonomia i la seva autodeterminació. El govern ha de garantir que cap persona menor d'edat és sotmesa a tractament quirúrgic o d'un altre tipus no urgent, invasiu i irreversible que tingui efectes perjudicials.

Informació complementària

Els termes emprats per referir-se a les variacions de les característiques sexuals són diversos i, en alguns casos, polèmics. Aquest informe empra sovint el terme intersexual, àmpliament utilitzat i amb el qual s'identifiquen nombroses persones amb variacions de les característiques sexuals. No obstant això, és important assenyalar que no totes les persones amb variacions de les característiques sexuals s'identifiquen com a intersexuals.