Actuem pels drets humans a tot el món

Buscar

Iran: Continuen les execucions de menors

22/7/05 - En menys d'una setmana s'ha executat a l?Iran tres persones per delictes comesos quan eren menors d'edat

amnistia amni, 

En vista de que en menys d'una setmana s'ha executat a l?Iran tres persones per delictes comesos quan eren menors d'edat, inclosa una que encara no havia complert 18 anys, Amnistia Internacional ha demanat avui 22 de juliol al govern iranià que acabi definitivament amb aquestes execucions.

 

El 19 de juliol de 2005, un jove de 18 anys, identificat simplement com A. M., i un menor, Mahmoud A., van ser penjats en públic a la localitat nordoriental de Mashhad. Segons informes, havien estat declarats culpables d'agressió sexual a un nen de 13 anys i feia 14 mesos que eren sota custòdia. A més, abans de l'execució van rebre 228 fuetades cadascun per ebrietat, pertorbació de l'ordre i robatori.

 

Amb anterioritat, el 13 de juliol de 2005, Ali Safarpour Rajabi, de 20 anys, va ser penjat per matar un agent de policia de Poldikhtar, Hamid Enshadi. Amnistia Internacional va documentar el pronunciament de la seva sentència de mort el febrer de 2002, quan tenia 17 anys, i creu que el delicte podria haver estat comès quan només en tenia 16.

 

Per la seva condició d'Estat Part en el Pacte Internacional de Drets Civils i Polítics i en la Convenció sobre els Drets del Nen, l?Iran té l'obligació de no executar persones per delictes comesos quan eren menors de 18 anys.

 

En els últims quatre anys, les autoritats iranianes han estudiat la possibilitat d'aprovar legislació que prohibeixi aplicar la pena cabdal a persones per delictes comesos quan eren menors d'edat. Conforme a l'article 1.210 (1) del Codi Civil iranià, l'edat de responsabilitat penal s'estableix en 15 anys lunars per als barons i 9 anys lunars per a les dones.

 

El gener de 2005, després de sotmetre a consideració el segon informe periòdic de l'Iran sobre el compliment de les disposicions de la Convenció sobre els Drets del Nen, el Comitè dels Drets del Nen, òrgan d'experts independents creat en virtut de la Convenció per vigilar que els Estats Part compleixen el tractat, va instar l?Iran a:

 

Que adopti les mesures necessàries per suspendre immediatament l'execució de totes les penes de mort imposades a persones que hagin comès un delicte abans de complir els 18 anys d'edat, que adopti les mesures legals adequades per commutar-les per altres penes de conformitat amb les disposicions de la Convenció i a abolir la pena de mort com sentència imposada a les persones que hagin comès delictes abans de complir els 18 anys d'edat, tal com requereix l'article 37 de la Convenció.

 

Que suspengui immediatament la imposició i execució de totes les formes de tortura i altres tractes o càstigs cruels, inhumans o degradants, per exemple, l?amputació, flagel?lació o lapidació, per delictes comesos per menors de 18 anys.

 

(Paràgrafs 30 i 73.b de les Observacions Finals del Comitè, Doc. ONU CRC/C/15/Add.254.)

 

 

En el que va d'any, Iran ha executat almenys a quatre persones per delictes comesos quan eren menors d'edat, entre elles una que encara no havia complert 18 anys. Amnistia Internacional ha documentat fins al moment 42 execucions el 2005, però el nombre real podria ser molt superior.

 

És fonamental que l?Iran no condemni a mort més menors d'edat, posi fi a les execucions de menors i acabi amb totes les formes de violència contra la infància.

 

Les persones que ho desitgin poden donar suport a la petició de No més execucions de menors a l?Iran a través de la pàgina web: http://web.amnesty.org/pages/irn-090205-action-esl

 

(22/07/2005)