Amnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsCovid IconsCovid IconsCovid IconsCovid IconsCovid IconsCovid Icons
Actuem pels drets humans a tot el món

Gran Bretanya: amb acord o sense, el Brexit planteja seriosos problemes de drets humans

REUTERS/Hannah McKay

"La incertesa que segueix envoltant el Brexit planteja seriosos problemes de drets humans", ha declarat avui Amnistia Internacional.

Encara que Amnistia no pren posició sobre el resultat del referèndum ni sobre si el Regne Unit surt de la UE amb acord o sense, l'organització de drets humans ha assenyalat alguns problemes greus en matèria de drets humans.

Entre aquests, la possibilitat que es redueixi l'accés a aliments i medicines, així com qüestions sobre el futur dels ciutadans i ciutadanes de la UE al Regne Unit, el dret d'immigració i asil, i el futur de l'Acord del Divendres Sant a Irlanda del Nord.

Kate Allen, directora d'Amnistia Internacional Regne Unit, ha manifestat:

"Les garanties del govern fins avui no han estat prou bones. Amb acord o sense ell, el Brexit planteja seriosos problemes de drets humans per als qui resideixen al Regne Unit. El govern i les persones amb responsabilitat política de tots els partits han de fer tot el possible per garantir que es protegeixen i respecten -i no es degraden ni afebleixen- els drets humans dels qui viuen al Regne Unit.

"Demanem als i les dirigents de tots els partits que facin una declaració a aquest efecte, deixant clar el que faran per garantir que s'atenen aquests motius de preocupació".

Amnistia ha identificat cinc àrees que ha de garantir el govern de Regne Unit ara que s'apropa el termini per sortir de la UE:

Irlanda del Nord: Com cofirmant de l'Acord del Divendres Sant, el govern de Westminster ha d'assegurar-se que salvaguarda plenament les proteccions vitals de drets humans que l'acord ajuda a garantir. Això ha d'incloure la protecció de la igualtat de drets per a totes les persones, s'identifiquin com a irlandeses o com britàniques. És fonamental que no hi hagi restriccions a la llibertat de circulació des d'Irlanda del Nord per permetre que totes les persones exerceixin plenament els seus drets a l'educació, a la salut, al treball i a la vida familiar.

Ciutadans i ciutadanes de la UE al Regne Unit: El govern ha d'actuar per garantir que es protegeixen i respecten els drets dels ciutadans i ciutadanes de l'EU i de les seves famílies a Regne Unit, i prendre mesures per assegurar el mateix pel més d'un milió de ciutadans i ciutadanes britànics que viuen actualment en la UE. Per a això, el govern ha de garantir que no es priva dels seus drets als fills i filles de progenitors ciutadans de la UE en tractar-los en virtut de les competències d'immigració (segons el pla d'acord amb la UE del govern) en circumstàncies en les quals són ciutadans britànics o tenen dret d'inscriure's com a tals.

Accés a aliments: És vital que quan el Regne Unit surti de la UE, el govern faci tot el possible per garantir que no es veu afectat el proveïment alimentari i que totes les persones tenen accés a aliments adequats i assequibles amb independència de les seves circumstàncies. Ja estem presenciant una dependència creixent dels bancs d'aliments al Regne Unit i no han d'escatimar-se esforços per proporcionar seguretat alimentària a totes les persones, incloses les que ja estan en situació de vulnerabilitat.

Accés a medicaments: No hi ha d'haver interrupció en el subministrament de medicaments clau per garantir que totes les persones gaudeixen del seu dret a la salut. Per tant, el govern ha de prendre totes les mesures necessàries per superar qualsevol obstacle per a l'accés sense demora a medicines de bona qualitat i assequibles.

Sistema d'immigració i asil: Ja que el govern pretén revisar el sistema d'immigració després de la fi de la llibertat de circulació a la UE, ha de garantir que totes les reformes promouen i respecten els drets d'asil, a la vida familiar i a la vida privada, així com l'interès superior de nens i nenes, alhora que protegeixen a les persones de l'ús injust i excessiu de les competències d'immigració per l'Estat i de l'explotació per tercers.