Amnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsCovid IconsCovid IconsCovid IconsCovid IconsCovid IconsCovid Icons
Actuem pels drets humans a tot el món

Europa: no garantir l'accés sense riscos a l'avortament posa en perill dones i nenes en la pandèmia de COVID-19

Manifestació del 8 de març de 2020 a Varsòvia. © Aleksander Kalka/NurPhoto via Getty Images
  • Cent grups demanen mesures urgents per salvaguardar l'accés a l'avortament
  • Polònia es disposa a debatre una nova llei per restringir encara més l'avortament

"Els governs europeus haurien de garantir urgentment l'accés sense riscos i oportú a l'avortament a les dones i nenes de la regió durant la pandèmia de COVID-19", han declarat avui un centenar d'organitzacions no governamentals.

Moltes dones i nenes d'Europa tenen dificultats per accedir sense riscos a un avortament durant la pandèmia, perquè els obstacles creats per unes lleis sobre l'avortament molt restrictives i uns requisits administratius costosos per accedir a l'avortament dificulten molt l'accés sense riscos a aquest servei de salut essencial. Aquesta crida es produeix quan el Parlament de Polònia es disposa a debatre una nova llei que faria que una de les lleis sobre l'avortament més restrictives de la regió fos significativament més rigorosa.

"Els governs europeus han d'actuar amb urgència per garantir un accés sense riscos i oportú a l'avortament durant la pandèmia de COVID-19", ha declarat Leah Hoctor, directora regional per a Europa del Centre de Drets Reproductius. "Han d'actuar amb rapidesa per eliminar tots els requisits mèdicament innecessaris que dificulten l'accés a l'avortament i autoritzar l'accés de les dones a l'avortament primerenc al domicili".

Els governs han de reconèixer l'avortament com a servei de salut essencial i adoptar mesures per garantir que les dones i nenes poden accedir-hi sense riscos.

La majoria dels governs de la regió no ha implementat mesures per garantir l'accés sense riscos i oportú a serveis, material o informació essencials sobre salut sexual i reproductiva durant la pandèmia, inclosa la gestió de l'avortament mèdic al domicili. Molts hospitals i consultoris han reduït els serveis de salut reproductiva al mínim o els han tancat a causa de l'escassetat i redistribució del personal, entre altres raons. En molts llocs, accedir a serveis clínics normals ara és summament difícil.

Les restriccions de l'accés a serveis de salut reproductiva afecten desproporcionadament les dones que viuen en la pobresa, les dones amb discapacitat, les dones romanís, les migrants indocumentades, les adolescents, a les persones trans i de gènere no binari, i a les dones en situació de risc o supervivents de violència en el si familiar i sexual.

Desperten una preocupació especial els sis països europeus on l'avortament segueix sent il·legal o està severament restringit, així com els països on, a causa de diversos obstacles "com els tràmits administratius o la negativa del personal mèdic a realitzar un avortament a causa de les seves creences personals", les dones solen veure's obligades a viatjar a l'estranger per accedir a l'avortament o a obtenir per correu postal medicació per avortar d'altres països.

L'impacte negatiu d'aquestes lleis tan restrictives i d'aquests obstacles es veu agreujat en el context actual, perquè les dones no poden viatjar per accedir a un avortament legal a un altre país ni obtenir per correu medicació de proveïdors mèdics d'altres països.

"Encara que la pandèmia està afectant tots els aspectes de la nostra vida, no ha de servir d'excusa per menyscabar els drets de les dones a prendre decisions sobre els seus drets reproductius i el seu dret a la salut", conclou Caroline Hickson, directora regional de la Xarxa Europea de la FIPF.

Organitzacions firmants

Abortion Rights Campaign, Ireland
Albanian Center for Population and Development
Amnesty International
Amrita Association, Hungary
Association des Femmes de l’Europe Meridionale
Association européenne pour la défense des droits de l’homme (AEDH)
Association for Human Rights and Civic Participation PaRiter, Croatia
Association for promotion of women's action Tiiiit! Inc., North Macedonia
Association Mnémosyne, France
Association of Women of Southern Europe (AFEM)
Associazione italiana donne per lo sviluppo, Italy
Associazione Luca Coscioni, Italy
ASTRA Network
Austrian Family Planning Association
Bibija Roma Women Center, Serbia
British Pregnancy Advisory Service
Bureau Clara Wichmann, Foundation for strategic litigation for gender equality, Netherlands
C. G. I. L. Confederazione Italiana del Lavoro, Italy
Center for Curricular Development and Gender Studies: FILIA , Romania
Center for Reproductive Rights
CESI - Center for Education, Counselling and Research, Croatia
Citizen, democracy and Accountability, Slovakia
Clio. Femmes, Genre, Histoire, France
Coalition to Repeal the 8th Amendment, Ireland
Concord Research Center for Integration of International Law in Israel
Cyprus Family Planning Association
Danish Family Planning Association
Deutsche Stiftung Weltbevölkerung (DSW)
Doctors for Choice Ireland
Doctors for Choice Malta
Doctors for Choice UK
Encore féministes
Equipop
European Humanist Federation
European Parliamentary Forum for Sexual & Reproductive Rights
European Roma Rights Centre
European Society of Contraception and Reproductive Health (ESC)
European Women Lawyers Association
Family Planning Association of Moldova
Federación Planificación Estatal, Spain
Fédération des Centres Pluralistes de Planning Familial, Belgium
Federation for Women and Family Planning, Poland
Fédération laïque des centres de planning familial – FLCPF, Belgium
Femmes solidaires, France
Forum femmes méditerranée
Freedom of Choice / Možnosť voľby, Slovakia
Fundación para la Convivencia Aspacia, Spain
Garance, Belgium
German Women Lawyers’ Association
Helia Association, Spain
HERA – Health education and research association, North Macedonia
Human Rights Watch
Humanists UK
International Commission of Jurists
International Federation for Professionals in Abortion and Contraception (FIAPAC)
International Planned Parenthood Federation – European Network
IPAS
Irish Family Planning Association
Kosovar Gender Studies Center
L. A. I. G. A, Italy
L’ Associació de Drets Sexuals i Reproductius, Spain
La Ligue des droits de l'Homme, France
Latvian Association for Family Planning and Sexual Health
Le Planning Familial, France
London-Irish Abortion Rights Campaign
Médecins du monde-France
Nane, Hungary
National platform for reproductive justice, Croatia
National Women's Council of Ireland
Patent Association, Hungary
Planning Familial Luxembourg
Platform for International Cooperation on Undocumented Migrants (PICUM) pro familia Bundesverband, Germany
Rape Crisis Network Ireland
Regards de Femmes, France
Rutgers, Netherlands
Santé Sexuelle Suisse, Switzerland
Sarajevo Open Centre, Bosnia and Herzegovina
Sensoa, Belgium
Serbian Association for Sexual and Reproductive Health and Rights
Sex og Politikk, Norway
Society Without Violence, Armenia
SOS Rijeka – Center for Nonviolence and Human Rights, Croatia
Swedish Association for Sexuality Education
Tajik Family Planning Association
Union des Familles Laïques – UFAL, France
Union Women Center, Georgia
Väestöliitto - The Family Federation of Finland
Vita di donna, Italy
Voice for Choice - L-għażla tagħha, Malta
Wales Assembly of Women
WAVE Network - Women Against Violence Europe
Women Center "Light Steps", Albania
Women on Waves, Netherlands
Women on Web, Netherlands
Women’s Rights Foundation, Malta
Women's circles, Slovakia
Women's Resource Center Armenia
YouAct - European Youth Network on Sexual and Reproductive Rights
Young Feminist Europe