Actuem pels drets humans a tot el món

Buscar

Espanya: La lluita contra el racisme continua sense ser una prioritat

21/7/05 - L'Estat espanyol té l'obligació d'articular les mesures legislatives i polítiques adequades per lluitar contra el racisme en tots els àmbits de la societat.

amnistia amni, 

El 19 de juliol es van complir dos anys des de la data en què l'Estat Espanyol hauria d'haver adaptat la seva legislació a la Directiva de la Unió Europea 43/00 sobre igualtat de tracte per origen racial o ètnic i gairebé quatre anys des de la Declaració i Programa d'Acció de la Conferència Mundial contra el racisme. Ambdós instruments internacionals obliguen Espanya i la resta de països de la Unió Europea a adoptar mesures adequades i efectives per a la lluita contra el racisme.

 

No obstant això, poc s'ha fet. No s'ha engegat un pla estatal contra el racisme i la xenofòbia, a pesar de l'augment de denúncies d'abusos i discriminació contra ciutadans estrangers i membres de minories ètniques com els gitanos. Tampoc s'han creat el Consell per a la Promoció de la Igualtat de Tracte ni l'Observatori contra el racisme prevists, des de fa més d'un any, a la legislació espanyola.

 

Malgrat la seva importància, el govern anterior va incomplir el termini de transposició de la directiva 43/00 i mesos després, la va fer a través d'una esmena a la Llei d'acompanyament dels Pressupostos de l'Estat per al 2004, sense comptar amb les organitzacions que treballen en aquest camp. Aquesta norma no recollia de forma adequada les mesures previstes a la directiva i, actualment, continua sense desenvolupament reglamentari. El nou Govern tampoc ha fet res en referència a aquest tema.

 

Amnistia Internacional i SOS Racisme volen recordar a l'Estat espanyol la seva obligació d'articular les mesures legislatives i polítiques adequades per lluitar contra el racisme en tots els àmbits de la societat: en el lloc de treball, en l'accés a la sanitat, a l?educació, a la justícia, a les prestacions socials, a l?habitatge, als locals d'entreteniment i també mesures per plantar cara als casos de tortura d'índole racista per part de particulars i agents de l'Estat.

 

 

Informació general

 

Amnistia Internacional i SOS Racisme i altres organitzacions fa temps que denuncien l'increment de casos de racisme i xenofòbia contra la població immigrant o gitana en tots els àmbits de la societat i demanen a les autoritats espanyoles l'elaboració d'un pla estatal i l'adaptació de la directiva 43/00.

 

Aquesta directiva obliga a crear almenys un organisme especialitzat en la lluita contra el racisme, a adoptar mesures de protecció de les víctimes d'actes xenòfobs i racistes i també estableix la inversió de la càrrega de la prova en tots els àmbits jurisdiccionals, excepte el penal, i la necessària participació de les organitzacions que treballen en aquest àmbit en l'elaboració i posta en marxa de polítiques de lluita contra el racisme. En aquest sentit, l'abril del 2004, nombroses organitzacions es van reunir per elaborar recomanacions sobre el contingut d'aquest pla i polítiques.

 

(21/07/2005)