Actuem pels drets humans a tot el món

Buscar

Espanya ha de derogar la llei que permet l'expulsió de persones sense garanties processals

Foto: Reuters/Jesus Blasco de Avellaneda

"Les autoritats espanyoles han de derogar amb urgència la disposició de la llei coneguda com a Llei Mordassa que permet l'expulsió de persones sense que tinguin l'oportunitat de sol·licitar asil o que s'avaluïn els riscos que haurien d'afrontar si són retornades des de Ceuta i Melilla al Marroc", ha declarat Amnistia Internacional. L'organització fa aquesta crida quan el tracte que Espanya dispensa a persones migrants i refugiades torna a ser sotmès a examen del Tribunal Europeu de Drets Humans (TEDH).

El Tribunal començarà avui a escoltar els arguments de les parts en el recurs presentat pel govern espanyol contra la sentència del Tribunal d'octubre de 2017 en la qual es declara que Espanya va violar els drets de dos homes africans en expulsar-los al Marroc sense seguir les normes internacionals.

"La decisió d'Espanya de legalitzar les expulsions sumàries el 2015 esbiaixa totalment el dret internacional, que prohibeix que els Estats expulsin persones sense estudiar la seva situació i les retornin a països on podrien ser sotmeses a tortura i maltractaments", ha afirmat Francesca Pizzutelli, investigadora d'Amnistia Internacional sobre els drets de les persones refugiades i migrants.

"Tot i que el nou govern d'Espanya s'ha compromès a reformar la llei, ens preocupa enormement la seva decisió de demanar la revisió de la sentència del Tribunal Europeu. Això, combinat amb les expulsions col·lectives al Marroc dels darrers mesos, desperta greus dubtes sobre la voluntat de les autoritats espanyoles de posar fi a aquesta pràctica il·legal".

Els demandants en el cas del Tribunal Europeu -un ciutadà de Costa d'Ivori i un de Mali- creuaven la tanca fronterera que separa l'enclavament espanyol de Melilla del Marroc a l'agost de 2014 quan van ser detinguts per la Guàrdia Civil espanyola i expulsats immediatament al Marroc.

En violació del dret internacional, se'ls va negar l'oportunitat de demanar asil i que s'avaluessin els riscos que afrontarien de ser retornats al Marroc. La seva devolució automàtica els va privar també de la possibilitat de recórrer contra la decisió d'expulsar-los i d'accedir a un recurs efectiu davant els tribunals espanyols.

Amnistia Internacional ha documentat una intensificació de l'ofensiva de les autoritats marroquines contra les persones refugiades i migrants, caracteritzada per grans batudes de milers de persones aquest any. Des de finals de juliol, les autoritats marroquines han detingut unes 5.000 persones, les han introduït en autobusos, les han desplaçat per la força i les han abandonat en zones remotes properes a la frontera amb Algèria o en el sud del país.

"El govern espanyol ha de derogar immediatament la disposició que permet els rebutjos a la frontera i posar fi a aquestes expulsions cruels i il·legítimes de persones migrants i sol·licitants d'asil al Marroc, on poca protecció, si és que cap alguna, poden esperar de les autoritats", ha afirmat Francesca Pizzutelli, investigadora d'Amnistia Internacional sobre els drets de les persones refugiades i migrants.

"Espanya i la Unió Europea han de donar prioritat a la protecció dels drets humans de les persones en moviment i a la creació d'un sistema d'asil al Marroc en les seves relacions amb les autoritats d'aquest país".

Informació complementària

El 26 de setembre, la Gran Sala del Tribunal Europeu de Drets Humans veurà els arguments de les parts en el cas de N. D. i N. T. contra Espanya. La demanda va ser presentada per dos homes, un ciutadà de Mali i un de Costa d'Ivori, que al·leguen que les autoritats de la frontera espanyola els van expulsar sumariamente de l'enclavament espanyol de Melilla al Marroc el 13 d'agost de 2014, sense tenir cap oportunitat de sol·licitar asil ni de rebre una avaluació individual de les seves circumstàncies i els riscos que podrien afrontar de ser retornats al Marroc.

El 3 d'octubre de 2017, la Sala del Tribunal Europeu de Drets Humans va dictar sentència al seu favor, declarant que Espanya havia violat el seu dret a no ser objecte d'expulsions col·lectives (article 4 del Protocol 4 del Conveni Europeu de Drets Humans) i el seu dret a un recurs efectiu (article 13 del Conveni). No obstant això, les autoritats espanyoles van decidir sol·licitar la remissió de la sentència a la Gran Sala del Tribunal, que començarà a escoltar els arguments de les parts el 26 de setembre.

Amnistia Internacional, juntament amb altres organitzacions, ha presentat informacions tant en el cas que va tramitar la Sala com en el qual tramita actualment la Gran Sala, oferint al Tribunal les seves opinions sobre els drets humans internacionals i la legislació de la Unió Europea sobre la prohibició de l'expulsió col·lectiva i el principi de no devolució.