Actuem pels drets humans a tot el món

Buscar

Espanya / el Marroc: Un any després dels incidents de Ceuta i Melilla

26/10/06 - Amnistia Internacional denuncia que continua el clima d'impunitat a la zona ja que ningú ha comparegut davant la justícia per la mort de 13 persones.

amnistia amni, 

Un any després que 13 persones migrants morissin i centenars resultessin ferides en tractar d'entrar a Ceuta i Melilla, encara no han conclòs les investigacions sobre l'actuació de les forces de seguretat espanyoles i marroquines que van participar en els incidents, i no s'han pres mesures preventives.

 

En un nou informe basat en els testimonis de les víctimes i en els contactes que Amnistia Internacional ha mantingut en l'últim any amb les autoritats d'Espanya i del Marroc, l'organització ha expressat la seva preocupació per la falta de garanties que les investigacions seran minucioses, imparcials i efectives i per l'absència de mesures disciplinàries en relació amb les morts i el maltractament dels migrants. Això suposa que, a la pràctica, fins ara existeix una situació d'impunitat.

 

"Les autoritats d'Espanya i el Marroc no només van fer un ús excessiu de la força per retornar aquestes persones migrants i sol?licitants d'asil, sinó que en molts casos les van expulsar immediatament i en massa a països on podrien córrer perill de ser torturades o sofrir altres maltractaments?, ha dit Nicola Duckworth, directora del Programa Regional per a Europa i l?Àsia Central d'Amnistia Internacional.

 

"Moltes d'aquestes persones havien fugit de països afligits per conflictes, on regnen la pobresa extrema i les malalties, i entre elles n?hi havia algunes que exercien el seu dret a sol?licitar asil. En l'expulsar-les, ambdós països van violar les seves obligacions nacionals i internacionals sobre migrants i sol?licitants d'asil.?

 

Encara al juliol de 2006 van morir tres persones més en tractar d'entrar a Espanya des del Marroc. L'endemà, el ministre de l'Interior d'Espanya va accedir a proporcionar a Amnistia Internacional informació actualitzada sobre la investigació d'aquest i anteriors incidents, informació que, fins ara, l'organització no ha rebut.

 

"El ministre de l'Interior d'Espanya ha de complir la seva paraula i facilitar el resultat de les investigacions, també ha d?assegurar-se que les normes sobre ús de la força estan d'acord amb el dret i les normes internacionals, tal com es va comprometre amb Amnistia Internacional en una reunió celebrada el passat mes de juliol?, assenyala Esteban Beltrán, director d'Amnistia Internacional Espanya.

 

"S'ha de crear un organisme independent amb recursos suficients per investigar totes les denúncies de violacions de drets humans greus per part de funcionaris encarregats de fer complir la llei.?

 

Amnistia Internacional ha expressat reiteradament la seva preocupació per les denúncies de maltractaments i ús excessiu de la força per part de la Guàrdia Civil espanyola ?que inclouen l'ús, a curta distància, d'armes de foc i bales de goma gruixudes? en els enfrontaments amb migrants i sol?licitants d'asil que intentaven escalar les tanques per entrar a Ceuta i Melilla.

 

Encara més, quan són interceptades per agents de la Guàrdia Civil espanyola a la zona entre les dues tanques frontereres, aquestes persones sovint són expulsades immediatament i de forma il?legal a través de la porta de la tanca més propera a territori marroquí. En cap moment tenen l?oportunitat de rebre assistència lletrada ni accés a un intèrpret, com exigeix la llei espanyola. Amnistia Internacional troba inacceptable l'afirmació de les autoritats espanyoles que la Llei d'Estrangeria d'Espanya no és d'aplicació plena entre les dues tanques frontereres.

 

"No es pot deixar la gent en uns llimbs legals. Cal decidir sobre la seva condició jurídica?, va assenyalar Esteban Beltrán.

 

A l'altre costat de la frontera amb Espanya, aquest any, com en anys anteriors, milers de persones han estat detingudes per les autoritats marroquines, que sospitaven la seva condició de migrants irregulars, i expulsades a la frontera amb Algèria, prop de la ciutat d?Oujda. Els detinguts continuen sent expulsats poc després de la seva detenció, sense possibilitat d'impugnar la decisió d'expulsar-los ni d'examinar el fonament d'aquesta decisió, malgrat que la llei del Marroc garanteix aquests drets. Una vegada a Algèria, sovint són tractats de la mateixa forma per les autoritats algerianes, que els expulsen altra vegada sumàriament a la frontera del Marroc o a d?altres països veïns.

 

"Cal posar fi a les expulsions immediates i col?lectives. Són il?legals ja que no examinen cada cas ni identifiquen les persones sol?licitants d'asil. A més, la forma que es duen a terme sovint posa en perill la integritat física de les persones expulsades?, ha afirmat Nicola Duckworth.

 

Amnistia Internacional segueix rebent informes segons els quals entre les persones detingudes i expulsades hi ha sol?licitants d'asil, encara que aquest any en menor nombre que l?any passat. Són especialment preocupants les denúncies que funcionaris marroquins han confiscat documents de l?ACNUR que confirmen la condició de sol?licitants d'asil d'aquestes persones i els han destruït davant d'ells.

 

Amnistia Internacional insta la Unió Europea (UE) que s'asseguri que Espanya, estat membre de l'organització, porta a terme sense demora investigacions minucioses, independents i imparcials sobre l'ús excessiu de la força o de les armes de foc per part dels seus funcionaris encarregats de fer complir la llei, i que així mateix s'asseguri que qualsevol acord de readmissió signat entre la UE i el Marroc incorpora disposicions adequades en matèria de drets humans.

 

Amnistia Internacional va a enviar els resultats de les seves investigacions als organismes internacionals de drets humans (Nacions Unides i Consell d'Europa) amb la finalitat que parin esment a l'absència de resultats visibles en relació amb els fets ocorreguts fa un any a Ceuta i Melilla.

 

 

 

Informació general

 

L?octubre de 2005, una delegació d'Amnistia Internacional va visitar les ciutats de Ceuta i Melilla (Espanya) i de Nador, Oujda, Rabat i Tànger (el Marroc) per investigar les denúncies d'abusos comesos per les autoritats espanyoles i marroquines contra persones sol?licitants d'asil i migrants. Durant la seva visita, Amnistia Internacional va rebre informes preocupants sobre les violacions de drets humans que pateixen les persones que intenten creuar la frontera.

 

Si desitgeu més informació podeu consultar:

España y Marruecos: Falta de protección de los derechos de las personas migrantes: Ceuta y Melilla un año después (Índice AI: EUR 41/009/2006) web.amnesty.org/library/index/esleur410092006

España/Marruecos: Las autoridades deben rendir cuentas por la violación de los derechos de las personas migrantes (Índice AI: EUR 41/016/2005) web.amnesty.org/library/index/esleur410162005

España/Marruecos: Los derechos de los migrantes, entre dos fuegos (Índice AI: EUR 41/011/2005) web.amnesty.org/library/index/esleur410112005

España: Frontera sur: El Estado da la espalda a los derechos humanos de refugiados e inmigrantes (Índice AI: EUR 41/008/2005) http://web.amnesty.org/library/index/esleur410082005, http://www.es.amnesty.org/temas/refugio-e-inmigracion/pagina/espana-frontera-sur/.

 

(26/10/2006)