Amnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsCovid IconsCovid IconsCovid IconsCovid IconsCovid IconsCovid Icons
Actuem pels drets humans a tot el món

Eslovàquia: S'ha de detenir la llei que obliga les dones a veure imatges del fetus abans d'avortar

A les vespres de la votació que se celebra demà al Parlament sobre un projecte de llei que exigeix que les dones que desitgin sotmetre's a un avortament han de realitzar una ecografia obligatòria per a veure la imatge per ultrasò de l'embrió o fetus i, quan sigui tècnicament possible, escoltar el «batec fetal», Mònica Costa Riba, directora de campanyes sobre el Dret de la Dona, ha declarat:

“Aquesta legislació és un clar intent de fer retrocedir els drets reproductius de les dones a Eslovàquia. Si s'aprova, farà malbé la salud i el benestar de les dones, obstaculitzarà el seu accés a un avortament segur i violarà les obligacions internacionals en matèria de drets humans contretes per Eslovàquia”.

“Segons les directrius de l'Organització Mundial de la Salut sobre l'avortament segur, no hi ha cap motiu mèdic que justifiqui les canvis proposats. Més bé, aquests canvis semblen tenir com a finalitat crear barreres a l'avortament, pel que demanem a tots els membres del Parlament que refusin aquesta proposta retrograda.”

“Si s'aprova, Eslovàquia es convertirà en l'únic Estat membre de la UE que imposi aquest requisit a les dones, i assentarà un perillós precedent per altres països d'Europa.”

Si s'aprova, s'espera una llei reformada que entri en vigor al març del 2020.

Informació complementària

La legislació proposta pretén també prohibir la publicitat sobre l'avortament i imposar una multa de fins a 66.400€ a qui l'ordenin o la difonguin.

La setmana passada es va publicar una carta oberta signada per més de 30 organitzacions que demanava al Parlament que detingués el projecte de llei. bit.ly/2CV07GZ