1961-2021: 60 anys actuant pels
drets humans a tot el món

Els estats han de respectar els drets humans en utilitzar tecnologies de vigilància digital per combatre la pandèmia

La pandèmia de COVID-19 és una emergència global de salut pública que demana una resposta coordinada i a gran escala dels governs a tot el món. No obstant això, les iniciatives dels estats per contenir el virus no han de servir per encobrir l'inici d'una nova era marcada per una enorme expansió dels sistemes de vigilància digital invasiva.

Les organitzacions sotasignants instem els governs a donar mostra de lideratge en la gestió de la pandèmia garantint que la utilització de tecnologies digitals per rastrejar i monitorejar persones i poblacions respecta plenament els drets humans.

La tecnologia pot i ha d'exercir importants funcions durant aquest esforç que s'està fent per salvar vides, com ara difondre missatges de salut pública i augmentar l'accés als serveis de salut. No obstant això, l'augment dels poders de vigilància digital dels estats -com el fet de tenir accés a les dades de localització dels telèfons mòbils- amenaça la privacitat, la llibertat d'expressió i la llibertat d'associació d'una manera que podria violar drets i reduir la confiança en les autoritats públiques, i impactar negativament en l'eficàcia de les respostes de salut pública. Aquestes mesures comporten també un risc de discriminació i poden perjudicar de manera desproporcionada comunitats ja marginades.

Vivim temps excepcionals, però el dret dels drets humans segueix sent aplicable. De fet, el marc dels drets humans té per objecte garantir un acurat equilibri dels diferents drets per protegir les persones i les societats en general. Els Estats no poden desatendre sense més drets com la privadesa i la llibertat d'expressió amb el pretext de gestionar una crisi de salut pública. Al contrari, la protecció dels drets humans també promou la salut pública. Ara més que mai, els governs han de garantir estrictament que tota restricció d'aquests drets s'ajusta a les salvaguardes dels drets humans ja establertes.

Aquesta crisi ens ofereix l'oportunitat de demostrar la humanitat que compartim. Per combatre aquesta pandèmia, podem fer esforços extraordinaris que siguin compatibles amb les normes de drets humans i l'Estat de dret. Les decisions que els governs prenguin ara per afrontar la pandèmia determinaran com serà el món en el futur.

Demanem a tots els governs que no responguin a la pandèmia de COVID-19 incrementant la vigilància digital si no es compleixen les condicions següents:

  • Les mesures de vigilància adoptades per abordar la pandèmia han des ser legals, necessàries i proporcionades. Han d'estar previstes per la llei i justificades per objectius legítims de salut pública, determinats per les autoritats de salut pública competents, i ser proporcionades a aquestes necessitats Els governs han de ser transparents pel que fa a les mesures que prenguin, perquè puguin ser analitzades i modificades, retirades o anul·lades posteriorment, si escau. No podem deixar que la pandèmia de COVID-19 serveixi d'excusa per exercir vigilància massiva indiscriminada.
  • Si els governs amplien els poders de seguiment i vigilància, aquests poders han de ser de durada limitada i perllongar-se només durant el temps necessari per abordar la pandèmia actual. No podem deixar que la pandèmia de COVID-19 serveixi d'excusa per exercir vigilància indefinidament.
  • Els Estats han de garantir que l'augment de la recopilació, conservació i agregació de dades personals, inclosos les relatives a la salut, té com a única finalitat de respondre a la pandèmia de COVID-19. Les dades recopilades, conservades i agregades per respondre a la pandèmia han de tenir un abast i durada limitats en funció de la pandèmia i no utilitzar-se amb finalitats comercials ni de cap altre tipus. No podem deixar que la pandèmia de COVID-19 serveixi d'excusa per menyscabar el dret personal a la privadesa.
  • Els governs han de fer tot el possible per protegir les dades personals, la qual cosa inclou garantir la deguda seguretat de les dades recopilades i dels dispositius, aplicacions, xarxes o serveis utilitzats en la seva recopilació, transmissió, tractament i emmagatzematge. Quan s'afirmi que les dades són anònimes, ha de poder demostrar-se i oferir informació suficient sobre com s'han anonimitzat. No podem deixar que els intents de respondre a aquesta pandèmia serveixin de justificació per posar en risc la seguretat digital de les persones.
  • Qualsevol ús de tecnologies de vigilància digital en la resposta a la COVID-19, inclosos els sistemes d'intel·ligència de dades i artificial, ha de tenir en compte el risc que aquestes eines facilitin la discriminació i altres abusos contra els drets de les minories racials, les persones que viuen en la pobresa i les poblacions marginades, les necessitats de les quals i realitats de vida poden quedar ocultes o mal representades en els macroconjunts de dades. No podem deixar que la pandèmia de COVID-19 augmenti encara més les diferències existents en el gaudi dels drets humans entre diferents grups de la societat.
  • Si els governs signen acords per compartir dades amb altres entitats públiques o del sector privat, han de fer-ho basant-se en la llei, i l'existència d'aquests acords, així com la informació necessària per avaluar el seu impacte en la privadesa i els drets humans, ha de revelar-se públicament, per escrit, amb les clàusules de suspensió i amb supervisió pública i altres salvaguardes per defecte. Les empreses participants en les iniciatives dels governs enfront de la COVID-19 han d'exercir la diligència deguda per garantir que respecten els drets humans i que tota intervenció està deslligada d'altres interessos empresarials i comercials. No podem deixar que la pandèmia de COVID-19 serveixi d'excusa per ocultar a la societat quina informació recopila i comparteix amb tercers el seu govern.
  • Qualsevol resposta ha d'incorporar mecanismes de rendició de comptes i salvaguardes contra l'ús indegut. L'augment de les mesures de vigilància davant la COVID-19 no ha de ser competència dels organismes de seguretat o intel·ligència, i ha d'estar subjecte a la supervisió efectiva d'òrgans independents adequats. A més, s'ha d'oferir a les persones l'oportunitat de conèixer i impugnar tota mesura que es prengui en relació amb la COVID-19 per recopilar, agregar, conservar i emprar dades. Les persones que hagin estat sotmeses a vigilància han de tenir accés a mitjans efectius per interposar recursos.
  • Les respostes a la COVID-19 que continguin mesurades de recopilació de dades han d'incloure mitjans de participació lliure, activa i significativa de les parts interessades pertinents, en particular d'especialistes del sector de la salut pública i dels grups de població més marginats.

Organitzacions firmants:
7amleh – Arab Center for Social Media Advancement
Access Now
African Declaration on Internet Rights and Freedoms Coalition
AI Now
Algorithm Watch
Alternatif Bilisim
Amnistía Internacional
ApTI
ARTICLE 19
Associació per a una Ciutadanía Participativa, ACI Participa
Association for Progressive Communications (APC)
ASUTIC, Senegal
Athan - Freedom of Expression Activist Organization
Australian Privacy Foundation
Barracón Digital
Big Brother Watch
Bits of Freedom
Center for Advancement of Rights and Democracy (CARD)
Center for Digital Democracy
Center for Economic Justice
Centro De Estudios Constitucionales y de Derechos Humanos de Rosario
Chaos Computer Club - CCC
Citizen D / Državljan D
CIVICUS
Civil Liberties Union for Europe
CódigoSur
Coding Rights
Coletivo Brasil de Comunicação Social
Collaboration on International ICT Policy for East and Southern Africa (CIPESA)
Comité por la Libre Expresión (C-Libre)
Committee to Protect Journalists
Consumer Action
Consumer Federation of America
Cooperativa Tierra Común
Creative Commons Uruguay
D3 - Defesa dos Direitos Digitais
Data Privacy Brasil
Democratic Transition and Human Rights Support Center "DAAM"
Derechos Digitales
Digital Rights Lawyers Initiative (DRLI)
Digital Rights Watch
Digital Security Lab Ukraine
Digitalcourage
EPIC
epicenter.works
European Digital Rights - EDRi
Fitug
Foundation for Information Policy Research
Foundation for Media Alternatives
Fundación Acceso (Centroamérica)
Fundación Ciudadanía y Desarrollo, Ecuador
Fundación Datos Protegidos
Fundación Internet Bolivia
Fundación Taigüey, República Dominicana
Fundación Vía Libre
Hermes Center
Hiperderecho
Homo Digitalis
Human Rights Watch
Hungarian Civil Liberties Union
ImpACT International for Human Rights Policies
Index on Censorship
Initiative für Netzfreiheit
Innovation for Change - Middle East and North Africa
International Commission of Jurists
International Service for Human Rights (ISHR)
Intervozes - Coletivo Brasil de Comunicação Social
Ipandetec
IPPF
Irish Council for Civil Liberties (ICCL)
IT-Political Association of Denmark
Iuridicum Remedium z.s. (IURE)
Karisma
La Quadrature du Net
Liberia Information Technology Student Union
Liberty
Luchadoras
Majal.org
Masaar "Community for Technology and Law"
Media Rights Agenda (Nigeria)
MENA Rights Group
Metamorphosis Foundation
New America's Open Technology Institute
Observacom
Open Data Institute
Open Rights Group
OpenMedia
OutRight Action International
Pangea
Panoptykon Foundation
Paradigm Initiative (PIN)
PEN International
Privacy International
Public Citizen
Public Knowledge
R3D: Red en Defensa de los Derechos Digitales
RedesAyuda
SHARE Foundation
Skyline International for Human Rights
Sursiendo
Swedish Consumers’ Association
Tahrir Institute for Middle East Policy (TIMEP)
Tech Inquiry
TechHerNG
TEDIC
The Bachchao Project
Unwanted Witness, Uganda
Usuarios Digitales
WITNESS
World Wide Web Foundation