Actuem pels drets humans a tot el món

Buscar

El Valle de los Caídos ha de servir per aproximar-se a allò que l'ONU marca sobre veritat i memòria

CC BY-SA 4.0

Davant l'acord adoptat pel Consell de Ministres, pel qual es planteja una modificació de la Llei de Memòria Històrica per establir el procediment per a l'exhumació de les restes de Francisco Franco, el director d'Amnistia Internacional Espanya, Esteban Beltrán, ha manifestat:

"Amb el trasllat de les restes de Franco, s'aplicaran les recomanacions de la Comissió d'Experts de 2011, al compliment de les quals va instar el Grup de Treball sobre Desaparicions Forçades i el Relator Especial de Nacions Unides sobre la promoció de la veritat, la justícia, la reparació i les garanties de no repetició, per contextualitzar i ressignificar aquest lloc i contribuir d'aquesta manera a la recuperació i construcció de la memòria".

 


"El Valle de los Caídos pot ser aprofitat per promoure la veritat i dignificar la memòria, amb una funció educativa i preventiva, explicant als visitants l'origen d'aquest monument. Actualment, el lloc no explica, per exemple, que va ser construït amb el treball forçós de milers de persones privades de la seva llibertat de manera arbitrària, ni proporciona informació sobre els cossos de les gairebé 34.000 persones que hi estan enterrades, i que en molts casos van ser-hi traslladades sense consentiment o coneixement de le seves famílies".

"Per a la seva ressignificació, cal que s'adoptin mesurades per a la dignificació del cementiri i el resguard respectuós de totes les persones allà enterrades i que s'atenguin les demandes de les persones que vulguin recuperar els cossos dels seus familiars. En col·laboració amb les famílies, les autoritats espanyoles han d'impulsar mesures adequades de reparació i dignificació, tal com han recomanat també els diferents mecanismes de Nacions Unides".

Informació de context

El Consell de Ministres del 27 de maig de 2011 va acordar la creació de la Comissió d'Experts per al futur del Valle de los Caídos amb l'encàrrec de preparar un informe sobre possibles actuacions en aquest lloc de conformitat amb l'establert per la Llei de Memòria Històrica. L'informe assenyalava la necessitat de contextualitzar i ressignificar Valle de los Caídos i recomanava, entre altres mesures, traslladar les despulles de Francisco Franco a un altre lloc designat per la família o, si s'escau, a un lloc més adequat.

Després de la seva visita a Espanya el 2014, el Relator Especial de Nacions Unides sobre la promoció de la veritat, la justícia, la reparació i les garanties de no repetició va publicar un informe en el qual, entre altres qüestions, coincidia amb la necessitat de contextualitzar-lo i ressignificar-lo perquè perdi el caràcter divisori que pugui tenir i contribuir a la pedagogia ciutadana i la memòria històrica. En aquesta mateixa línia es pronunciava també el Grup de Treball sobre Desaparicions Forçades.