Amnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsCovid IconsCovid IconsCovid IconsCovid IconsCovid IconsCovid Icons
Actuem pels drets humans a tot el món

El Tribunal Constitucional de Polònia restringeix els drets reproductius

© Grzegorz Żukowski

La decisió del Tribunal Constitucional polonès d'invalidar la constitucionalitat de l'accés a l'avortament per "defecte fetal greu i irreversible o malaltia incurable que amenaça la vida del fetus" causa encara més dany a les dones i les nenes i viola els seus drets humans, han manifestat avui Amnistia Internacional, el Centre de Drets Reproductius i Human Rights Watch.

Amnistia Internacional, el Centre de Drets Reproductius i Human Rights Watch van enviar especialistes independents per observar la vista davant el Tribunal Constitucional polonès i analitzar la seva decisió.

"La sentència d'avui posa en greu perill la salut i la vida de les dones a Polònia i suposa un incompliment de l'obligació que té el país, en virtut dels tractats internacionals de drets humans, d'abstenir-se de prendre mesures regressives que restringeixin el dret de les dones a l'atenció de la salut sexual i reproductiva", ha afirmat Leah Hoctor, directora regional per a Europa del Centre de Drets Reproductius.

"Polònia ha de prendre mesures per ajustar la seva legislació a la d'altres Estats membres de la UE i legalitzar l'avortament practicat a instàncies de la dona o per motius socials generals per garantir l'accés ple i efectiu de les dones a l'atenció de la salut en les situacions en què la seva salut física o mental corre perill".

"En comptes de salvaguardar i protegir els drets de les dones, el Tribunal Constitucional de Polònia ha contribuït a violar-los", ha afirmat Hillary Margolis, investigadora principal sobre els drets de les dones d'Human Rights Watch.

"La Comissió Europea i els Estats membres de la UE han d'abordar amb urgència les contravencions de l'Estat de dret i el seu impacte en els drets fonamentals a Polònia. Garantir els drets humans de les dones, inclosos els seus drets reproductius, és essencial per fer respectar els valors de la UE. La flagrant falta de respecte de Polònia per aquests valors posa en perill a les dones i les nenes no només a Polònia, sinó a tot Europa. A Polònia, les dones pateixen una vegada i una altra atacs constants contra els seus drets i no deixaran de lluitar pel seu dret a serveis d'avortament. Estem amb elles en cada pas que donin en la seva lluita".

Informació complementària

La legislació polonesa en matèria d'avortament és una de les més restrictives d'Europa. Polònia és un dels dos únics Estats membres de la Unió Europea dels 27 que no permet l'avortament a petició pròpia o per motius socials generals. En la legislació polonesa només es permet l'avortament si es practica per protegir la vida o la salut de la dona o perquè l'embaràs és el resultat d'una violació. Fins a la sentència d'avui, era també legal en les situacions de "defecte fetal greu i irreversible o malaltia incurable que amenaça la vida del fetus". Fins i tot en les situacions en què l'avortament és legal, hi ha múltiples obstacles que es combinen per limitar-ne greument l'accés en la pràctica.

El partit governant, Llei i Justícia, ha procedit reiteradament a restringir encara més la salut i els drets sexuals i reproductius, fins i tot per mitjà d'un projecte de llei que imposaria una prohibició total de l'avortament. Aquests intents de restricció han suscitat protestes populars multitudinàries i la condemna d'òrgans internacionals de drets humans i institucions europees.

Des de la seva arribada al poder el 2015, el govern de Llei i Justícia ha menyscabat la independència del Tribunal Constitucional i la seva eficàcia com a eina de control del poder executiu. L'òrgan assessor jurídic del Consell d'Europa, la Comissió Venècia, i la Comissió Europea han censurat la ingerència del govern polonès en el Tribunal. En el seu informe de setembre de 2020 sobre l'Estat de dret, la Comissió va assenyalar que el problema de la independència i legitimitat del Tribunal Constitucional segueix sense resoldre's. El 2017, la Comissió Europea va entaular procediments contra Polònia en virtut de l'article 7.1 del Tractat de la Unió Europea per contravencions de l'Estat de dret, entre els quals la manca de revisió constitucional independent i legítima.