Amnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsCovid IconsCovid IconsCovid IconsCovid IconsCovid IconsCovid Icons
Actuem pels drets humans a tot el món

Dia Drets Humans: el canvi climàtic és el principal problema de la nostra època, segons enquesta a la generació Z

  • El canvi climàtic és el problema que afronta el món més esmentat en una enquesta a més de 10.000 joves de 22 països.
  • A Espanya la preocupació pel canvi climàtic es troba més de 10 punts per sobre de la mitjana de països consultats.
  • La joventut viu dins d’un «sistema fracassat», adverteix Amnistia Internacional.
  • Els dirigents estan «traint una generació» si no actuen ara.

El canvi climàtic és el problema més important que afronta el món, segons una nova enquesta a joves que fa pública avui Amnistia Internacional en el Dia dels Drets Humans.

Amb la publicació de les conclusions mentre els governs es reuneixen a Madrid a la Conferència sobre el Canvi Climàtic de l'ONU, l'organització adverteix que la inacció dels que governen el món davant la crisi climàtica els està distanciant de la joventut. “Enguany, quan la gent jove s'ha mobilitzat massivament pel clima, no sorprèn que moltes de les persones enquestades el considerin un dels problemes més importants que afronta el món”, afirma Kumi Naidoo, secretari general de Amnistia Internacional.

“Per la joventut, la crisi climàtica és un dels nous reptes que defineixen la nostra època. Aquesta és una crida de l'atenció als governants del món, que han de prendre mesures molt més decisives per abordar l'emergència climàtica si no volen córrer el risc de trair encara més les generacions joves”.

Ipsos MORI, per encàrrec d'Amnistia Internacional, ha enquestat més de 10.000 persones d'entre 18 i 25 anys -integrants del que es coneix com a generació Z- de 22 països per a aquest estudi sobre “El futur de la humanitat”. Se'ls ha preguntat la seva opinió sobre la situació actual dels drets humans en el seu país i al món, quins problemes consideren més importants i qui creuen que té la responsabilitat d'abordar els abusos contra els drets humans.

Se'ls ha demanat a les persones enquestades que escullin un màxim de cinc problemes d'una llista de 23 problemes importants que afronta el món. En total, el 41% (53% a Espanya) ha afirmat que el canvi climàtic és un dels problemes més importants que afronta el món, el que el converteix en el més esmentat globalment, seguit pel 36% (41% a Espanya) de persones que van escollir la contaminació i el 31% (29% a Espanya) que van seleccionar el terrorisme.

L'escalfament global ha estat també el més citat dels problemes mediambientals més importants que afronta el món (el 57%), d'entre 10, com la contaminació del mar, la de l'aire i la deforestació.

"En commemorar el Dia dels Drets Humans, hem de reconèixer que la crisi climàtica serà probablement el problema definitori per a les generacions més joves. El dret a un medi ambient sa, que inclou un clima segur, és bàsic per al gaudi de molts altres drets. La joventut es veu obligada avui a assumir el lideratge de la reivindicació d'aquest dret", assegura Kumi Naidoo.

La generació Z “viu dins d'un sistema fracassat”

No obstant això, les conclusions de l'enquesta s'estenen molt més enllà de la crisi climàtica, i reflecteixen les dificultats i preocupacions quotidianes que afronta la generació Z en els seus respectius països.

En l'àmbit nacional, la corrupció ha estat el problema més esmentat com un dels afers més importants (pel 36%, el 50% a Espanya), seguit de la inestabilitat econòmica (el 26%, el 34% a Espanya), la contaminació (el 26%, el 25% a Espanya), la desigualtat d'ingressos (el 25%, el 24% a Espanya), el canvi climàtic (el 22%, el 27% a Espanya) i la violència contra les dones (el 21%, el 40% a Espanya).

"Aquesta generació viu en un món de creixent desigualtat, inestabilitat econòmica i austeritat en què s'ha deixat al marge un gran nombre de persones", ha prosseguit Kumi Naidoo.

"Davant de tot això, el missatge de la gent jove és clar. Vivim dins d'un sistema fracassat. La crisi climàtica, la contaminació, la corrupció i unes condicions de vida difícils són finestres per on treu el cap una alarmant veritat sobre com les persones poderoses aprofiten el seu poder per obtenir uns beneficis egoistes i, sovint, a curt termini".

Les conclusions de l'enquesta arriben en un moment en què hi ha protestes multitudinàries generalitzades en el món, des d'Algèria fins a Xile, passant per Hong Kong, l'Iran, el Líban i el Sudan. Molts d'aquests moviments estan encapçalats en la seva gran majoria per persones joves i estudiants que denuncien, amb ira, la corrupció, la desigualtat i els abusos de poder, i pateixen una repressió violenta per fer-ho.

"Amnistia Internacional creu que la gent jove vol transformacions sistèmiques. Volen que es combati l'emergència climàtica, amb l'abús de poder. Volen que floreixi un futur totalment diferent en comptes del desastre a què ens estem dirigint", diu Kumi Naidoo.

Crida a favor d'un canvi de sistema basat en els drets humans

Juntament amb el canvi climàtic, una clara majoria de joves valoren els drets humans en general i volen que els seus governs assumeixin gran part de la responsabilitat de protegir-los, segons les conclusions de l'enquesta sobre "El futur de la humanitat".

La majoria de les persones enquestades estava d'acord que:

La  protecció dels drets humans és fonamental per al futur dels països inclosos en l'enquesta (el 73% d'acord i el 11% en desacord);
els governs s'han de prendre el benestar de la seva ciutadania més seriosament que no pas el creixement econòmic (el 63% d'acord i el 13% en desacord); i
els drets humans han de ser protegits, fins i tot si això té repercussions negatives en l'economia (el 60% d'acord i el 15% en desacord).

Les conclusions revelen també la ferma creença de moltes persones joves de tots els països enquestats que els governs han d'assumir la màxima responsabilitat de garantir que es compleixen els drets humans, ja que el 73% de totes les persones enquestades elegeix els governs enfront de les persones (el 15%), les empreses (el 6%) i les ONG (el 4%).

Juntament amb els resultats que mostren que la majoria de la gent jove creu que votar en les eleccions és un mètode efectiu per engegar el canvi en matèria de drets humans, més que fer vaga o assistir a una protesta, els resultats no van ser tots dolents per els i les dirigents que estiguin "disposats a escoltar".

"Si els i les dirigents del món estan disposats a escoltar amb atenció, s'adonaran que la generació Z no està demanant petits ajustos. La gent jove busca canvis fonamentals en la forma en què funciona el món. Si els governants no es pren això seriosament, podrien trair tota una generació ", conclou Kumi Naidoo.

"Si els fets de 2019 ens ensenyen alguna cosa és que les generacions més joves mereixen un lloc a la taula pel que fa a les decisions que les afecten. Si les veus dels qui estan en primera no són part del debat sobre com abordem els desafiaments que afronta la humanitat, les crisis que estem presenciant al món només empitjoraran".

"Abans de res, els governs han de començar la nova dècada amb mesures significatives per abordar l'emergència climàtica, reduir la desigualtat i implementar reformes autèntiques que acabin amb els abusos de poder. Necessitem canvis sistèmics, basats en els drets humans, per als sistemes econòmics i polítics que ens han portat a tocar del desastre".