Amnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsCovid IconsCovid IconsCovid IconsCovid IconsCovid IconsCovid Icons
Actuem pels drets humans a tot el món

Dia de dol per a la justícia internacional

Madrid.- Sense que hi hagi hagut un debat transparent i públic sobre la reforma de la legislació que regula l'exercici de la jurisdicció universal pels tribunals espanyols, el Congrés dels Diputats ha donat un pas més per accelerar un projecte de llei amb greus conseqüències per a la lluita contra la impunitat.  En el dia d'avui s'ha donat un clar missatge que Espanya es preocupa més per no ofendre alguns governs poderosos que per posar fi a la impunitat de la qual gaudeixen els criminals.  La immensa contribució efectuada per la justícia espanyola durant més d'una dècada en fer comparèixer davant els seus tribunals les persones sospitoses d'haver comès, o ordenat cometre crims de dret internacional es veurà severament retallada, si el projecte de llei prospera.  La precipitació per impulsar el tràmit de la reforma revela un profund desinterès per contribuir a posar setge als qui menyspreen la dignitat humana. Amb el text aprovat pel Congrés dels Diputats, l'esperança de les víctimes de genocidi, crims de guerra, crims de lesa humanitat, tortura o desaparicions forçades, s’enfrontarà a enormes dificultats i els seus responsables tindran menys motius de preocupació.  Així, perquè els jutges puguin ocupar-se dels casos citats d'aquells altres igualment comesos fora d'Espanya constitutius de terrorisme, pirateria i apoderament il·lícit d'aeronaus, delictes relatius a la prostitució i corrupció de menors i incapaces, i el tràfic il·legal o immigració clandestina de persones, haurien d'acreditar-se condicions que poden afectar seriosament la persecució de tals crims i la possibilitat de fer comparèixer davant la justícia els seus autors.  A més, el text proposat, a pesar cita nomena als tractats internacionals, no ofereix garanties que aquests prevaldran, cosa que suposaria vulnerar la Constitució Espanyola.  Quan el que més sobra en el món és la impunitat, no s'explica la urgència per minar un dels instruments més eficaços en la lluita contra la impunitat, mitjançant reformes que només afavoreixen els perpetradors dels crims més atroços contra els éssers humans.     Adhesions: • AMNISTIA INTERNACIONAL • HUMAN RIGHTS WATCH • ASOCIACIÓN PRO DERECHOS HUMANOS DE ESPAÑA (APDHE) • FEDERACIÓ D'ASSOCIACIONS DE DEFENSA I PROMOCIÓ DELS DRETS HUMANS • CONFEDERACIÓ SINDICAL DE COMISSIONS OBRERES (CS CCOO) • UNIÓ GENERAL DE TREBALLADORS (UGT) • ASOCIACIÓN PAZ AHORA • ASSOCIACIÓN ESPANYOLA PARA EL DERECHO INTERNACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS (AEDIDH)