Actuem pels drets humans a tot el món

Buscar

Cimera Mundial de Nacions Unides 2005

8/9/05 - Aquesta cimera és una oportunitat històrica per enfortir les Nacions Unides.

amnistia amni, 

Amnistia Internacional considera la Cimera Mundial de Nacions Unides que se celebra del 14 al 16 de setembre a Nova York, una oportunitat històrica i única per refermar els tres pilars de les Nacions Unides: seguretat, desenvolupament i drets humans. En aquesta cimera, els governs estudiaran les recomanacions presentades en un informe del Secretari General de l'ONU, Kofi Annan, on el passat mes de març es pronunciava rotundament a favor del reconeixement dels drets humans com a tercer pilar de les Nacions Unides, juntament amb el desenvolupament i la seguretat.

 

Riscos i oportunitats per als drets humans

 

Però Amnistia Internacional veu amb preocupació les propostes d'alguns països que podrien impedir acords rellevants sobre l'enfortiment de la seguretat col?lectiva, la reducció de la pobresa i la millora de la protecció dels drets humans.

 

Pel que fa a l?enfortiment de la seguretat col?lectiva, països com Índia, Egipte, Algèria, Pakistan, Veneçuela, Cuba, Iran, Síria i Rússia estan dificultant avanços en relació amb ?l'obligació de protegir els civils? per part dels governs en situacions de conflicte, perquè en el futur no tornin a cometre's genocidis com el de Rwanda. Estats Units també intenta afeblir aquesta mesura, proposant suprimir ?l'obligació? de protegir, per la ?responsabilitat moral?.

 

També en matèria de seguretat, Estats Units pretén evitar qualsevol tipus d'acord per a la posada en marxa d'un Tractat Internacional que controli el comerç de les armes lleugeres.

 

En relació amb la reducció de la pobresa, Estats Units ha proposat eliminar qualsevol debat sobre la lluita contra la pobresa, en el que fa referència a l'ajuda exterior al desenvolupament, l'educació i la condonació del deute, i també en el que fa referència als Objectius de Desenvolupament del Mil?lenni, que són els objectius acordats internacionalment per reduir a la meitat la pobresa mundial abans del 2015.

 

Quant a la protecció de drets humans, en la proposta presentada pel secretari General de l'ONU hi ha la creació d'un nou Consell de Drets Humans amb major autoritat i que pugui celebrar sessions durant tot l'any, que analitzi la situació dels drets humans a tots els països i abordi qualsevol situació relacionada amb els mateixos. Aquesta proposta compta amb el suport de la immensa majoria dels Estats de tots els continents. No obstant, Amnistia Internacional expressa la seva preocupació pel fet que 15 països, encapçalats per Cuba i entre els quals es trobaven Veneçuela, Myanmar, Turkmenistan, Pakistan, Bielorússia, Vietnam i Síria, estan bloquejant qualsevol mesura sobre aquesta important reforma.

 

 

 

Petició al Govern espanyol

 

Amnistia Internacional insta el govern espanyol, i tots els governs que participen en la cimera a que tinguin un compromís seriós perquè els drets humans, el desenvolupament i la seguretat es converteixin en els pilars fonamentals del sistema de Nacions Unides. Per això, demana al Govern espanyol que doni suport de manera expressa a:

 

? L'establiment d'un Consell de Drets Humans com a òrgan principal de les Nacions Unides amb autoritat i competències suficients.

 

? L'enfortiment de l'Oficina de l'Alt Comissionat de Nacions Unides per als Drets Humans com a mínim els pròxims cinc anys.

 

? L'establiment de mesures que garanteixin la igualtat de gènere i la protecció dels drets humans de les dones.

 

? El compromís d'adoptar un Tractat Internacional sobre Comerç d'armes que sigui jurídicament vinculant.

 

 

Informació addicional

 

L'obligació de protegir la població civil. Aquesta mesura implicaria l'acceptació per part dels governs de l'obligació compartida de protegir els civils en perill de genocidi, crims de lesa humanitat, ?neteja ètnica? i crims de guerra, quan el govern de les persones referides no pugui o no estigui disposat a fer-ho. Els països que intenten bloquejar la mesura són: Egipte, Algèria, Pakistan, Veneçuela, Índia, Rússia, Cuba, Iran i Síria. Estats Units no vol veure's obligat a actuar en tots aquests casos. La majoria dels Estats, inclosos els del Grup Africà i la Unió Europea, Xile, Argentina, Perú, Japó, Singapur, Austràlia, Nova Zelanda i Canadà, estan d?acord amb el fet que en la cimera es doni suport a l'obligació ?de protegir?.

 

Els Objectius de Desenvolupament del Mil?lenni són vuit objectius acordats per més de 190 governs l?any 2000 per contribuir a eradicar la pobresa mitjançant l'acció de països desenvolupats i en vies de desenvolupament. Se centren a eradicar la pobresa i la fam extrems, arribar a l'educació primària universal, promoure la igualtat de gènere, reduir la mortalitat infantil, millorar la salut relacionada amb la maternitat, combatre el VIH/sida, la malària i altres malalties evitables, garantir la sostenibilitat del medi ambient i crear una societat mundial en favor del desenvolupament. De moment, el primer Objectiu de Desenvolupament del Mil?lenni ?aconseguir igual nombre de nens i nenes a l'escola per al 2005? no s'ha complert.

 

(08/09/2005)