Amnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsCovid IconsCovid IconsCovid IconsCovid IconsCovid IconsCovid Icons
Actuem pels drets humans a tot el món

Brasil: les autoritats han de garantir accés adequat a atenció mèdica a grups marginats en la seva resposta a la COVID-19

© Luis Alvarenga/Getty Images

Amnistia Internacional Brasil llança la seva campanya "Nossas Vidas Importam" en el context de la pandèmia de COVID-19, i advertirà a les autoritats brasileres que no s'ha de deixar ningú enrere en la resposta a la crisi.

Les autoritats federals, estatals i municipals han de prendre mesures concretes i urgents per reduir al mínim les greus repercussions de la COVID-19 per a les persones que viuen en faveles, pobles indígenes, persones privades de llibertat, membres de comunitats afrodescendents, professionals de la salut, persones que treballen en el sector informal, dones i persones grans que viuen en institucions com a residències.

"Les mesures adoptades fins ara per les autoritats són insuficients. Han de reconèixer-se les necessitats de les poblacions més marginades, ja que moltes d'elles tenen major risc de patir els efectes negatius de la pandèmia i de la seva resposta. Les autoritats han d'establir mesures en estreta col·laboració amb aquestes poblacions per garantir que totes les persones poden gaudir dels seus drets sense discriminació per garantir els drets a la vida i a la salut de les persones que viuen en faveles, les dones i nenes, els pobles indígenes, les persones LGBTI -especialment les persones trans-, membres de comunitats afrodescendents, les persones sense llar, les que dormen al carrer i les que manquen d'habitatges adequats, les persones privades de llibertat, les persones grans que viuen en institucions com residències, la població negra i les persones que treballen en el sector informal i per compte propi", afirma Jurema Werneck, directora executiva d'Amnistia Internacional Brasil.

La pandèmia de COVID-19 ha posat en relleu les desigualtats existents al Brasil. Les dades del govern municipal de São Paulo mostren que el risc de morir de COVID-19 és un 62% més alt per a les persones negres que per a les blanques. Les dades del Ministeri de Salut ja indiquen una xifra mes alta entre la població negra i mulata: un de cada tres pacients de COVID-19 morts és negre o mulat. D'altra banda, també hi ha indicis que el nombre de morts en les faveles està augmentant, les infeccions a les presons podrien augmentar, les infeccions entre les persones indígenes estan creixent, i les infeccions i morts de membres de comunitats afrodescendents també han augmentat. Alhora, les mesures del govern per abordar les necessitats específiques d'aquestes comunitats són inadequades. Per exemple, no hi ha cap política global per a les persones sense llar. Els treballadors i treballadores que no tenen accés a la protecció social fan files massificades per rebre l'assistència d'emergència a la qual tenen dret, la qual cosa dificulta l'aïllament i augmenta, per tant, el seu risc d'infecció.

"Des que va començar la crisi de la COVID-19, la societat civil ha mobilitzat iniciatives per ajudar les poblacions més marginades. Amnistia Internacional llança aquesta campanya per posar en relleu la importància d'aquestes mesures i instar el president Jair Bolsonaro, al vicepresident, ministres, governs estatals i alcaldes al fet que estableixin mesures urgents per protegir la salut i la vida de totes les persones sense discriminació durant aquesta crisi. Segons els especialistes, el Brasil està entrant en la fase més crítica de la pandèmia i les autoritats tenen l'obligació de garantir els drets de totes les persones", subratlla Jurema Werneck.

En un document llançat juntament amb la campanya, Amnistia Internacional i organitzacions associades presenten set grups de mesures que han d'adoptar les autoritats per garantir que els col·lectius que corren més risc en aquesta crisi poden accedir a atenció mèdica i gaudir dels seus drets humans.

Algunes de les mesures pràctiques que Amnistia Internacional demana que implementin les autoritats són que actuïn immediatament per assegurar-se que taladores, usurpadors de terres i miners en petita escala no poden entrar als territoris dels pobles indígenes sense el consentiment lliure, previ i informat d'aquests; i que garanteixin que les institucions estatals com la FUNAI tenen facultats per treballar amb les comunitats indígenes per intensificar les inspeccions i patrulles destinades a prevenir les invasions de terres en zones protegides. Podria ser necessari suspendre la construcció d'alguns projectes en gran escala per evitar que els qui treballen en les empreses responsables d'aquests entrin en territoris indígenes durant els períodes d'aïllament. Les autoritats han de treballar alhora per frenar els homicidis de membres de comunitats indígenes i garantir que es fa justícia per als homicidis que s'han comès.

Les autoritats han d'adoptar mesures per protegir les persones privades de llibertat i llançar iniciatives urgents per abordar la gran massificació de les presons. Les persones recloses en presons i altres centres de detenció han de tenir accés a atenció mèdica adequada i a les instal·lacions pertinents per a la higiene física. Els estats han de considerar també mesures per descongestionar el sistema penitenciari, com ajornar la recepció de noves arribades, revisar decisions de mantenir la detenció preventiva i considerar l'alliberament primerenc, temporal o condicional de les persones condemnades per delictes menors i d'els qui tenenmés risc, com les persones d'edat, les embarassades i les que tenen afeccions mèdiques subjacents. També es recomana una campanya d'informació general a les presons que inclogui tant la població reclusa com els qui treballen en el sistema de justícia. El personal penitenciari també haurà de ser protegit del risc d'infecció. Això inclou el deure les autoritats de proporcionar tot l'equip de protecció individual possible, així com orientacions mèdicament fonamentades i instruccions sobre la millor forma d'evitar qualsevol risc de ser infectat.

Les persones sense llar i les que viuen en habitatges inadequats, inclosos nens i nenes i joves en situacions de carrer com els quals viuen en faveles i als afores de grans ciutats, tenen un risc encara major d'exposició durant aquest període de la crisi de la COVID-19. Les autoritats han de garantir que tota la població té accés a llocs adequats on aïllar-se quan sigui necessari, incloses les persones majors, les que viuen en la pobresa i les que manquen de llar o viuen en habitatges inadequats. En cas necessari, els departaments municipals de salut, d'assistència social i de drets humans hauran de garantir l'accés a llocs on aïllar-se, a la fi dels quals, les autoritats poden explorar col·laboracions amb altres parts, com a hotels i altres instal·lacions públiques. Aquestes instal·lacions han de tenir accés a tots els serveis essencials, inclosos aigua, sanejament, electricitat, aliments i accés a l'atenció mèdica.

Durant la campanya, Amnistia Internacional i les organitzacions associades a ella duran a terme una mobilització nacional per pressionar a les autoritats directament i exigir que adoptin mesures i mantinguin reunions per determinar les necessitats de les poblacions que pateixen més discriminació.

"Els grups més marginats tenen veu i han de participar en les decisions que afecten als seus drets durant aquest període de la pandèmia. Les autoritats han d'escoltar i comprendre les seves necessitats, corregir desigualtats històriques i garantir l'accés a l'atenció per a la salut a totes les persones", va concloure Jurema Werneck.