Actuem pels drets humans a tot el món

Buscar

Nova política d'Amnistia Internacional sobre l'avortament

Marxa a Washington (Estats Units) pel dret a l'avortament del 4 de març de 2020. © AP Photo/Jose Luis Magana

Negar a les persones el dret a prendre decisions sobre el seu propi cos perpetua la desigualtat econòmica i de gènere, i reforça l'estigma i la discriminació.

L'accés a avortament sense riscos és un component essencial d'una societat justa i igualitària, i és fonamental per a la realització de tots els drets humans, ha afirmat avui Amnistia Internacional.

L'organització ha publicat la seva política actualitzada sobre l'avortament, que s'ajusta a l'evolució del dret i les normes de drets humans. Aquest nou posicionament prepara a l'organització per emprendre un treball de campanya i d'incidència més sòlid sobre l'avortament i per donar millor suport als moviments locals que promouen els drets sexuals i reproductius.

La política actualitzada reconeix l'avortament, practicat de manera que respecti els drets humans, l'autonomia i la dignitat, com un dret de totes les dones i nenes, a més de persones intersexuals i transexuals que poden quedar-se embarassades. Amnistia Internacional demana també l'accés universal a l'avortament sense riscos i a l'atenció i la informació associades a la seva pràctica, a més de la seva total despenalització.

"Unes 47.000 dones moren cada any després de practicar-se avortaments en condicions de risc. Aquesta tragèdia mundial només s'acabarà quan l'avortament es despenalitzi totalment i sigui accessible i assequible per a totes les persones. L'avortament ha de rebre la mateixa consideració que qualsevol altre servei de salut, i qualsevol persona que intenti accedir a un avortament ha de ser tractada amb compassió i dignitat i respectats els seus drets humans", ha afirmat Rajat Khosla, director general d'Investigació i Treball d'Incidència d'Amnistia Internacional.

La nostra política actualitzada s'ha elaborat en consulta amb persones expertes en drets humans, professionals mèdics i el moviment d'Amnistia Internacional, i es basa en anys d'investigació i interacció amb dones i nenes les vides de les quals han estat destrossades per lleis restrictives. Seguirem reclamant que els governs respectin l'autonomia reproductiva i fent campanya per l'accés a avortament sense riscos per a totes les persones que ho requereixin, sense que intervingui discriminació, coacció o estigma".

Les normes i principis internacionals relatius a l'avortament han experimentat una notable evolució en l'últim decenni. En sintonia amb aquests canvis, Amnistia Internacional ha actualitzat la seva postura per assegurar-se que està en millors condicions de qüestionar totes les violacions de drets humans que es cometen a causa de la penalització de l'avortament, propugnar l'eliminació de totes les barreres que s'oposen a l'avortament sense riscos i promoure la justícia reproductiva, de gènere i econòmica.

La política actualitzada d'Amnistia Internacional:

  • Reconeix que totes les persones que poden quedar-se embarassades tenen dret a l'avortament.
  • Demana l'accés universal a l'avortament sense riscos, el més aviat possible i en l'etapa més avançada que sigui necessària, i la provisió d'atenció posterior a l'avortament i d'informació relacionada amb l'avortament basada en evidència científica.
  • Reconeix que les decisions relatives a l'embaràs i l'avortament repercuteixen directament en la totalitat dels drets humans.
  • Demana l'eliminació de l'avortament de la legislació penal i altres lleis i polítiques punitives, i que es deixi de sancionar les dones, nenes i totes les persones que poden quedar-se embarassades, proveïdors d'atenció de la salut i altres persones per obtenir, prestar serveis d'avortament o ajudar en la seva pràctica.
  • Demana que es reformin les lleis i polítiques que limiten l'accés a l'avortament a circumstàncies concretes.
  • Confirma que la protecció dels drets humans comença en néixer, de conformitat amb el dret internacional.
  • Demana als Estats que facin efectius els drets econòmics i socials mitjançant la promoció de polítiques que apoderin a les dones, nenes, o a persones intersexuals o transsexuals embarassades per prendre decisions lliures sobre la seva vida reproductiva, fins i tot mitjançant l'accés a atenció de la salut, seguretat social i mitjans per aconseguir un nivell de vida adequat.
  • L'avortament no és una qüestió aïllada. Negar a les persones el dret a prendre decisions sobre el seu propi cos perpetua la desigualtat econòmica i de gènere, i reforça l'estigma i la discriminació", ha afirmat Rajat Khosla.

"Reconeixem que l'avortament és un afer profundament complex, però els enfocaments punitius no aborden les moltes qüestions socials, econòmiques i personals que conformen les decisions de les persones de posar fi a un embaràs. La despenalització total de l'avortament és essencial per protegir els drets humans i evitar noves morts i lesions a conseqüència d'avortaments en condicions de risc".