Amnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsCovid IconsCovid IconsCovid IconsCovid IconsCovid IconsCovid Icons
Actuem pels drets humans a tot el món

Nova política d'Amnistia Internacional sobre l'avortament

Marxa a Washington (Estats Units) pel dret a l'avortament del 4 de març de 2020. © AP Photo/Jose Luis Magana
  • Negar a les persones el dret a prendre decisions sobre el seu propi cos perpetua la desigualtat econòmica i de gènere, i reforça l'estigma i la discriminació.

L'accés a avortament sense riscos és un component essencial d'una societat justa i igualitària, i és fonamental per a la realització de tots els drets humans, ha afirmat avui Amnistia Internacional.

L'organització ha publicat la seva política actualitzada sobre l'avortament, que s'ajusta a l'evolució del dret i les normes de drets humans. Aquest nou posicionament prepara a l'organització per emprendre un treball de campanya i d'incidència més sòlid sobre l'avortament i per donar millor suport als moviments locals que promouen els drets sexuals i reproductius.

La política actualitzada reconeix l'avortament, practicat de manera que respecti els drets humans, l'autonomia i la dignitat, com un dret de totes les dones i nenes, a més de persones intersexuals i transexuals que poden quedar-se embarassades. Amnistia Internacional demana també l'accés universal a l'avortament sense riscos i a l'atenció i la informació associades a la seva pràctica, a més de la seva total despenalització.

"Unes 47.000 dones moren cada any després de practicar-se avortaments en condicions de risc. Aquesta tragèdia mundial només s'acabarà quan l'avortament es despenalitzi totalment i sigui accessible i assequible per a totes les persones. L'avortament ha de rebre la mateixa consideració que qualsevol altre servei de salut, i qualsevol persona que intenti accedir a un avortament ha de ser tractada amb compassió i dignitat i respectats els seus drets humans", ha afirmat Rajat Khosla, director general d'Investigació i Treball d'Incidència d'Amnistia Internacional.

Unes 47.000 dones moren cadfa any després de practicar-se avortaments en condicions de risc

Rajat Khosla, Amnistia Internacional

La nostra política actualitzada s'ha elaborat en consulta amb persones expertes en drets humans, professionals mèdics i el moviment d'Amnistia Internacional, i es basa en anys d'investigació i interacció amb dones i nenes les vides de les quals han estat destrossades per lleis restrictives. Seguirem reclamant que els governs respectin l'autonomia reproductiva i fent campanya per l'accés a avortament sense riscos per a totes les persones que ho requereixin, sense que intervingui discriminació, coacció o estigma".

Les normes i principis internacionals relatius a l'avortament han experimentat una notable evolució en l'últim decenni. En sintonia amb aquests canvis, Amnistia Internacional ha actualitzat la seva postura per assegurar-se que està en millors condicions de qüestionar totes les violacions de drets humans que es cometen a causa de la penalització de l'avortament, propugnar l'eliminació de totes les barreres que s'oposen a l'avortament sense riscos i promoure la justícia reproductiva, de gènere i econòmica.

La política actualitzada d'Amnistia Internacional:

  • Reconeix que totes les persones que poden quedar-se embarassades tenen dret a l'avortament.
  • Demana l'accés universal a l'avortament sense riscos, el més aviat possible i en l'etapa més avançada que sigui necessària, i la provisió d'atenció posterior a l'avortament i d'informació relacionada amb l'avortament basada en evidència científica.
  • Reconeix que les decisions relatives a l'embaràs i l'avortament repercuteixen directament en la totalitat dels drets humans.
  • Demana l'eliminació de l'avortament de la legislació penal i altres lleis i polítiques punitives, i que es deixi de sancionar les dones, nenes i totes les persones que poden quedar-se embarassades, proveïdors d'atenció de la salut i altres persones per obtenir, prestar serveis d'avortament o ajudar en la seva pràctica.
  • Demana que es reformin les lleis i polítiques que limiten l'accés a l'avortament a circumstàncies concretes.
  • Confirma que la protecció dels drets humans comença en néixer, de conformitat amb el dret internacional.
  • Demana als Estats que facin efectius els drets econòmics i socials mitjançant la promoció de polítiques que apoderin a les dones, nenes, o a persones intersexuals o transsexuals embarassades per prendre decisions lliures sobre la seva vida reproductiva, fins i tot mitjançant l'accés a atenció de la salut, seguretat social i mitjans per aconseguir un nivell de vida adequat.
  • L'avortament no és una qüestió aïllada. Negar a les persones el dret a prendre decisions sobre el seu propi cos perpetua la desigualtat econòmica i de gènere, i reforça l'estigma i la discriminació", ha afirmat Rajat Khosla.

"Reconeixem que l'avortament és un afer profundament complex, però els enfocaments punitius no aborden les moltes qüestions socials, econòmiques i personals que conformen les decisions de les persones de posar fi a un embaràs. La despenalització total de l'avortament és essencial per protegir els drets humans i evitar noves morts i lesions a conseqüència d'avortaments en condicions de risc".