Amnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsCovid IconsCovid IconsCovid IconsCovid IconsCovid IconsCovid Icons
Actuem pels drets humans a tot el món

Argentina: Amnistia Internacional celebra el vot històric a favor de l'avortament legal i n'exigeix l'aprovació final

Amnistia Internacional ha celebrat la mitja sanció al projecte de llei d'interrupció voluntària de l'embaràs aprovat avui per la Cambra de Diputats de l'Argentina i ha destacat que és un assoliment fonamental per reconèixer els drets humans de les dones, nenes i persones amb capacitat de gestar. Ara el projecte passarà a la Càmera del Senat, que té l'oportunitat de fer història en aprovar la llei i posar fi als avortaments clandestins al país.

"Aquest és un assoliment del moviment de dones i un reclam transversal des de diferents espais i disciplines que no ha claudicat. El Senat no té marge per tornar a donar l'esquena a les dones i ha d'avançar en la sanció de la llei, sense més dilacions. L'avortament legal és un imperatiu de justícia social, de justícia reproductiva i de drets humans", sosté Mariela Belski, directora executiva d'Amnistia Internacional Argentina.

"El debat d'aquests anys ha estat molt positiu i ha visibilitzat el fracàs de la penalització de les dones com a política d'Estat. El Senat ha de posar fi als avortaments clandestins. La legalització de l'avortament salva vides de dones i resol un problema que afecta a la salut pública".

El projecte, que ha comptat amb 131 vots a favor, 117 en contra i 6 abstencions, despenalitza i legalitza l'avortament en les primeres 14 setmanes de gestació. Una vegada passat aquest termini, l'avortament és legal en cas de perill per a la vida o la salut de la persona gestant o en cas de violació. El projecte s'emmarca en el compliment dels compromisos assumits per l'Estat argentí en matèria de salut pública i drets humans.

Ara que el projecte passarà a la Càmera de Senadors, Amnistia Internacional reitera l'obligació que tenen ambdues Càmeres d'honrar els compromisos internacionals que el país va assumir en matèria de drets humans.

En els últims 25 anys, més de 50 països, entre els quals els Estats Units, Canadà, Austràlia, la Xina, Sud-àfrica i l0Uruguai han modificat la seva legislació, reconeixent que l'accés a l'avortament sense riscos és fonamental per a la protecció dels drets, la vida, la salut i l'autonomia de les dones i nenes.