Amnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsCovid IconsCovid IconsCovid IconsCovid IconsCovid IconsCovid Icons
Actuem pels drets humans a tot el món

Amèrica: la resposta dels Estats al coronavirus no ha de fer créixer les desigualtats de dones i nenes

© ORLANDO SIERRA / AFP via Getty Images

És essencial que les respostes dels Estats del continent americà per la pandèmia del coronavirus, COVID-19, tinguin en compte els riscos específics a què s'enfronten les dones i nenes a la regió en la crisi actual i incorporin mesures diferenciades per assegurar que la pandèmia no augment les desigualtats i vulnerabilitats existents a la regió, han afirmat avui Amnistia Internacional, Women's Link Worldwide i la Federació Internacional de Planificació de la Família/Regió de l'Hemisferi Occidental (IPPF/WHR).

Aquestes organitzacions han publicat avui un informe amb un seguit de recomanacions als Estats de la regió que serveix com un full de ruta per a les autoritats estatals i els diferents poders públics en l'àmbit nacional i local sobre les seves obligacions de drets humans en relació amb la protecció dels drets de dones i nenes durant la pandèmia.

"Les dones i nenes d'Amèrica ja s'enfrontaven els pitjors índexs de violència de gènere, sexual i domèstica al món i ara, en el context de la COVID-19, el seu benestar està encara més amenaçat. Els nostres governs han d'actuar de manera urgent per evitar que la violència de gènere augmenti durant aquesta crisi, i després eradicar-la per sempre", explica Erika Guevara-Rosas, directora per a les Amèriques d'Amnistia Internacional.

"Els serveis de salut sexual i reproductiva ja eren inassolibles per a moltes dones i nenes a la nostra regió. No podem permetre que això continuï: la contenció de la COVID-19 no és un pretext per abandonar-les, sinó un motiu per prioritzar-les", conclou Guevara-Rosas.

"En moments de crisis com el que estem vivint, és quan les dones i les nenes pateixen les principals vulneracions als seus drets. És per això que, ara més que mai, les organitzacions hem de vigilar que els seus drets fonamentals i el seu accés a la justícia siguin respectats i garantits. Aquest document és un full de ruta per poder fer aquest treball de vigilància i incidència i exigir als estats que compleixin amb les seves obligacions i mantinguin el seu compromís amb els drets i les vides de les dones i les nenes durant la pandèmia de COVID-19", ha afirmat Viviana Waisman, presidenta i CEO de Women's Link Worldwide.

"La nostra experiència de treball amb organitzacions de les Amèriques i del Carib demostra que els efectes d'aquesta pandèmia en les persones més vulnerables poden ser comparables als d'una crisi humanitària. Per això és fonamental que, enmig de la pandèmia de COVID-19, els serveis de salut sexual i reproductiva formin part dels serveis essencials de salut. Per aconseguir això, seguim encara més dedicades a la defensa dels drets humans i a les nostres organitzacions sòcies per garantir que dones i nenes tinguin accés als recursos i atenció que necessiten", ha afirmat Giselle Carino, CEO i directora regional de la Federació Internacional de Planificació de la Familiar/Regió de l'Hemisferi Occidental.