AI Catalunya
Grup d'educació
 CATALÀ > pàgina principal  ESPAÑOL > página principal
 Cine i drets humans. Propostes didàctiques
> CINE > propostes didàctiques > grup iref
Propostes didàctiques del Grup IREF (en català)


El Grup IREF i el cinema:
www.grupiref.org/cat/pensar-amb-el-cinema.htm

Cine i drets dels infants. Le propostes didàctiques de les pel.lícules de la llista següent les pots descarregar des de:
www.xtec.cat/crp-santacolomag/recursos/cinema

Fitxes incloses a la publicació "Pensar els drets humans":retorn - retorno