AI Catalunya
Grup d'educació
principal
objectius
materials
recursos
temes
documents
contacte
mapa
> CINE > propostes didàctiques > la Declaració Universal > La lengua de las mariposas
 El cine i la Declaració Universal dels Drets Humans

Article 26
"1. Tota persona té dret a l'educació. L'educació ha de ser gratuïta, si més no, en la instrucció elemental i fonamental. La instrucció elemental ha de ser obligatòria. L'ensenyament tècnic i professional s'ha de posar a l'abast de tothom, i l'accés a l'ensenyament superior ha de ser igual per a tots d'acord amb els mèrits respectius.
"2. L'educació ha de tendir al ple desenvolupament de la personalitat humana i a l'enfortiment del respecte als drets humans i a les llibertats fonamentals; ha de promoure la comprensió, la tolerància i l'amistat entre totes les nacions i grups ètnics o religiosos, i ha de fomentar les activitats de les Nacions Unides per al manteniment de la pau.
"3. El pare i la mare tenen dret preferent d'escollir el tipus d'educació que es dóna als seus fills."

Article 26
Dret a l'educació. 
La lengua de las mariposas
Fitxa en format PDF: 26-lengua-de-las-mariposas-CAT.pdf

Any: 1999
Durada: 91'
Direcció: José Luis Cuerda.
País: Espanya.
Edat: Totes les edats.
Argument: En un petit poble gallec un nen, Moncho, s'incorpora a l'escola després d'una llarga malaltia. A partir d'aquest moment comença el seu aprenentatge de les matèries escolars i de la vida, de la mà del seu amic Roque i d'un peculiar mestre. Amb l'inici de la Guerra Civil tot es trencarà. En aquest nou marc, els valors i principis inculcats seran relegats, i la relació entre alumne i professor es veurà estroncada.

Suggeriments didàctics

Altres articles de la Declaració que es poden treballar: Preàmbul, 3, 18, 19, 21.
Temes: Dret a l'educació, dret a la vida, llibertat de pensament i d'expressió.

Elements de debat per a iniciar un cinefòrum:

 • Són els mateixos, els valors que promou Don Gregorio i els de l'escola actual?
 • Quins eren els valors que es promovien durant el franquisme?
 • Els ensenyaments i el testimoni d'integritat de Don Gregorio van ser inútils?
 • Per què Moncho i el seu pare insulten Don Gregorio quan se l'emporten detingut?
Altres reflexions que es poden tenir en compte:
 • Una de les coses que ens transmet la pel.lícula és que el dret a l'educació no és només un dret que cal aconseguir, sinó que també cal conservar. En quins altres moments històrics i en quins països el dret a l'educació (en general o pel que fa a algun col.lectiu concret) ha patit retrocessos?
 • El 1931 es va proclamar a Espanya la II República. Un dels seus principals objectius va ser l'educació. Don Gregorio representa els ideals d'aquell projecte educatiu: propugna una metodologia activa, busca despertar la curiositat dels seus alumnes i fomentar els processos reflexius. Per què el franquisme va retornar a una educació doctrinària?
 • La reforma educativa de la República es va basar en l'ideari de la Institució Lliure d'Ensenyament, que advocava per una escola pública, obligatòria, laica, mixta i inspirada en la solidaritat, un ideari que la República va acompanyar de l'obertura de noves escoles, de la creació de noves places de mestres i de la millora de les seves condicions laborals, per tal de fer arribar l'educació a tot el territori. Per què l'Església Catòlica estava tan en contra d'aquest tipus d'educació?
 • En què va consistir el nacionalcatolicisme? Hi ha persones que avui dia encara en defensen alguns dels seus aspectes?
 • Els mestres van ser un dels objectius prioritaris de la repressió franquista: afusellats en alguns casos, d'altres inhabilitats temporalment o per sempre... En quins altres països i moments històrics totalitarismes de dretes o d'esquerres han tingut com a objectiu de les seves represàlies els ensenyants?
 • La pel.lícula exposa la repressió i les execucions extrajudicials que es van cometre en el bàndol franquista. Al bàndol republicà també hi va haver comportaments semblants? Qui van ser les principals víctimes, en aquest cas?
 • Comentar aquestes paraules de Don Gregorio:
  • "Aquest infern del més enllà no existeix. L'odi, la crueltat: això és l'infern. De vegades l'infern som nosaltres mateixos."
  • "Si aconseguim que una generació, una sola generació, creixi lliure a Espanya, ningú els podrà arrencar mai la llibertat, ningú els podrà robar aquest tresor."
 • Comentar les següents paraules de Manuel Rivas, l'escriptor gallec autor dels relats en els que es basa la pel.lícula (1):
  • "A Galícia no va ser una guerra civil, sinó una carnisseria humana. No va haver ni un mort al bàndol dels colpistes, i sí milers de morts i exiliats (republicans) o que van patir presó. Estem parlant d'un escenari límit, un holocaust, no racial, sinó polític, contra rojos i republicans."
 • Comentar les següents paraules de Isabel de Francisco (publicades a la revista de cinema "Versión Original, abril 2009), referint-se al final de la pel.lícula:
  • "I jo em pregunto què hauria fet en les seves mateixes circumstàncies, ja que per a mi és molt fàcil treure pit i apuntar-me a la colla dels valents."
(1) www.educacion.es/redele/revista/rojas.shtml (2009)

Suggeriments generals sobre aquest article de la Declaració:
(apartat "La Declaració Universal dels Drets Humans, suggeriments didàctics")
Article 26, dret a l'educació

Fitxa didàctica de Cinescola.
Fitxa didàctica de "Cine y educación", Universitat de Huelva (en castellà)
Fitxa didàctica d'Aula de cine (en castellà)

Més pel.lícules sobre el dret a l'educació.
Pel.lícules sobre desaparicions i execucions extrajudicials.
Pel.lícules sobre la Guerra Civil espanyola.
 

.

vuelve al inicio