AI Catalunya
Grup d'educació
CATALÀ
.
ESPAÑOL
.
> principal > material > webquest > enllaços > local > principal > material > webquest > enlaces > local
WebQuest + drets humans WebQuest + derechos humanos
Versions locals de les webquest enllaçades (consultar eventuals actualitzacions a les pàginas originals)
>> justificació d'aquestes rèpliques
>> índex de les webquest enllaçades
Tots tenim drets!!!
Webquest elaborada per
Lourdes Escobar
Etico-cívica i ciutadania
Aquesta webquest de moment no disposa d'allotjament propi a la xarxa. Format original en pdf: totstenimdrets.pdf (223 KB)

INTRODUCCIÓ

Què són els Drets dels Infants? Es compleixen en l'actualitat? Tots els nens i els joves d' arreu del món els gaudeixen per igual? I, el treball infantil? I, els nens maltractats? I, l'abús de menors? I els nens soldats?

TASCA

En aquesta WebQuest ens proposem conèixer què passa amb els drets dels infants avui, i què hi podem fer per denunciar-ho. Posarem de relleu, també, la feina que desenvolupen diferents ONG i altres organitzacions internacionals pel que fa a aquests temes.

Realitzarem un treball en word o en power point que després exposarem a la classe. En aquest treball abordarem en profunditat els drets de la infància i la joventut, denunciarem la violació d' aquest drets i també analitzarem la feina que realitzen diferents institucions i organisme per tal de suavitzar el problema i solucionar-lo.

PROCÉS

La classe es dividirà en grups de 3 o quatre persones. El grup 1 analitzarà el 5 primers articles de la Convenció dels drets de la infància i buscarà imatges que els il·lustrin. El grup 2 analitzarà i il·lustrarà els 5 següents i així successivament. Aquesta serà la primera part del procés. La segona part del treball consistirà en escollir un organisme internacional o una ONG dedicada a la protecció de la infància i la joventut, indicant : nom, data de creació, objectius, principals actuacions,aspectes sobre els que pretén incidir amb més rellevància, espais geogràfics preferents d' actuació... La tercera part del treball consisteix en denunciar. Cada grup s'especialitzarà en un problema, el presentarà i l' analitzarà. Aquesta part pot contenir imatges, retalls de premsa, vídeos...

RECURSOS

Podeu consultar les següents pàgines webs i vídeos. Si obteniu informació d' altres espais, copieu l' adreça i feu-la constar a la vostra presentació.

Convenció sobre els Drets de l\'Infant extensa
http://www.amnistiacatalunya.org/edu/docs/nu-conv-infants.htm
Convenció sobre els Drets de l\'Infant resumida
http://www.amnistiacatalunya.org/edu/docs/nu-conv-infants-resum.htm

Sobre treball infantil:
http://www.amnistiacatalunya.org/edu/2/nin/inf-agencias-periodico.html
http://www.amnistiacatalunya.org/edu/2/nin/inf-karitapiola-trabajo.html
http://www.amnistiacatalunya.org/edu/2/nin/inf-efe.html
http://www.edualter.org/material/ddhh/yan.htm

Organitzacions
Acción por la infancia
http://www.accionporlainfancia.org/
Unicef
http://www.unicef.es/
Save the children
http://www.savethechildren.net/alliance_sp/
Aldeas Infantiles
http://www.aldeasinfantiles.es/aldeas/home
Intermon Oxfam
http://www.intermonoxfam.org/
Fundació Vicente Ferrer
http://www.fundacionvicenteferrer.org/es/

Nens i nenes maltractats:
http://www.amnistiacatalunya.org/edu/docs/ai-10-mutil.html
http://www.amnistiacatalunya.org/edu/2/nin/inf-rogerjimenez-hambre.html
http://www.amnistiacatalunya.org/edu/2/nin/inf-2millones-vacunas.html

Abús sexual a menors:
http://www.amnistiacatalunya.org/edu/2/nin/inf-s.alvariza-tur.sex.html
http://www.amnistiacatalunya.org/edu/2/nin/inf-s.carrera.html
http://www.amnistiacatalunya.org/edu/2/nin/inf-a.koirala.html
http://www.youtube.com/watch?v=4z7wPX4p6Ag&feature=related 

Els nens soldats
http://www.amnistiacatalunya.org/edu/2/nin/inf-m.bayon.html
http://www.amnistiacatalunya.org/edu/2/nin/inf-kourouma-nin-soldados.html
http://www.amnistiacatalunya.org/edu/2/nin/inf-kapuscinski-nin-soldados.html
http://www.amnistiacatalunya.org/edu/2/nin/inf-elisaosuna-nin-soldados.html 

Vídeos
http://www.youtube.com/watch?v=YrgMjqstOJk&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=QHptBj9C_lY&feature=fvw
http://www.youtube.com/watch?v=kzHCZ6crr0c&NR=1

AVALUACIÓ

És tindran en compte els diferents aspectesNota
Treball individual 
Implicació


Actitud durant les hores de treball a l’ aula 

Treball col·lectiu
Presentació


Contingut


Organització


Exposició oral


Ortografia


CooperacióFinal


CONCLUSIONS

Ara ja sabem què són els drets dels infants i com en molts llocs no es respecten. Esperem que el fet de donar a conèixer aquestes injustícies millori la situació de molts nens i nenes que pateixen el treball infantil, els maltractaments, l'abús sexual, i la seva utilització a les guerres. També pensem que és important haver-se apropat a la feina que realitzen moltes ONG , que en molts casos, amb treball del voluntaris, intenten millorar la vida de molts nens i joves d' arreu del món, i també a casa nostra.

CRÈDITS

Donar les gràcies a Bernie Doge creador de les webquest, i a tota la Comunitat Catalana de WebQuest, així com a les propostes que Amnistia Internacional te a la seva pàgina web.

GUIA DEL PROFESSOR 

Educació per a la ciutadania i etico-cívica
Pensada per alumnes de 3r i 4t d'ESO.
Conèixer, valorar i respectar els drets dels infants. Denunciar els abusos que es cometen contra els joves i els infants i valorar l' acció desinteressada d' organismes i ONG.
Es pressuposa el domini del Word o bé del Power point, i l'accés a internet i el seu ús.