AI Catalunya
Grup d'educació
CATALÀ
.
ESPAÑOL
.
> principal > material > webquest > enllaços > local > principal > material > webquest > enlaces > local
WebQuest + drets humans WebQuest + derechos humanos
Versions locals de les webquest enllaçades (consultar eventuals actualitzacions a les pàginas originals)
>> justificació d'aquestes rèpliques
>> índex de les webquest enllaçades
Moviments migratoris... qui és l'estranger?
Webquest elaborada per Anna Pérez i Pepa Rocha

Cicle Superior de Primària
http://ceipdrassanes.ravalnet.org/webquest/immigracio/

INTRODUCCIÓ

En Pau és un nen català que ara viu al Nepal. Els seus pares han anat allà a fer una investigació sobre l'alimentació dels nepalesos que viuen a la muntanya més alta del món. En Pau està molt trist, pensa que mai més tornarà a veure els seus amics de Barcelona i està convençut que els ha perdut per sempre.
 

Tot i què la mare li ha dit i el pare ha intentat parlar amb ell sobre el tema, ell no pot entendre per què li han hagut de canviar la seva vida, el seu país, la seva escola... res no l'interessa del Nepal. Ha enviat un e-mail a l'escola demanant ajuda.

Li agradaria tancar-se a l'habitació davant de la pantalla de l'ordinador i passar-se el dia xatejant amb els seus excompanys, que els ha enviat un correu explicant que està trist.

Els seus companys no poden entendre que en Pau no aprofiti l'estada al Nepal per viure mil aventures i conèixer un munt de coses diferents. Han parlat amb les mestres i entre tots han decidit ajudar en Pau per tal que pugui gaudir de la nova experiència que la vida li ha presentat.

Voleu col·laborar amb els amics d'en Pau?

TASCA

Per tal d'animar en Pau:

Heu de crear una web per tal d'ajudar en Pau a aconseguir que entengui que pot gaudir i aprofitar l'estada al Nepal.

A la web heu d'expressar els aspectes positius de les migracions a través d'unes conclusions: Decàleg (és a dir 10 idees bàsiques o principals).

Per fer-ho:

--Primer haureu de cercar informació sobre els diferents aspectes relacionats amb el tema de les migracions.
--Amb aquesta informació haureu d'elaborar una exposició oral perquè la resta de companys sàpiguen el que heu fet.
--Entre tots haureu d'arribar a unes conclusions que haureu de trametre al Pau a través d'una web, tot buscant les 10 idees principals per fer el decàleg.
 

PROCÉS

Heu vist que per poder ajudar al Pau i poder-lo convèncer perquè aprofiti el temps al Nepal us cal informació. Us cal explicar-li les coses que pot viure però per això les heu de conèixer primer vosaltres.

FASE 1. FASE DE RECERCA

Heu decidit investigar sobre les migracions i les cultures. Ho fareu de la següent manera:

Organització: Fareu grups de 4. Cada parella del grup tindrà rols diferents:

Historiadors (investiguen el passat) i antropòlegs (investiguen les cultures).

HISTORIADORS I HISTORIADORES

Heu d'elaborar un document amb un processador de textos on s'expliqui:

    * Des de quan existeixen els moviments migratoris.
    * Les migracions són un fet exclusiu dels humans?
    * Expliqueu el que sapigueu de les migracions dels animals.
    * On van aparèixer els primers moviments migratoris humans i cap a on es van desplaçar.
    * Per quins motius emigren els humans?
    * Quin és el significat de la paraula immigrant. Per què alguns immigrants reben aquest nom i d'altres no?

Feu un mapa conceptual de la història dels moviments migratoris (èpoques i motius de les migracions).

Si no saps què són els mapes conceptuals clica aquí
http://tochtli.fisica.uson.mx/electro/mapas%20conceptuales.htm

Document-guia per a la teva recerca.

RECURSOS
Migrar és normal
http://www.xtec.es/escola/migracions/articles/cs/01cs.htm
Mapa d'Àfrica
http://ceipdrassanes.ravalnet.org/webquest/immigracio/africa.jpg
Qui és immigrant?
http://www.xtec.es/escola/migracions/articles/ll/03ll.htm
Migracions (1)
http://www.xtec.es/escola/migracions/articles/cs/08cs.htm
Migracions (2)
http://www.xtec.es/escola/migracions/articles/cn/19cn.htm

ANTROPÒLEGS I ANTROPÒLOGUES

Heu d'esbrinar com les cultures aprenen les unes de les altres: Alimentació, invents, llenguatge, música...

Heu d'elaborar un mural on s'expliqui:

    * Exemples de paraules que fem servir i tenen origen en d’altres llengües.
    * Exemples d’invents que ens han arribat com a conseqüència dels intercanvis culturals.
    * Com es veu l'intercanvi cultural a la música.
 

Feu un mapa conceptual que us ajudi a explicar l'origen de la llengua indoeuropea i quines llengües van derivar del primer tronc comú.

Si no saps què són els mapes conceptuals clica aquí
http://tochtli.fisica.uson.mx/electro/mapas%20conceptuales.htm

Document-guia per a la teva recerca.

RECURSOS
Origen de les llengües
http://ceipdrassanes.ravalnet.org/immigracio/Origenllengues.htm
Llengües del món
http://www.ravalnet.org/iestarradell/lm/llengues.htm
Història dels invents
http://www.educar.org/inventos/
Música al Raval (1)
http://www.radiochango.com/espanol/discografia/barcelona_raval_sessions.php3
Música al Raval (2)
http://www.indigo.de/unser_programm/titel/4277/#2CD42772

FASE 2. FASE D'EXPOSICIÓ

Feu la conferència on cada grup haurà d'explicar el que ha trobat. Mentrestant els grups oients van apuntant les aportacions noves que desconeixien i que els altres grups aporten.

Un cop tothom ha exposat, cada grup ha d'expressar les seves conclusions referents a la pregunta: Quins són els aspectes positius del contacte entre cultures?

Un de vosaltres (secretari o secretària) conjuntament amb la mestra anireu prenent nota de les conclusions a la pissarra o en un paper d'embalar.

FASE 3. FASE DE REFLEXIÓ: ACTITUDS XENÒFOBES

Abans de fer la web, heu d'analitzar quins són els problemes que es deriven de la convivència entre cultures.... perquè no tot són flors i violes!

Organització de treball: En el mateix grup de treball dividiu-vos la feina per poder cobrir
les 3 activitats següents.
http://ceipdrassanes.ravalnet.org/immigracio/linkscontraelracisme

   1. A partir del text extret del llibre El Racisme explicat a la meva filla feu un resum explicant el que és el racisme. En el vostre resum han d'aparèixer quatre paraules que estiguin al text: diferència, estranger, superioritat i por.

   2. A partir d'aquest material (còmic i acudits) trieu una vinyeta. Intenteu descobrir quines són les situacions i sentiments que provoquen actituds racistes i intolerants. Feu una llista d'aquestes situacions i dels sentiments que provoquen. Penseu possibles alternatives per resoldre els conflictes: feu una nova vinyeta.

   3. Hi ha diferents maneres d'expressar que s'està en contra del racisme i la intolerància: Fer cartells, cançons, poemes... Observa i escolta a la web els diferents cartells i cançons. Després penseu una manera per poder-ho expressar vosaltres també: cançó, cartell, poema, frases... i feu-ho.

Amb tot el material creat feu una exposició.

FASE 4. FASE DE DISSENY: LA WEB

Per acabar feu una web on expresseu les vostres conclusions
i així poder-les fer arribar a en Pau

Es tracta que penseu 10 aspectes positius sobre les migracions i l'intercanvi de les cultures per tal d'ajudar al Pau a aprofitar el temps que està vivint al Nepal.

Heu de fer un decàleg (10 punts).

Per fer-lo penseu en grup quins són els 10 aspectes en els quals esteu d'acord. Heu de pensar una o dues frases que resumeixin la idea i algun exemple que l'acompanyi. L'exemple ha d'estar tret de tot el que heu aprés fins ara.

Proposem algun exemple de com podeu iniciar la web:

Decàleg per aprendre d'una altra cultura

1- Migrar és normal. L'ésser humà ha fet diverses migracions al llarg de la història, per exemple la produïda...

2- Les llengües s'enriqueixen les unes a les altres. Per exemple...

3- Podem aprendre els uns dels altres. Al llarg de la història...

Segur que arribeu a 10! Penseu quins 10 aspectes poden tranquil.litzar en Pau i el poden motivar a aprendre del nou lloc on viu.

A la web podeu adjuntar les fotografies que heu fet de l'exposició, les imatges d'algun dels acudits, cartellsl, poemes... o fins i tot una cançó. D'aquesta manera en Pau podrà veure la feina que heu fet.

AVALUACIÓ

L'avaluació d'aquesta WebQuest consistirà en la revisió de 3 aspectes molt concrets:

L'avaluació del treball en grup.
Les eines utilitzades
La recerca d'informació

Aquests 3 aspectes queden recollits en les següents RÚBRIQUES, una per fer-la servir la mestra (o el mestre) i l'altra per a vosaltres (la vostra autoavaluació).

Abans de començar a treballar la WebQuest estaria bé que us miréssiu la rúbrica dirigida als mestres, d'aquesta manera sabreu de quina manera es valorarà la vostra feina.

RÚBRICA D'AVALUACIÓ PER A L'ALUMNAT
RÚBRICA D'AVALUACIÓ PER AL PROFESSORAT

GUIA DICÀCTICA

Amb la present webquest MOVIMENTS MIGRATORIS... QUI ÉS L'ESTRANGER? hem volgut treballar un apartat de les Ciències Socials i a traves d’ella apropar-nos a 3 eixos transversals:

1. Educació en valors (tolerància, integració, treball cooperatiu, solidaritat...)
2. Descoberta de l’altre.
3. Educació emocional. Descoberta dels sentiments com a rerefons i motor dels conflictes en general.

Podríem dir que hi ha dos blocs diferenciats d’activitats:

        * Un primer bloc on es planteja una cerca a internet per tal d’entendre que els moviments migratoris han existit des de sempre. El moviment està implícit a l’origen mateix de la vida i els humans s’han mogut pel planeta des que van aparèixer. En aquesta primera part també es fa esment de les migracions de les altres espècies. Un altre aspecte a tenir en compte són les transferències culturals que els moviments migratoris han produït.

Per fer la recerca plantegem l'ús dels mapes conceptuals. En aquesta adreça podeu trobar diferents arguments pedagògics per utilitzar-los, així com estratègies i exemples.

Dins d'aquest bloc corresponen les fases 1, 2 i 4:
1. Fase de recerca.
2. Fase d'exposició.
4. Fase de disseny: la web.

        * Al segon bloc (i després d’haver vist els aspectes positius i enriquidors del fet migratori), hem partit de la idea que la intolerància, el racisme i la xenofòbia són els conflictes actuals que generen i sacsegen la interculturalitat. En un primer moment hem volgut que hi hagués una percepció d’aquests conflictes (mitjançant la lectura reflexiva d’imatges, músiques, acudits, notícies, cartells...) per tal de poder arribar a un reconeixement dels sentiments que actuen de motor emocional en la gènesi dels conflictes. Per tal d’aconseguir-ho hem intentat que els alumnes siguin capaços de contrastar els discursos que responen a interessos contraposats; que entenguin que hi ha una part de la societat que viu l’intercanvi entre cultures com una amenaça i que la convivència pot ésser pacífica quan es pot reconèixer el conflicte i s’intenta resoldre'l des de la negociació.

Podríem dir que aquest bloc "no és obligatori", ja que la webquest es pot realitzar amb els apartats anteriors. De totes maneres creiem interessant poder fer un treball a partir dels sentiments per tal d'entendre quines són les situacions que generen actituds xenòfobes i poder-les evitar.

Dins d'aquest bloc corresponen les fases 3 i 4:
3. Fase de reflexió: actituds xenòfobes.
4. Fase de disseny: la web (ja que si treballem aquest bloc podem expressar les conclusions a la web).

No hem inclòs a la WebQuest les activitats de tipus més vivencial, que no comporten cap recerca a internet. De totes maneres en volem fer esment:

1. La primera, que introduiria el segon bloc, és “El joc dels cubs”. Ens ha semblat una bona manera de fer entendre vivencialment el motiu de les migracions d’origen laboral i com es poden solucionar conflictes mitjançant la negociació.

2. La segona, “Sense paraules”, es tracta d’un joc a través del qual es pot vivenciar la por que poden produir els prejudicis.

3. La tercera ,“La colla”, serveix per reconèixer en la pròpia pell els sentiments que genera l’exclusió i el sentir-se rebutjats, així com la dificultat d’expressar el que un vol quan es troba davant d’un grup de pressió.