AI Catalunya
Grup d'educació
CATALÀ
.
ESPAÑOL
.
> principal > material > webquest > enllaços > local > principal > material > webquest > enlaces > local
WebQuest + drets humans WebQuest + derechos humanos
Versions locals de les webquest enllaçades (consultar eventuals actualitzacions a les pàginas originals)
>> justificació d'aquestes rèpliques
>> índex de les webquest enllaçades
Els drets humans i els camps de concentració nazi 
Webquest elaborada per Lluís Monteis

3r. d'ESO
http://www.xtec.cat/~lmonteis/wqdrets/

INTRODUCCIÓ

Com i per què podem relacionar els camps de concentració nazi i els drets humans?
Què va passar abans, durant i després dels camps?
Per què recordar-ho? Val la pena? I a tu, t'importa?
En aquesta Webquest ens proposem conèixer què va passar als camps de concentració nazi, la relació que es pot establir amb el naixement dels drets humans, i quina lliçó en podem aprendre.
Atreveix-te a investigar!

"Els que viviu segurs
A les vostres cases escalfades
Els que trobeu en tornar al vespre
El sopar calent i cares amigues:
Considereu si això és un home,
Qui treballa en el fang
Qui no coneix la pau
Qui lluita per un tros de pa
Qui mor per un sí o per un no.
Considereu si això és una dona,
Sense cabells i sense nom
Sense forces per recordar
Els ulls buits i el ventre fred
Com una granota a l'hivern.
Penseu que això ha passat:
Us confio aquestes paraules.
Graveu-les al vostre cor
Quan sigueu a casa o aneu pel carrer,
Quan us fiqueu al llit o us lleveu;
Repetiu-les als vostes infants.
O que se us ensorri la casa,
La malaltia us impossibiliti,
Els vostres fills us girin la cara."

Primo Levi.

TASCA

La tasca que ens proposem és realitzar un monogràfic informatiu en format -word o power point- per publicar a la pàgina web de l'Institut que expliqui la relació entre els camps de concentració nazi i la Declaració Univeral dels Drets Humans. Finalment farem una valoració personal que ens servirà com a conclusió.

PROCÉS

Per poder portar a terme totes les tasques que ens hem proposat, primer hem de recollir informació del que va passar els camps de concentració, i per l'altra què són, quan van néixer i quins antecedents hi ha de la Declaració Universal dels Drets Humans, per fer això farem dos grups d'historiadors, i dos grups de periodistes.

En principi cada grup constarà de quatre alumnes, podent variar en funció del nombre total.

1. El primer grup d'historiadors treballareu la història dels camps de concentració.
Assignació dels diferents apartats del treball:

a- Cronologia de la segona Guerra Mundial, i de la creació dels Camps de concentració.
b- Principals principis ideològics del nazisme en els quals es fonamentava la creació dels camps. Lleis antisemites.
c- Què va passar als camps? Com era la vida en un camp?
d- Penseu que us podria passar? Hi ha grups neonazis en l'actualitat?

1.1. Segona Guerra Mundial
http://ca.wikipedia.org/wiki/Segona_Guerra_Mundial
http://ca.wikipedia.org/wiki/Cronologia_de_la_Segona_Guerra_Mundial
1.2. Holocaust en general
http://ca.wikipedia.org/wiki/Holocaust
http://www.fmh.org.ar/holocausto/index.htm
http://www.fmh.org.ar/index.htm
1.3. Camps de concentració
http://ca.wikipedia.org/wiki/Camp_de_concentraci%C3%B3
http://ca.wikipedia.org/wiki/Camps_de_concentraci%C3%B3_nazis
http://hipatia.uab.es/exposicions/nazis/cataleg.htm
http://hipatia.uab.es/exposicions/nazis/internet.htm
1.4. Grups neonazis
http://www.iumoral.com/forosocial/comic/comic.html
http://es.wikipedia.org/wiki/Neonazi
http://www.movimientocontralaintolerancia.com/html/denuncias2BL/ultrasNeonazis/ultrasNeonazis.asp
http://www.filosofia-internet.net/portal/modules.php?name=News&file=article&sid=136

2. El segon grup d'historiadors investigareu la història de la Declaració Universal dels Drets Humans.

Assignació dels diferents apartats del treball:

    a- Expliqueu la creació i funcionament de les Nacions Unides
    b- Antecedents ideològics i històrics de la Declaració.
    c- En quin moment històric s'encarrega la declaració, quines tensions internacionals hi havia?
    d- Quins drets recull la declaració i com s'agrupen?

2.1. Creació de les Nacions Unides
http://ca.wikipedia.org/wiki/Nacions_Unides
http://ca.wikipedia.org/wiki/Nacions_Unides#Hist.C3.B2ria
2.2. Història dels Drets Humans
http://ca.wikipedia.org/wiki/Drets_humans
http://www.amnistiacatalunya.org/educadors/cat/historia/index.html
http://www.bcn.es/infancia/catala/arbre_drets/drets_humans_historia.html
2.3. Antecedents històrics dels Drets Humans
http://www.un.org/spanish/geninfo/faq/hr2.htm
http://www.xtec.es/recursos/socials/50dh/50dh00.htm
http://www.audiovisualcat.net/publicacions/Q3naixem.pdf

3. El primer grup de periodistes preparareu un reportage sobre els camps a partir dels testimonis que van viure en primera persona els camps.

Assignació dels diferents apartats del treball:

    a- Recolliu entrevistes i documents de personatges que van viure als camps de concentració.
    b- Elaboreu un vocabulari bàsic de l'holocaust.
    c- Busqueu conflictes posteriors i actuals que es puguin comparar als dels camps de concetració.
    d- A partir d'aquest testimonis, feu un article explicant si us podria passar a vosaltres? Quina valoració en feu?

3.1. Testimonis holocaust
Primo Levi
http://www.epdlp.com/escritor.php?id=1938
http://es.wikipedia.org/wiki/Primo_Levi
http://www.fmh.org.ar/revista/18/elhass.htm
http://www.revistasculturales.com/a/407/1/regreso-a-auschwitz-entrevista-inedita-a-primo-levi.html
http://personal.telefonica.terra.es/web/auladefilosofia/libros/levi.htm
Anna Frank
http://es.wikipedia.org/wiki/Anne_Frank
http://www.annefrank.org/content.asp?pid=1&lid=4
http://redescolar.ilce.edu.mx/redescolar/act_permanentes/historia/html/anafrank.htm
Josep Amat i Piella
http://www.guiamanresa.com/amat/
http://www.escriptors.cat/autors/amatpiniellaj/pagina.php?id_sec=1391
Joan Escué
http://www.cornudellaweb.com/reportatges/entrevistes/joan_escue.htm
Miquel Serra i Grabulosa
http://www.ceibm.org/pacoitart0201.html
David Bankier
http://www.amnistiacatalunya.org/educadors/2/gen-d.bankier.html
3.2. Enllaços drets humans
http://www.unhchr.ch/udhr/lang/cln.htm text oficial en català
http://www.xtec.cat/recursos/socials/50dh/links.htm
http://weib.caib.es/Recursos/Drets_humans/Drets_humans.PDF
http://www.diplomatie.gouv.fr/label_france/index/es/cooperation01.html
http://groups.msn.com/RECORDANDOLOSDDHH/conozcalosddhhaldedillo.msnw
3.3 Bibliografia
http://www.xtec.cat/recursos/socials/50dh/biblio.htm

4. El segon grup de periodistes fareu un reportatge sobre el naixement dels Drets Humans a partir dels protagonistes de la seva elaboració.

Assignació dels diferents apartats del treball:

    a- Reculliu informació dels personatges que van protagonitzar l'elaboració i negociació de la Declaració.
    b- Elaboreu un vocabulari bàsic dels Drets Humans.
    c- Feu un mapa amb els conflictes i països on no es respecten els Drets Humans.
    e- Feu un article explicant: Són els vostres drets? Són els vostres deures?

4.1. Testimonis Comissió Drets Humans
http://www.droitshumains.org/uni/Formation/02Charte_e.htm
René Cassin
http://www.amnistiacatalunya.org/educadors/cat/historia/dh-cites.html
http://es.wikipedia.org/wiki/Ren%C3%A9_Cassin
http://www.diplomatie.gouv.fr/label_france/DUDH/espanol/cassin.html
http://www.unescoeh.org/base/bakea.php?id_atala=6&id_azpiatala=365&hizk=en&id_kont=551
http://ecuador.nuxit.net/buho/article.php3?id_article=38
Eleanor Roosevelt
http://ca.wikipedia.org/wiki/Eleanor_Roosevelt
http://www.xtec.cat/recursos/socials/50dh/butlle_1.pdf
http://www.webmujeractual.com/biografias/nombres/eroosevelt.htm
http://www.gwu.edu/~lac/spanish/14eleonor.htm
http://www.sololiteratura.com/tom/tomartlamujer.htm
Cites breus
http://www.amnistiacatalunya.org/educadors/cat/historia/dh-cites.html
Charles Malik
http://www.archimadrid.es/alfayome/menu/pasados/revistas/2000/jun2000/num218/desdlafe/deslafe6.htm
4.2. En l'actualitat es compleixen?
http://www.es.amnesty.org/
http://www.ub.es/solidaritat/observatori/indexob.htm
http://www.intermonoxfam.org/page.asp?id=1&idioma=2
http://www.escolapau.org/alerta/
http://www.idhc.org/cat/125_conflictes.asp
http://www.cicr.org/spa/actualidad
4.3. Serveixen per res?
http://www.amnistiacatalunya.org/educadors/cat/historia/dh-index.html
http://www.amnistiacatalunya.org/educadors/cat/historia/dh-cites.html

RECURSOS

Desarrollo del consumismo
http://www.cnice.mecd.es/recursos2/estudiantes/jovenes/op_15.htm
El consumismo como amenaza
http://www.cnice.mecd.es/recursos2/estudiantes/jovenes/op_16.htm
El consumismo es insostenible
http://news.bbc.co.uk/hi/spanish/business/newsid_3383000/3383529.stm
Consumismo y publicidad
http://icarito.latercera.cl/icarito/2000/785/pag1.htm
Consumismo y austeridad
http://www.multimedios.org/docs/d000371/
Somos consumistas
www.elarmonista.com/consumismo/index.php

AVALUACIÓ
 
Rúbrica de l'avaluació de la presentació

 

Aspectes
Fluix 1
Acceptable 2
Bé 3
Excel·lent 4
Puntuació
Elaboració del contingut

20%

El contingut ha estat tan sol reproduït sense una mínima reelaboració
El contingut ha estat poc elaborat i no s'adapta gaire a les condicions del treball que es demanava.
El contingut ha estat força elaborat per adaptar-lo a les condicions de treball que es demanava.
El contingut ha estat molt ben elaborat i s'adapta al treball amb un enfocament original.
 
Organització

20%

Confús, incomplet i sense direcció clara.
Les diferents seccions tenen continguts però no hi ha relació ni transició entres ells.
L'organització és adequada i estan relacionades entres si.
Mostra una planificació acurada que dóna una seqüenciació lògica i clara.
 
Presentació formal

20%

Poc acurada i gens atractiva visulament.
Correcta però poc atractiva.
Acurada i visualment correcta.
Ben treballada i visulament atractiva.
 
Aspectes lingüístics

20%

Ple de faltes d'ortografia i amb força dificultats d'expressió.
Amb faltes d'ortografia i dificultats d'expressió.
Poques faltes d'ortografia i bastant claredat d'expressió.
Correcció ortogràfica i expressió clara i fluida.
 
Treball en grup

20%

Treball massa individual. No hi ha relació entre les seccions.
S'aprecia una mica de col·laboració en l'estructura global.
Les tasques individuals estan relacionades entres si.
El document mostra discusió i planificació conjunta.
 
 
Rúbrica de l'avaluació del treball individual

 

Aspectes
Fluix 1
Acceptable 2
Bé 3
Excel·lent 4
Puntuació
Contribució al grup
50%
Mínima implicació en el treball comú o tendència a obstaculitzarlo.
Implicació mitjana en el treball comú.
Bona participació en el treball comú amb aportació d'idees.
Implicació en el treball comú amb una aportació contínua d'idees i iniciatives.
 
Actitud durant les hores de treball
50%
Passivitat i tendència a distreure's o crear conflictes.
En general participa en el treball.
Activa i positiva.
Activa, positiva i sense distraccions.
 

CONCLUSIONS

Primo Levi a la introducció ens confiava les seves paraules perquè les gravéssim al nostre cor.

Arribats a aquest punt ja sabem quan, com i què va passar als camps de concentració nazi. I també hem vist com això va desencadenar la redacció de la Declaració Universal dels Drets Humans.

Hem penjat la nostra presentació a la pàgina web de l'Institut perquè els altres alumnes del centre també en tinguin coneixement.

Finalment només esperem que això contribueixi a respectar els drets humans i en definitiva la dignitat de totes les persones que habiten aquest món, siguin del color que siguin, siguin de la nació que siguin, siguin de la condició que siguin.

"El que si importa és lluitar contra l'oblit", Trudy Spira.

GUIA DICÀCTICA

Aquesta WebQuest està pensada per tractar "Els drets humans", al segon cicle de l'etapa escolar dels 12 als 16 anys, a 3r i 4t d'ESO, dins del crèdit variable tipificat "Drets humnans i ciutadania".

CRÈDITS

Donar les gràcies a Bernie Doge creador de les webquest, a tota la Comunitat Catalana de WebQuest, i especialment a la Carme Barba, que ha guiat i dirigit aquesta webquest.
Aquesta unitat didàctica s'ha realitzat dins del curs telemàtic organitzat pel departament d'educació de la Generalitat de Catalunya, «WebQuest: Una metodologia per treballar amb Internet a l'aula».

Aquesta obra està subjecta a una Llicència de Creative Commons.