AI Catalunya
Grup d'educació
 Propuestas y actividades (de distintos autores)  > Índice de propuestas

Ningú n'està exclòs
UNICEF i Fundació Roger Torné. Barcelona, 2004

Activitats relacionades d'Amnistia Internacional:
Guia d'educació en drets humans: propostes sobre violència contra les dones
(diferents activitats)
Música i drets humans; fitxes musicals
(Fitxes de cançons disponibles: María se bebe las calles, Ay Dolores, Una fiblada a la pell, El club de las mujeres muertas)
.
 Afers domèstics
Objectius
--Augmentar la consciència que la violència domèstica és una de les formes de violència més comunes i menys conegudes.
--Promoure l’empatia i l’autoestima per prendre partit contra la violència domèstica.

Material
--Lletra de les cançons 'Wash away those years’ de Creed; ‘Behind the wall’ de Tracey Chapman; ‘Bad Wisdom’ (o 'Luca') de Suzanne Vega i ‘Never Again’ de Nickleback (es troben al final de l’activitat) o altres cançons que conegueu i que tracten de la violència domèstica (Per exemple, "María se bebe las calles" o "Ay Dolores"; nota de AI) 
--Fulls de paper.
--Llapis, pintura, ceres, revistes velles, cola.

Temps
45 min. – 60 min.

Metodologia
1 Introduïu l’activitat escoltant la cançó i demaneu al grup quin missatge transmet la cançó.

2 Demaneu als participants que es reparteixin en petits grups (almenys 4). Repartiu còpies de les lletres de les cançons. Podeu deixar que els grups escullin la cançó que volen treballar.

3 Demaneu als participants que facin una sèrie de dibuixos per il·lustrar la cançó encara que no coneguin la melodia. La poden llegir com si es tractés d’un poema.

4 Deixeu temps als participants per fer els dibuixos, utilitzant el material i que assagin la seva presentació.

5 Demaneu-los que facin la presentació de les cançons: un alumne ha de llegir la lletra mentre que els altres presenten els dibuixos.

6 Demaneu al grup que expliqui què els sembla que vol dir la cançó.

7 Hi està tothom d’acord?

Conclusions i avaluació
1 Repasseu breument el treball dels grups. Podien els participants entendre els sentiments expressats a través de les cançons? Quins sentiments els provo-caven?

2 Quines són les formes de violència més habituals al seu barri? I al país en general? Quins drets humans estan en joc? Quines són les causes de la violència domèstica? Quins efectes té sobre els infants? Com es pot aturar la violència domèstica? 
Què podrien o haurien de fer:
- les autoritats?
- la comunitat local?
- les persones concernides?
- els amics i veïns?

3 Estudieu les reaccions del grup i les qüestions abordades durant el debat contra la llista de formes de violència del principi. Figurava la violència domèstica en aquesta llista? Si no, per què?

Variacions
Demaneu als participants que seleccionin la seva pròpia música, que inclogui un missatge relatiu a la violència domèstica; n’hi ha moltes. El mes d’octubre de 1999, Gerri Gribi autodenominada la feminista de la música folk, va compilar una llista de més de 100 cançons que parlen de violència domèstica i abús sexual. Les cançons van des de balades tradicionals fins a música punk i pop. Aquesta llista es pot trobar a la web: www.creativefolk.com.

Indicacions per als educadors
Sigueu conscients de la susceptibilitat, l’anonimat i la privacitat. (alguns dels participants poden tenir experiències personals de violència domèstica a casa o a la família). Deixeu clar que tothom s’ha de sentir lliure d’expressar només allò que vol.
 

 Cançons
Wash Away Those Years (Creed)

She came calling
One early morning
She showed her crown of thorns
She whispered softly
To tell a story
About how she had been wronged
As she lay lifeless
He stole her innocence
And this is how she carried on
Well I guess she closed her eyes
And just imagined everything's alright
But she could not hide her tears
'Cause they were sent to wash away those years
They were sent to wash away those years
My anger's violent
But still I'm silent
When tragedy strikes at home
I know this decadence Is shared by millions
Remember you're not alone
For we have crossed many oceans
And we labour in between
In life there are many quotients
And I hope I find the mean

Behind the wall (Tracey Chapman)


Last night I heard the screaming
Loud voices behind the wall
Another sleepless night for me
It won’t do no good to call
The police always come late
If they ever come at all
And when they arrive
They say they can’t interfere
With domestic affairs
Between a man and his wife
And as they walk out the door
The tears well up in her eyes
Last night I heard the screaming
Then a silence that chilled the soul
I prayed that I was dreaming
When I saw the ambulance in the road
And the policeman said
‘I’m here to keep the peace
Will the crowd disperse
I think we all could use some sleep

Bad Wisdom (Suzanne Vega)


Mother the doctor knows something is wrong
Cause my body has strange information
He's looked in my eyes and knows I'm not a child
But he doesn't dare ask the right question
Mother my friends are no longer my friends
And the games we once played have no meaning
I've gone serious and shy and they can't figure why
So they've left me to my own daydreaming
What price to pay, For bad wisdom
What price to pay, For bad wisdom
Too young to know, Too much too soon
Bad wisdom, Bad wisdom
Mother you've taught me the laws are so fine
If I'm good that I will be protected
I've fallen through the crack and there's no getting back
And I'll never trust whoever gets elected
Mother your eyes have gone suddenly cold
And it wasn't what I was expecting
Once I did think that I'd find comfort there
And instead you've gone hard and sus-pecting
What price to pay...
Mother I'm cut at the root like a weed
Cause there's no one to hear my small story
Just like a woman who walks in the street
I will pay for my life with my body
What price to pay...

Never Again (Nickleback)


He's drunk again, it's time to fight
She must have done something wrong tonight
The living room becomes a boxing ring
It's time to run when you see him
Clenching his hands, She's just a woman
Never Again
I hear her scream, from down the hall
Amazing she can even talk at all
She cries to me, Go back to bed
I'm terrified that she'll wind up dead in his hands,
She's just a woman, Never Again
Been there before, but not like this
Seen it before, but not like this
Never before have I ever
Seen it this bad, She's just a woman
Never Again
Just tell the nurse, you slipped and fell
It starts to sting as it starts to swell
She looks at you, she wants the truth
It's right out there in the waiting room
With those hands
Lookin just as sweet as he can,
Never Again
Been there before, but not like this
Seen it before, but not like this
Never before have I ever
Seen it this bad, She's just a woman
Never Again
 
 Glossari
Abus
1.- Maltractament físic o psicològic d’una persona o animal.
2.- Una pràctica o ús il·legal, inapropiat, o perjudicial d’alguna cosa.
3.- Insultar o utilitzar llenguatge ofensiu.

Discriminació
Tractament injust d’una persona; acció basada en el prejudici.

Violència domèstica
Violència física entre membres d’una família, especialment entre esposos.

Cultura
1.- Creences, costums, pràctiques i comportament social d’una nació o poble.
2.- Grup de persones identificades per les creences i pràctiques comunes que les ubiquen en el lloc, la classe social i l’època als quals pertanyen; per exemple els inuits.
3.- Sèrie d’actituds que caracteritzen un grup de persones.
4.- Desenvolupament d’una habilitat o perícia a través de la formació o l’educació.

Exclusió
1.- Acte d’excloure alguna cosa o algú.
2.- Condició de ser exclòs, especialment de la societat en general i dels seus avantatges.

Explotació
Fet d’aprofitar-se d’una persona o situació, de manera no ètica o injusta, per interessos personals.

Analfabet
Incapaç de llegir ni escriure.

Gènere
El gènere és un concepte que dóna a entendre el fet que, la majoria de vegades, les distincions socials entre nenes i nens, tal com la posició que ocupen, el paper que juguen i el seu estatus social, són producte de la societat. El gènere es distingeix del sexe, que es determina biològicament.

Prejudici
1.- Opinió formada a la bestreta, especialment aquella desfavorable basada en fets inadequats.
2.- Acció o condició de tenir aquestes opinions.
3.- Intolerància o desgrat envers gent d’una raça, religió... determinats.

Estereotip
Sèrie de generalitzacions no precises i simplistes relatives a un grup, que permeten donar-li una categoria i tractar-lo en conseqüència.

Violar
1.- Trencar, ignorar o infringir (una llei, un acord).
2.- Violar o assaltar sexualment.
3.- Molestar de manera maleducada o inapropiada.
4.- Tractar irrespectuosament o irreverent.

.