AI Catalunya
Grup d'educació
principal
objectius
materials
recursos
temes
documents
contacte
mapa
> principal > materials > materials d'AI > la Declaració Universal > article 20
 La Declaració Universal dels Drets Humans. Suggerimets didàctics
Article 20. Llibertat de reunió 
presentació | índex | següent article

1. Tota persona té dret a la llibertat de reunió i d'associació pacífiques.
2. Ningú no pot ser obligat a pertànyer a cap associació.
  • Quin nom reben les associacions destinades a defensar els drets dels treballadors? Què passaria si estiguessin prohibides? 
  • A Espanya, durant la dictadura de Franco només hi havia un sindicat i l'afiliació a aquest sindicat era obligatòria. Explicar per què no es respectava l'article 20 de la Declaració Universal dels Drets Humans. 
  • Elaborar un llistat de diferents associacions i escriure els objectius que persegueix cadascuna d'elles. 
  • Buscar informació sobre algun dels dictadors més coneguts del segle XX (Adolf Hitler, Pol Pot, Stalin, Idi Amín Dadá, Pinochet, Mussolini, Franco...). Quina  explicació té que tots coincidissin en la limitació severa o la total prohibició de la llibertat de reunió i la llibertat d'expressió? 
  • La llibertat de reunió i d'associació té límits? Hi ha alguna raó per la qual es pugui restringir el dret de reunió i de manifestació en una societat democràtica? 
  • S'han d'autoritzar les associacions que promouen valors contraris als continguts en la Declaració Universal? 
Proposta inclosa en els "Materiales para la educación en Derechos Humanos", Ararteko, 2000:
La Declaració i la llibertat d'associació

Es tracta que l'alumnat investigui sobre els organismes que el representen com a col·lectiu dintre del col·legi o institut. 
Amb aquest objectiu, el professor o la professora haurà de proporcionar tota la informació referent a això o bé concertar una entrevista amb el/la cap d'estudis o amb algun membre de l'equip directiu perquè els informi al respecte. Es pot plantejar com una entrevista on els/les alumnes haurien de preparar, en un quart d'hora, les preguntes que vulguin fer. 

Per a l'alumnat:

Ajuda per a plantejar l'entrevista: 

- Si un professor et suspèn i tu creus que és de manera injusta, pots recórrer i demanar que et torni a corregir l'examen? Si no obstant no arribeu a cap acord i tu segueixes insatisfet amb la teva nota, tens algun òrgan al qual recórrer? 
- Par a què serveix tenir un delegat de classe? 
- En el Consell Escolar hi ha representació estudiantil. En què consisteix la seva funció?
- Existeix algun sindicat d'estudiants en el teu centre? Saps quines són les seves funcions? 
- Per què creus que la Declaració Universal dels Drets Humans té com un dels articles fonamentals el de la lliure associació? 
- En el teu centre tens drets però, quines obligacions has de respectar? 
- Quins altre tipus d'associacions existeixen? Són útils? Explica una mica el funcionament d'aquelles que coneguis millor. 
 

Materials complementaris
Consulta a l'apartat de materials complementaris els diferents recursos disponibles.
 


vuelve al inicio