AI Catalunya
Grup d'educació
 Humor gràfic i drets humans > índex general 
 Declaració Universal dels Drets dels Infants
Acudits: Triu
Declaració en format PDF
Principi  1. Dret a la igualtat, sense distinció de raça, religió o nacionalitat
Principi  2. Dret a una protecció especial per tal que puguin créixer físicament y mentalment sans i lliures
Principi  3. Dret a un nom i una nacionalitat
Principi  4. Dret a una alimentació, vivenda i atenciò mèdica adequades
Principi  5. Dret a una educació i atenció especials per als infants físicament i mentalment disminuïts
Principi  6. Dret a rebre comprensió i amor per part de les famílies i de la societat
Principi  7. Dret a una educació gratuita; dret a divertir-se i a jugar
Principi  8. Dret a atenció i ajuda preferents en cas de perill
Principi  9. Dret a no ser maltractat; dret a no ser explotat laboralment
Principi 10. Dret a rebre una educació que fomenti la solidaritat, l'amistat i la justícia arreu del món