Principal. Amnistia Internacional Catalunya, Grup d'educació
Guerras y derechos humanos
anterioríndicesiguiente

Desconocido
Objecció fiscal a les despeses militars. SIOF (Servei d'informació de l'objecció fiscal), 1994