AI Catalunya
Grup d'educació
principal
objectius
materials
recursos
temes
documents
contacte
mapa
> principal > materials > guia > propostes per matèries > interpretació de la realitat social
Guia d'educació en drets humans
Propostes específiques per matèries. Setmana pels drets humans
Anàlisi i interpretació de la realitat social
Aquesta activitat forma part de les propostes de la Setmana pels drets humans.
Descripció
Realització d'un mural amb notícies de premsa sobre vulneracions de drets humans, amb l'objectiu de sensibilitzar l'alumnat sobre aquests fets.

Àrea
Tutoria.

Edat
ESO (12 a 16 anys).

Durada
60 minuts.

Dret relacionat
Tots els de la Declaració Universal dels Drets Humans.
>> documents de les Nacions Unides en format HTML i PDF.

Objectius
Posar en relleu les violacions de drets humans que es cometen en el món.
Indagar les causes i buscar eventuals solucions.

Preparació per part del professorat
Habilitar un mural a cada aula, en el qual s'enganxaran posteriorment les notícies seleccionades.

Material o suport
Diaris i revistes. Cartolines o paper d'embalar.
La Declaració Universal dels Drets Humans.

Metodologia
A partir dels diaris i revistes disponibles, fer una selecció de notícies sobre violacions de drets humans (aquesta selecció també es pot haver sol·licitat prèviament, de manera que l'alumnat porti les notícies ja seleccionades, parcialment o totalment).
Proposar diferents formes de classificació. Per exemple, per països o per temes.
Elaborar el mural segons la forma de classificació escollida.
Incorporar al mural símbols gràfics que cridin l'atenció, representatius dels criteris de selecció utilitzats: dels drets vulnerats, dels països que els vulneren, de la mesura en què es vulneren, de l'eventual impunitat existent, etc.

Finalitzat el mural, organitzar un debat. Per exemple, es pot plantejar:
-Les diferències segons els països o les diferents àrees geogràfiques de determinades vulneracions, i les seves possibles causes o explicacions.
-L'eventual relació entre aquestes vulneracions i el tipus de govern existent.
-Les vulneracions de drets més reiterades a escala mundial.
-La relació entre la situació mundial del respecte d'un determinat dret, o del conjunt dels drets humans, i la realitat concreta del propi país.

Avaluació
Quin era el coneixement previ de les conclusions a les quals s'ha arribat?
Quines són les eines i iniciatives nacionals i internacionals elaborades amb la finalitat de lluitar contra els abusos dels drets humans?
Quin és el coneixement dels apartats de la pròpia Constitució que tracten aquests temes?

Continuïtat o relació amb altres activitats
Els drets humans a l'escola, activitat inclosa també a la Guia.
Després d'una visió a escala mundial, potser amb un sentiment de llunyania en relació amb els problemes tractats, incorporar una aproximació a l'estat dels drets humans en el propi centre educatiu pot ser un complement adequat i realista, així com una forma concreta de "globalitzar" la necessitat de respectar els drets humans.

Elaboració del material
Teresa Castel (Grup d'Educació, Amnistia Internacional Catalunya).