AI Catalunya
Grup d'educació
principal
objectius
materials
recursos
temes
documents
contacte
mapa
> principal > materials > guia > propostes per matèries > música i DH
Guia d'educació en drets humans
Propostes específiques per matèries. Setmana pels drets humans
Música i drets humans 
Aquesta activitat forma part de les propostes de la Setmana pels drets humans.
Descripció
Selecció i audició de peces musicals relacionades amb els drets humans.

Àrea
Música.

Edat
Primer cicle d'ESO (a partir de 12 anys).

Durada
60 minuts (es pot repetir l'activitat les vegades que es consideri oportú).

Dret relacionat
Segons la cançó o peça musical escollida, els articles relacionats de la Declaració Universal dels Drets Humans.
>> documents de les Nacions Unides en format HTML i PDF.

Objectius
Formació musical mitjançant el treball de forma cooperativa.
Vinculació de la música amb els drets humans.

Preparació per part del professorat
Si ho considera oportú, tenir en compte alguns suggeriments per al treball amb cançons que es fan a l'apartat "Música i drets humans".

Material o suport
Un reproductor de música.
Els enregistraments musicals (aportats per l'alumnat).
Flautes o altres instruments (si es vol interpretar alguna de les peces).

Metodologia
Uns dies abans, explicar a l'alumnat l'activitat que es pretén dur a terme: han de buscar cançons o peces instrumentals relacionades amb els drets humans i portar els enregistraments per a poder escoltar-les el dia de l'activitat. Han de realitzar la selecció en petits grups.
Posar-los algun exemple, tant de música clàssica com de música actual. Es poden utilitzar amb aquesta finalitat les fitxes de l'apartat Música i drets humans.

El dia de l'activitat:
Correlativament, cada grup exposarà els motius pels quals ha escollit cada cançó, i a continuació es realitzarà l'audició (o al revés, primer l'audició i després la justificació).
Després de cada cançó, o al finalitzar totes les presentacions i audicions, s'organitza un debat sobre l'encert en les eleccions, valorant aquelles peces més reeixides tant des del punt de vista de la seva capacitat de sensibilització i/o denúncia en relació als valors que tracta com des del punt de vista de la seva qualitat estrictament musical.

Opcionalment:
Interpretar les cançons, cantant o amb les flautes.

Avaluació
Ha participat activament l'alumnat, tenint cura de la selecció, aportant les cançons i participant en el debat?
Consideren que la música és una bona forma de difondre valors i denunciar violacions de drets humans?
En cas afirmatiu, consideren que també pot servir per a promoure contravalors? Coneixen algun cas d'aquest tipus?

Continuïtat o relació amb altres activitats
L'activitat es pot repetir les vegades que es consideri oportú, realitzant en cada ocasió l'audició i el comentari de diferents cançons.

Elaboració del material
Teresa Castel (Grup d'Educació, Amnistia Internacional Catalunya)