AI Catalunya
Grup d'educació
principal
objectius
materials
recursos
temes
documents
contacte
mapa
> principal > materials > guia > propostes per matèries > joc del llapis
Guia d'educació en drets humans
Propostes específiques per matèries. Setmana pels drets humans
El joc del llapis 
Aquesta activitat forma part de les propostes de la Setmana pels drets humans.
Descripció
Per parelles, elaboració d'un dibuix com a mitjà de reflexió sobre la resolució de conflictes.

Àrea
Plàstica, Tutoria.

Edat
A partir de 12 anys.

Durada
60 minuts.

Dret relacionat
El contingut de la Declaració sobre una Cultura de Pau.
El Preàmbul de la Declaració Universal dels Drets Humans.
>> documents de les Nacions Unides en format HTML i PDF.

Objectius
Reflexionar sobre les actituds cooperatives com a mesura imprescindible per a la resolució dels conflictes.

Preparació per part del professorat
--

Material o suport
--

Metodologia

Primera part
Davant un full en blanc, les alumnes i els alumnes es situen per parelles. Només un full i un llapis per a cada parella. Cada parella ha d'agafar el llapis alhora i no deixar-lo anar. No val deixar-lo en cap moment. No val parlar.
Amb el llapis agafat alhora, es posaran a dibuixar. Cap dels dos podrà saber què vol dibuixar l'altre. Se'ls dirà que s'han d'esforçar al màxim per a dibuixar el que ells volen. Se'ls donarà un minut per a pensar i imaginar alguna cosa i tres minuts per a dibuixar.
Els resultats possibles són:
-Un dels dos cedeix en tot moment i es limita a deixar-se portar. "Jo perdo perquè tu guanyis".
-Cap cedeix. Cap aconsegueix dibuixar res. "Jo no guanyaré, però tu tampoc".
-Cedeixen alternativament i aconsegueixen dibuixar una mica. "D'acord, hem sortit guanyant-hi els dos".

Segona part
L'exercici es torna a repetir i ara sí que es pot parlar.
Es comparen els resultats obtinguts, parlant i sense parlar.
Debat conjunt.

Opcionalment
Un cop finalitzat el joc, es pot demanar a l'alumnat una breu redacció sobre guerra, pau i resolució de conflictes. Se'ls faciliten els textos adjunts com a model. Annex.
Es pot fer també una breu anàlisi del contingut d'aquests textos.

Avaluació
Com s'han sentit en els diferents casos, cedint, sense cedir o cedint alternativament?
Les conclusions són aplicables, a més de les guerres, als conflictes de convivència quotidians?
Poden recordar casos concrets de situacions abordades d'alguna de les tres formes? Quina és la seva valoració?

Continuïtat o relació amb altres activitats
Les altres activitats d'aquest apartat de la Guia sobre plàstica.

Elaboració del material
Aquesta activitat, amb el mateix títol, forma part dels "Materiales para la educación en Derechos Humanos (Gorka Azkarate, Lourdes Errasti y Maite Mena. Ararteko, 2000).
Adaptada parcialment pel Grup d'Educació d'Amnistia Internacional Catalunya.
Més informació sobre els materials de l'Ararteko.

Annexos

José Ortega y Gasset. La Rebelión de las Masas
"L'enorme esforç que comporta la guerra només pot evitar-se si s'entén per pau un esforç encara més gran, un sistema d'esforços complicadíssims i que, en part, requereixen la venturosa intervenció del geni. Una altra visió és un pur error.: interpretar que la pau és com el simple buit que la guerra deixaria si desaparegués; i per tant, ignorar que si la guerra és una cosa que es fa, també la pau és una cosa que cal fer, que cal fabricar, posant en l'objectiu totes les potencialitats humanes. La pau no "està aquí", senzillament, a punt perquè l'home la gaudeixi. La pau no és el fruit espontani de cap arbre."

Txomin Lamizik. Ensayo sobre prospectiva. Ed. Hegia. 1973
"El problema de la pau és que no es pot fabricar només des d'un costat. Per a construir la pau sempre necessitarem ajuda. I ajuda precisament de a qui menys ens agradaria haver-la de demanar. Ajuda dels nostres enemics... Qualsevol diria que la feina és impossible; necessito ajuda i només me la poden donar els meus enemics... Si m'ajudessin ja no serien els meus enemics, són els meus enemics precisament perquè són els que no volen ajudar-me. Però la feina no és impossible. Teòricament, no és ni tan sols difícil. N'hi hauria prou amb convèncer els nostres enemics que ells també hi  sortirien guanyant molt si ens ajudessin. Convèncer-los, arribar a un acord, i després ser fidels, ambdues parts, a allò acordat. N'hi ha prou amb un mal moment per a iniciar una guerra, però la pau només és possible gràcies a un esforç continuat."