AI Catalunya
Grup d'educació
principal
objectius
materials
recursos
temes
documents
contacte
mapa
> principal > materials > guia > propostes per matèries > els contraris
Guia d'educació en drets humans
Propostes específiques per matèries. Setmana pels drets humans
Els contraris 
Aquesta activitat forma part de les propostes de la Setmana pels drets humans.
Descripció
Representació, mitjançant imatges de la premsa, d'aquells drets que tenim al nostre abast només pel fet de viure en el que en diem primer món.

Àrea
Plàstica, Socials.

Edat
Primer cicle d'ESO (a partir de 12 anys).

Durada
60 minuts

Dret relacionat
La Declaració Universal dels Drets Humans en el seu conjunt, o algun dels drets en particular.
>> documents de les Nacions Unides en format HTML i PDF.

Objectius
Coneixement de la Declaració Universal i reflexió sobre el seu contingut.
Prendre consciència dels privilegis o les limitacions (segons els casos) que condicionen les nostres vides pel fet de néixer en un lloc o societat determinats i no en un altre.

Preparació per part del professorat
--

Material o suport
La Declaració Universal dels Drets Humans
Diaris. Uns quants per a cada grup de treball. Si és possible, tots els exemplars d'una setmana d'un determinat diari per a cada grup (no importa que no siguin recents o que cada grup treballi amb diaris diferents). Procurar que a més dels diaris s'aconsegueixi també la corresponent revista dominical, ja que contenen moltes fotografies.
Si la recerca d'imatges es fa a través d'Internet, serà necessària la utilització de l'aula d'informàtica.

Metodologia
Uns dies abans, demanar la col·laboració de l'alumnat per a fer la recopilació dels diaris necessaris per a desenvolupar l'activitat (o si es prefereix, proporcionar-los si no representa una dificultat per part de l'educador/a).

Primera part
Dividir l'alumnat en grups de cinc.
Explicar-los que han de buscar en els diaris imatges que representin una vulneració dels drets de persones o col·lectius i al mateix temps imatges contràries, que representin la capacitat de gaudir d'aquests mateixos drets per part d'altres persones o col·lectius. Per exemple, drets relacionats amb l'alimentació, sanitat, llibertat d'expressió, pau, habitatge, vestit, aigua, justícia...
Qualsevol imatge val: fotografies de notícies o reportatges, anuncis, imatges infogràfiques, vinyetes humorístiques...
Cada parell d'imatges contraposades s'hauria d'enganxar en un foli, escrivint el tema que les relaciona (per exemple, "dret a l'alimentació"), juntament amb el text o textos dels articles corresponents de la Declaració Universal.

Segona part
Cada grup exposa davant la resta de la classe les seleccions que ha elaborat, explicant què és el que més els ha sorprès durant la seva recerca d'imatges en els diaris.
Opcionalment:
Enquadernar tots els treballs. Classificar les diferents pàgines per temes. Numerar les pàgines i afegir un índex temàtic. Prèviament es poden indicar algunes normes que facilitin l'enquadernació (que utilitzin la mateixa mida de paper, amb la mateixa orientació, amb els textos i les imatges amb una composició similar, etc.).
Conservar el material enquadernat, el "Llibre dels contraris", com material de referència a l'aula.

Opcionalment
En lloc d'utilitzar publicacions impreses, si els recursos informàtics del centre ho permeten i el professor/a ho considera preferible es pot plantejar l'activitat fent la recerca de les imatges a través de les edicions digitals dels diaris (no tots permeten l'accés lliure).

Avaluació
En alguna ocasió havien mirat la premsa amb aquesta visió dels móns contraris?
Què és el que més els ha sorprès d'aquesta contraposició?
Creuen que aquestes constatacions poden o han de tenir alguna influència en la seva forma d'encarar la pròpia vida quotidiana?

Continuïtat o relació amb altres activitats
Altres activitats per a l'àrea de Plàstica d'aquest mateix apartat de la Guia.

Elaboració del material
Teresa Castel (Grup d'Educació, Amnistia Internacional Catalunya)