AI Catalunya
Grup d'educació
principal
objectius
materials
recursos
temes
documents
contacte
mapa
> principal > materials > guia > propostes per matèries > Universal Declaration of Human Rights
Guia d'educació en drets humans
Propostes específiques per matèries. Setmana pels drets humans
Universal Declaration of Human Rights
Aquesta activitat forma part de les propostes de la Setmana pels drets humans.
Descripció
Activitat escrita i oral basada en la versió en anglès col·loquial de la Declaració de Universal dels Drets Humans.

Àrea
Anglès.

Edat
A partir de 15 anys: 4º d'ESO, Batxillerat, Escola Oficial d'Idiomes.

Durada
50 minuts.

Dret relacionat
La Declaració Universal dels Drets Humans en el seu conjunt.
Text de la Declaració en anglès:
Universal Declaration of Human Rights.

Objectius
Coneixement de la Declaració en la seva totalitat i reflexió sobre el seu contingut.

Preparació per part del professorat
Lectura de l'activitat.

Material o suport
Exercici per a l'alumnat:
universal.decl-plain-ss.pdf
Solucionari per al professorat:
universal.decl-plain-teacher-1.pdf

Metodologia
Donar una fotocòpia a cada alumne.
Han de llegir la Declaració i emplenar els espais en blanc amb les paraules que se'ls suggereix.
A continuació han de buscar i subratllar totes les estructures verbals 'should+verb' amb l'objectiu d'aprendre que el verb que segueix mai duu 'to'.
Finalment, els grups d'alumnes posaran en comú les seves valoracions.

Avaluació
Què han sentit els participants al rebre informació sobre la Declaració Universal?
El debat ha estat interessant?
Han après l'ús de 'should'?

Continuïtat o relació amb altres activitats
Proporcionar-los el web d'Amnistia Internacional en anglès per a què busquin més informació:
www.amnesty.org

Elaboració del material
Concepción Catalán i José Luis Regojo.