AI Catalunya
Grup d'educació
principal
objectius
materials
recursos
temes
documents
contacte
mapa
> principal > materials > guia > discriminació i violència > refranys
Guia d'educació en drets humans
Propostes sobre discriminació i violència contra les dones
Els refranys

Descripció
Reflexió a l'aula sobre el paper dels refranys en tant que forjadors de rols i estereotips socials.

Àrea
Tutoria, Ètica, Filosofia, Ciències socials...

Edat
A partir de 12 anys.

Durada
15 minuts a l'aula (activitat individual prèvia, com a deures).

Dret relacionat
Articles 1 i 2 de la Declaració Universal dels Drets Humans (igualtat de drets i oportunitats entre els homes i les dones).
>> documents de les Nacions Unides en format HTML i PDF.

Objectius
Analitzar com la societat ha anat inculcant deures, aptituds i rols familiars, socials i professionals a través de la saviesa popular basant-se en creences totalment mancades de fonaments.

Preparació per part del professorat
--

Material o suport
--

Metodologia
1. Posar com a deures la recerca de refranys que, basant-se en les diferències congènites entre homes i dones, sembla que volen justificar la desigualtat de drets entre uns i altres.
2. Exposar-los oralment a l'aula.
3. Realitzar una breu reflexió sobre els refranys aportats (si ho considera oportú, l'educador/a pot utilitzar algun dels exemples continguts en els enllaços de l'annex final).

Avaluació
Analitzar la capacitat d'anàlisi i recerca de l'alumnat.

Continuïtat o relació amb altres activitats
Totes les activitats d'aquest apartat sobre la desigualtat d'oportunitats entre homes i dones.

Elaboració del material
José Vicente Mestre (Grup d'Educació, Amnistia Internacional Catalunya).

Annex
Alguns exemples per a l'eventual ús discrecional per part de l'educador:
1- Els refranys i la subordinació de la dona.
2- Refranys sobre la dona.