AI Catalunya
Grup d'educació
principal
objectius
materials
recursos
temes
documents
contacte
mapa
> principal > materials > guia > discriminació i violència > protagonistes de pel·lícules
Guia d'educació en drets humans
Propostes sobre discriminació i violència contra les dones
Protagonistes de pel·lícules 

Descripció
Reflexió sobre els diferents rols assignats a les dones i als homes en les pel·lícules.

Àrea
Tutoria, Ètica, Filosofia, Ciències socials...

Edat
A partir de 12 anys.

Durada
15 minuts a l'aula (activitat individual prèvia, com a deures).

Dret relacionat
Articles 1 i 2 de la Declaració Universal dels Drets Humans (igualtat de drets i oportunitats entre els homes i les dones).
>> documents de les Nacions Unides en format HTML i PDF.

Objectius
Comprovar com en el cinema s'assignen a homes i dones rols totalment diferents.
Analitzar en quina mesura aquesta diferent assignació respon a meres diferències entre els uns i els altres, o a discriminacions sexistes (consultar la pàgina informativa "Dones i homes: diferències i discriminacions").

Preparació per part del professorat
--

Material o suport
--

Metodologia
1. Posar com a deures recordar i buscar informació sobre pel·lícules en les quals l'heroi sigui un home que protegeix una dona, a la qual salva de grans perills. Buscar també un exemple en el qual l'heroïna sigui una dona que protegeix a altres homes.
2. Comentar oralment a classe les pel·lícules seleccionades i les raons per les quals s'han seleccionat.

Avaluació
Analitzar la capacitat d'anàlisi i recerca de l'alumnat.

Continuïtat o relació amb altres activitats
Totes les activitats d'aquest apartat sobre la desigualtat d'oportunitats i, especialment, Els refranys.

Elaboració del material
José Vicente Mestre (Grup d'Educació, Amnistia Internacional Catalunya).

Informació complementària
La mateixa activitat es pot dur a terme amb obres literàries en lloc de pel·lícules.