AI Catalunya
Grup d'educació
principal
objectius
materials
recursos
temes
documents
contacte
mapa
> principal > materials > guia > discriminació i violència > el paper de les dones
Guia d'educació en drets humans
Propostes sobre discriminació i violència contra les dones
El paper de les dones 

Descripció
A partir d'unes vinyetes de la Mafalda, redacció d'un text sobre el paper social de la dona.

Àrea
Ètica, Ciències socials.

Edat
A partir de 14 anys.

Durada
60 minuts.

Dret relacionat
L'article 1 de la Convenció sobre l'eliminació de totes les formes de discriminació contra la dona:
"Als efectes de la present Convenció, l'expressió "discriminació contra la dona" denotarà tota distinció, exclusió o restricció basada en el sexe que tingui per objecte o per resultat disminuir o anul.lar el reconeixement, el gaudi o l'exercici per part de la dona, independentment del seu estat civil, sobre la base de la igualtat de l'home i la dona, dels drets humans i les llibertats fonamentals en les esferes política, econòmica, social, cultural i civil o en qualsevol altra esfera."
>> documents de les Nacions Unides en format HTML i PDF.

Objectius
Valorar el treball domèstic
Reflexionar sobre el rol que s'ha esperat històricament de les dones, la seva responsabilitat sobre les tasques domèstiques. Identificar el grau de persistència actual d'aquest rol.

Preparació per part del professorat
--

Material o suport
Vinyetes de la Mafalda, a l'annex final.

Metodologia
1- Llegir l'article 1 de la Convenció sobre l'eliminació de totes les formes de discriminació contra la dona.
2- Repartir o ampliar les vinyetes de la Mafalda i demanar que es faci una redacció a partir del que suggereixin.

Avaluació
Analitzar la capacitat de reflexió dels/les alumnes i el seu grau de sensibilització sobre el paper secundari i subordinat que s'ha assignat històricament a les dones.

Continuïtat o relació amb altres activitats
1- Les altres activitats d'aquest apartat sobre la discriminació de les dones.
2- Les activitats de l'apartat Humor gràfic i drets de les dones.

Elaboració del material
Aquesta activitat forma part de la publicació "Sistema sexo-género" (Sedupaz. Los Libros de la Catarata. Madrid, 1996)
Està adaptada parcialment pel Grup d'Educació d'Amnistia Internacional Catalunya.
Algunes de les propostes de "Sistema sexo-género" estan disponibles a Edualter:
www.edualter.org/material/mujer/sedupaz.htm

Annex.
>> vinyetes ampliades, en format PDF