Principal > Materials > Guia >
Guia d'educació en drets humans - Inici

Propostes sobre discriminació i violència contra les dones
Memes per transformar el món


Descripció
A partir de l'anàlisi, l'elaboració i la divulgació dels memes que circulen per les xarxes socials, es tracta de posar de manifest  les situacions de discriminació i desigualtats que afecten les dones. L'activitat també es pot plantejar centrant-se en altres temes: racísme, xenofòbia, homofòbia, etc.

Àrea
Tutoria, Plàstica, Ètica.

Edat
A partir de 14 anys.

Durada
Dues sessions de 60 minuts.

Dret relacionat
Articles 1 i 2 de la Declaració Universal dels Drets Humans (igualtat de drets i oportunitats entre els homes i les dones).
>> documents de les Nacions Unides en format HTML i PDF.

Objectius
Posar de manifest la situació de discriminació i desigualtats que hi ha contra la dona i com aquesta discriminació es frivolitza a les xarxes socials. Impulsar un procés d’empoderament a través d'una acció a les xarxes utlitzant els memes. (més informació a l'annex 1)

Preparació per part del professorat
Lectura del document de l'annex 2, de cara a valorar la seva eventual utilització.

Material o suport
Ordinadors, tauletes o telèfons intel.ligents. Com a mínim un dispositiu per a cada tres persones.
Aplicacions de fer memes (a internet n'hi ha moltes), o qualsevol programa de dibuix (Paint, Gimp, Photoshop...).
Exemples de memes masclistes i de memes reivindicatius de la dignitat i els drets de les dones (annex 2).

Metodologia
-Primera part.
Explicació de l'objectiu de l'activitat, en què consisteix i que volem aconseguir: reflexionar sobre els memes masclistes i misògins que circulen per la xarxa i dur a terme una acció basada  en l'ús de memes de continguts reivindicatius dels drets de les dones.
-Segona part.
A partir dels memes que s'adjunten (annex 2) i dels que els/les alumnes hagin localitzat, s'analitzen els seus continguts, la presencia d'elements discriminatoris cap a les dones, el llenguatge sexista, els micromatxismes i la violència de gènere. És important treballar continguts sobre gènere-sexe, sexismes i masclismes, feminismes, patriarcat i androcentrisme, per tal que l'alumnat tingui el coneixement necessari per desenvolupar l'estratègia d'acció comunicativa de la tercera part.
-Tercera part.
Es divideix la classe en grups de 2-3 persones i s'elabora una campanya amb hashtag inclòs, amb l'objectiu de tenir un impacte en els grups de whatsapp (o d'altres aplicacions de missatgeria) i/o les xarxes socials dels/les alumnes. Els memes que s'adjunten com a mostra de postures favorables a la defensa dels drets de les dones poden ser útils en aquesta tercera part. (annex 2)

Avaluació
S'ha de valorar l'utilitat i l’acceptació de la proposta des de tres àmbits: a) com a activitat en conjuntc; b) segons el seu impacte en les xarxes socials (es poden utilitzar les eines analítiques de les xarxes socials); c) des d'un punt de vista individual.

Continuïtat o relació amb altres activitats
1 Altres activitats sobre drets humans i humor gràfic.
2 Altres activitats sobre sobre els drets de les dones incloses a la Guia.
3 Repetir l'activitat canviant de tema, per exemple treballant sobre el racísme, la xenofòbia, l'homofòbia, etc.

Elaboració del material
Emilio Romero (Grup d'Educació, Amnistia Internacional Catalunya), a partir d'una iniciativa de l’Espai Jove La Fontana, Punt d'informació juvenil (Barcelona).

Annex 1
-Sobre els objectius.
L’activitat pretén aportar les eines necessàries a l’alumnat per tal de facilitar una participació millor i més ética a les xarxes socials, amb la incorporació d'un enfocament crític i reflexió, amb l'objectiu de participar en la seva transformació i així contribuir a la construcció d'un món més just, inclusiu i equitatiu.
Tot això des de les quatre dimensions: Aprendre a Ser (dimensió personal), Conèixer (dimensió sistèmica), Conviure (dimensió social) i Fer (dimensió d’acció) com a dimensions essencials que treballarem amb diferents enfocaments: a) Soci educatiu i inclusiu (sense discriminació); b) Gènere; c) Drets Humans (relacionats amb la discriminació).
-Dates suggerides.
8 de març, Dia de la dona treballadora, i 25 de novembre, Dia internacional de l’eliminació de la violència contra la dona. Però qualsevol altre data que encaixi en el propi calendari escolar també pot ser adequada.

Annex 2
-Exemples de memes masclistes i de memes en defensa de la dignitat i els drets de les dones (PDF)