Principal > Materials > Guia >
Guia d'educació en drets humans - Inici

Propostes sobre discriminació i violència contra les dones
El llançament


Descripció
A partir d'una prova de força física, organitzar una reflexió entorn de les discriminacions que poden donar lloc les diferències físiques entre nois i noies.

Àrea
Educació Física.

Edat
A partir de 12 anys.

Durada
30 minuts.

Dret relacionat
Articles 1 i 2 de la Declaració Universal dels Drets Humans (igualtat de drets i oportunitats entre els homes i les dones).
>> documents de les Nacions Unides en format HTML i PDF.

Objectius
Exposar que les diferències físiques entre homes i dones no justifiquen en cap cas la desigualtat d'oportunitats.

Preparació per part del professorat
--

Material o suport
Un pati, una bola de llançament de pes (o algun objecte pesat per a llançar) i la vinyeta adjunta.

Metodologia
Organitzar una prova de llançament de pes, conjuntament nois i noies (o qualsevol altre tipus de prova basada en la força física i en la qual els nois, en general, tinguin més possibilitats d'obtenir millors resultats).
L'educador/a anirà prenent nota de la distància assolida per cada alumne/a
Al final, els dirà que la prova servirà per a la següent avaluació: qui hagi llançat més lluny obtindrà una millor puntuació.
A partir de les queixes que es generin, organitzar un debat.
Durant el debat es pot utilitzar, si es considera oportú, la vinyeta de l'annex 1.
El debat es canalitzarà sobre el tema "diferència i discriminació", prenent com a referència els criteris exposats en el text de presentació d'aquestes activitats: Dones i homes: diferències i discriminacions.

Avaluació
Consideren que la superioritat física dels homes actualment encara origina discriminacions socials, laborals o familiars?
S'han sentit les noies en alguna ocasió discriminades o desprotegides per aquest motiu?
Creuen els nois que en alguna ocasió promouen o es beneficien d'aquesta discriminació?
Creuen que el criteri d'avaluació de la prova seria just si només participessin noies o nois?

Continuïtat o relació amb altres activitats
Totes les activitats d'aquest apartat.

Elaboració del material
Grup d'Educació, Amnistia Internacional Catalunya.

Annex 1
>> vinyeta ampliada (PDF)