Principal > Materials > Guia >
Guia d'educació en drets humans - Inici

Propostes sobre discriminació i violència contra les dones
Família i violència


Descripció
Reflexió escrita sobre la violència domèstica a partir d'un text de l'Eduardo Galeano.

Àrea
Llengua i literatura, Tutoria, Ètica.

Edat
A partir de 14 anys.

Durada
30 minuts.

Dret relacionat
L'article 5 de la Declaració Universal dels Drets Humans, sobre la tortura, i l'article 16, sobre el matrimoni.
>> documents de les Nacions Unides en format HTML i PDF.

Objectius
Reflexionar sobre la violència domèstica, les seves causes i els motius de la seva persistència.

Preparació per part del professorat
--

Material o suport
Textos adjunts, annexos.

Metodologia
Lectura de l'article 16 de la Declaració Universal dels Drets Humans i del text de l'Eduardo Galeano.
Comentar per escrit o organitzar un petit debat sobre el que suggereixen les lectures. Per exemple, es pot plantejar:

Avaluació
Analitzar la capacitat de reflexió escrita o oral dels/les alumnes i el seu grau de sensibilització pel que fa al problema de la violència domèstica.

Continuïtat o relació amb altres activitats
1- Les altres activitats d'aquest apartat sobre la discriminació de les dones.
2- Analitzar algun altre text dels recollits en l'apartat de textos sobre els drets de les dones.

Elaboració del material
Aquesta activitat forma part dels "Materiales para la educación en Derechos Humanos" (Gorka Azkarate, Lourdes Errasti y Maite Mena. Ararteko, 2000).
Està adaptada parcialment pel Grup d'Educació d'Amnistia Internacional Catalunya.
Més informació sobre els materials de l'Ararteko.

Annexos

1. Articles 5 i 16 de la Declaració Universal dels Drets Humans

Article 5
Ningú no pot ser sotmès a tortures ni a penes o tractes cruels, inhumans o degradants.

Article 16
1. Els homes i les dones, a partir de l'edat núbil, tenen dret, sense cap restricció per motius de raça, nacionalitat o religió, a casar-se i a fundar una família. Han de gaudir de drets iguals pel que fa al casament, durant el matrimoni i en la seva dissolució.
2. Nomes es pot realitzar el casament amb el lliure i ple consentiment dels futurs esposos.
3. La família és l'element natural i fonamental de la societat i té dret a la protecció de la societat i de l'estat.

2- Eduardo Galeano, "Mujeres", Alianza Editorial (Alianza Cien). Madrid, 1995.
La extorsión,
el insulto,
la amenaza,
el coscorrón,
la bofetada,
la paliza,
el azote,
el cuarto oscuro,
la ducha helada,
el ayuno obligatorio,
la comida obligatoria,
la prohibición de salir,
la prohibición de decir lo que se piensa,
la prohibición de decir lo que se siente
y la humillación pública
son alguno de los métodos de penitencia
y tortura tradicionales en la vida familiar.
Para castigo de la desobediencia y escarmiento de la
libertad, la tradición familiar perpetúa una cultura del
terror que humilla a la mujer, enseña a los hijos
a mentir y contagia la peste del miedo.

-Los derechos humanos tendrían que empezar por casa- me comenta, en Chile, Andrés Domínguez.