AI Catalunya
Grup d'educació
principal
objectius
materials
recursos
temes
documents
contacte
mapa
> principal > materials > guia
Guia
en castellà
Guia d'educació en drets humans
Secundària i Batxillerat
Selecció d'activitats sobre drets humans per a desenvolupar a l'aula
Guia en format PDF (675 KB) (edició tardor 2009; el PDF no inclou les propostes posteriors a aquesta data)

Índex
Presentació de la Guia
Contingut i estructura

Guia ràpida: taula de propostes
    Propostes basades en casos reals
    Propostes monogràfiques
    Propostes per matèries; Setmana pels drets humans
    Propostes sobre discriminació i violència contra les dones
    Propostes basades en l'expressió corporal i la dramatització
    Propostes per a treballar el contingut de la Declaració Universal

Criteris d'avaluació dels materials
Actualització de les propostes

Annex 1
Documents de les Nacions Unides

Annex 2. Més materials 
Material didàctic, pàgina principal
Altres recursos disponibles a Internet

Annex 3. L'educació en drets humans 
Amnistia Internacional i l'educació en drets humans

Annex 4. Contactar amb Amnistia Internacional 
Grup d'Educació
 
"Si fas projectes per a un any, sembra arròs. Si els fa per a dos lustres, planta arbres. Si els fas per a tota la vida, educa una persona." 
Proverbi xinès

.